פלוני נ. מדינת ישראל | חיפוש פסקי דין ברשת בחינם - ישראקורט

פלוני נ. מדינת ישראל

רע"א 6560/20
תאריך: 25/10/2020

 

בבית המשפט העליון

רע"א  6560/20

 

 

לפני:  

כבוד השופט י' עמית

 

המבקשות:

1. פלונית

 

2. פלונית

 

 

נ  ג  ד

 

המשיבים:

1. מדינת ישראל

 

2. פלוני

 

3. פלוני

 

בקשת רשות ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי מרכז-לוד מיום 07.09.2020 בתיק א   037784-01-16

 

בשם המבקשים:

עו"ד ישראל וינברג

 

 

החלטה

 

           בקשת רשות ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי מרכז-לוד (כב' השופטת ב' טולקובסקי) מיום 7.9.2020 בת"א 37784-01-16.

 

1.        המבקשות הגישו לבית המשפט המחוזי תביעה נגד המשיבות, בטענה כי למבקשת 1 (להלן: המבקשת) הוסבו פגיעות גופניות ונפשיות קשות בהיותה בת 14, בשל סדרת תקיפות אלימות שסבלה מצד קבוצת נערות (שביניהן המשיבות 3-2), נוסף על מסכת התעללויות שהתרחשה בין כתלי בית ספרה של המבקשת.

 

2.        ביום 24.12.2019 הגישו המבקשות לבית המשפט בקשה להעיד את כב' השופטת י' שבח – שהייתה המאמנת של המבקשת במסגרת שנת התמחותה בבית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו – ביחס לתפקודה של המבקשת בעבודתה כמתמחה. בהמשך, עדכנו המבקשות כי השופטת שבח הודיעה שתהיה מוכנה להשיב על שאלות שבית המשפט יתיר להציג לה, לאחר שתתקבל החלטה שתאפשר את עדותה. ביום 28.6.2020 התיר בית המשפט את עדותה של השופטת שבח בדרך של מענה לשאלות בכתב, והורה למבקשות להגיש את רשימת השאלות שברצונן להפנות לשופטת.

 

3.        ביום 5.7.2020 הגישו המבקשות רשימת שאלות, כדלהלן:

 

"1. במשך כמה זמן התמחתה [המבקשת] אצלך ועבדה תחת פיקוחך?

2. מה את יכולה לומר על [המבקשת] מבחינת אמינות, שקידה, מסירות, נאמנות- נודה אם תרחיבי

3. האם היו תחומים או פעולות בהן [המבקשת] התקשתה לעומת מתמחים אחרים שאותם אמנת. נודה לך אם תוכלי לפרט את אותם קשיים (אם היו)

4. איך להתרשמותך [המבקשת] התמודדה עם פעולות או תפקודים שחייבו צורך להתעמת עם אנשים, עורכי דין, וצורך להפגין אסרטיביות וביטחון עצמי

5. מה את יכולה לומר על התנהגותה של [המבקשת] במקרה של לחצים והתמודדות עם לחצים וקשיים אלה

6. כבעלת ותק רב וכאשת מקצוע בעלת ניסיון רב, הן כעורכת דין בשוק הפרטי ולאחר מכן כשופטת במשך תקופה ארוכה, וכמי שנחשפה להתנהלות של עורכי דין רבים במהלך השנים, מה את יכולה לומר על יכולת ההתמודדות של [המבקשת] בשוק העבודה החופשי של עריכת הדין בעתיד

7. לאור היכרותך את [המבקשת] מתקופת ההתמחות שלה אצלך ותחת פיקוחך, והמטלות שהטלת עליה, מה דעתך לגבי יכולתה להצליח בשוק הפרטי של עריכת הדין".

 

 

           בתגובה לרשימת השאלות, טענה המשיבה 1, בין היתר, כי יש לפסול את השאלות שאינן עוסקות בעבודת המבקשת כמתמחה, ולנסח מחדש את שאלה 3 בהיותה מגמתית ומכוונת לתשובה מסוימת. המשיבה 2 התנגדה לכל השאלות פרט לשאלה 1. המבקשות השיבו לתגובותיהן של המשיבות וגרסו כי יש לדחות את התנגדויותיהן.

