פלוני נ. מדינת ישראל | חיפוש פסקי דין ברשת בחינם - ישראקורט

פלוני נ. מדינת ישראל

ע"פ 5660/19
תאריך: 10/10/2019

בבית המשפט העליון

 

ע"פ  5660/19

 

לפני:  

כבוד השופט י' אלרון

 

המבקש:

פלוני

                                   

 

נ  ג  ד

                                                                                    

המשיבים:

1. מדינת ישראל

 

2. מתלוננים

                                          

בקשה לעיכוב ביצוע עונש המאסר שהושת על המבקש בגזר דינו של בית המשפט המחוזי בתפ"ח 061400-12-15 מיום 26.6.2019 על ידי כב' השופטים ר' כרמל, כ' מוסק וש' רנר

 

תאריך הישיבה:

ח' בתשרי התש"פ (07.10.19)

                                          

בשם המבקש:

עו"ד ארז בר-צבי; עו"ד  שגית בן-ישי

 

בשם משיבה 1:

עו"ד אפרת גולדשטיין; עו"ד סיגל בלום

 

 

 

החלטה

 

1.            לפניי בקשה לעיכוב ביצוע עונש המאסר בפועל, אשר הושת על המבקש בגזר דינו של בית המשפט המחוזי בירושלים (השופטים ר' כרמל, כ' מוסק וש' רנר) בתפ"ח 61400-12-15 מיום 26.6.2019, וזאת עד להכרעה בערעור.

 

רקע והליכים קודמים

 

2.            ביום 29.12.2015 הוגש נגד המבקש כתב אישום המייחס לו שורה של עבירות מין בקטינים, לפי סימן ה' לחוק העונשין, התשל"ז-1977 (להלן: חוק העונשין).

 

           על פי הנטען בכתב האישום, בשנים 2007-2006 או בסמוך לכך נהג המבקש במספר פעמים ליזום מפגש עם כל אחד משני מתלוננים, ילידי שנת 1994 ושנת 1995 שהיו קטינים בעת ביצוע המעשים (להלן: המתלוננים), להביאם למקומות נסתרים ולבצע בהם עבירות מין חמורות.

 

3.            בהכרעת דינו מיום 5.3.2019 הרשיע בית המשפט המחוזי את המבקש בשורה של עבירות מין בקטינים, תוך ביסוס ההרשעה על עדויות המתלוננים שהעידו לפניו כשהם בגירים, מהן התרשם כמפורטות, קוהרנטיות ומהימנות. זאת, לעומת עדות המבקש והתנהגותו המתועדת בחקירה, אותן מצא כבלתי מהימנות.

 

           בית המשפט המחוזי קבע כי יש בעדותם של קרובי המתלוננים אודות סיפור חשיפת המעשים, המלמדת על מצבם הנפשי בזמן התרחשות הפגיעה המינית, כדי להוות "סיוע ראייתי כבד משקל" לגרסת המתלוננים.

 

4.            ביום 26.6.2019 גזר בית המשפט המחוזי את דינו של המבקש והשית עליו