 

4.        בית משפט קמא קבע כי ניתן להציג לשופטת שבח רק שאלות עובדתיות שעוסקות בתפקוד המבקשת כמתמחה. בין היתר, הודגש כי היבטים של כושר תפקוד עתידי מסורים להערכת בית המשפט, על בסיס הראיות וחוות הדעת שהוגשו; וכי השאלות שביקשו המבקשות להציג לשופטת שבח, ביחס להערכתה את יכולת ההשתלבות העתידית של המבקשת במקצוע עריכת הדין, "'מזמינות' עדות סברה שאינה קבילה". לנוכח האמור, בית המשפט התיר להציג לשופטת שבח את השאלות הבאות:

 

"נא פרטי את הערכתך לגבי עבודתה של [המבקשת] כמתמחה תחת פיקוחך.

נא התייחסי, ככל האפשר, לתחומים או פעולות בהם התובעת ביצעה את עבודתה כנדרש או בלטה בביצועם וכן תחומים או פעולות בהם התובעת התקשתה או לא עמדה בביצוע הנדרש ממנה בעבודתה".

 

 

5.        מכאן הבקשה שלפניי.

 

           המבקשות טענו כי שגה בית משפט קמא כשהחליט לפסול את השאלות שהציגו, וניסח במקומן שאלות כלליות שמרוקנות מתוכן, כך נטען, את עדותה של השופטת שבח. המבקשות גרסו כי בפסק הדין שניתן ברע"א 3202/03 מדינת ישראל נ' יוסף (4.3.2004) (להלן: עניין יוסף) נקבע מתווה להעדת שופטים, שמטרתו היא שמירה על כבוד השופט שמוזמן להעיד. לטענת המבקשות, מאחר שהשאלות שביקשו להציג לשופטת שבח הן מכבדות, לא היה מקום לפסילתן או להתערבות בית המשפט בניסוחן, אגב שלילת יכולת הצדדים "לנהל את ההליך על פי רצונם". זאת, באשר דינן של שאלות מכבדות המופנות לעד שהוא שופט – כדין שאלות המופנות לכל עד אחר. לגישת המבקשות, בקשתן מעוררת סוגיה עקרונית ותקדימית שמצדיקה מתן רשות ערעור, שכן בעניין יוסף לא נקבעו השיקולים שצריכים להנחות את בית המשפט בבואו להפעיל את המתווה שנקבע שם.

 

6.        דין הבקשה להידחות ללא צורך בתגובה.

 

           עסקינן בבקשת רשות ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי, אשר עוסקת בהצגת שאלות לעדה. החלטה זו חוסה בגדרו של סעיף 1(5) לצו בתי המשפט (סוגי החלטות שלא תינתן בהן רשות ערעור), התשס"ט-2009 (להלן: הצו), שעניינו "החלטה בעניין הזמנת עדים, סדר שמיעת עדים, ושאלות המוצגות לעדים לרבות קבלה או דחייה של התנגדות בעניין זה, למעט החלטה על דחיית בקשה לזמן עד או להגיש ראיה, או החלטה בעניין בקשה לעדות מוקדמת". טעם זה כשלעצמו יש בו כדי לדחות את הבקשה, גם כשהעדה היא שופטת, כבענייננו.

 

           למעלה מן הצורך אומר כי איני סבור שיש בהחלטת בית משפט קמא כדי לפגוע בעניינה של המבקשת, ואיני סבור כי ההחלטה "רוקנה מתוכן" את עדותה של השופטת שבח. לדידי, נהפוך הוא, השאלות בניסוחן על פי החלטת בית המשפט, ממוקדות בעובדות ולא בסברות ובהערכות.

 

           בשולי הדברים אעיר כי על מנת שתהא לבית המשפט התמונה המלאה, היה מקום לצרף לבקשת רשות הערעור העתק מכתבי הטענות.

 

7.        הבקשה נדחית אפוא. משלא נתבקשה תגובה, אין צו להוצאות.

 

 

           ניתנה היום, ‏ז' בחשון התשפ"א (‏25.10.2020).

 

 

 

ש ו פ ט

 

_________________________

הסרת המסמך
טען מסמכים נוספים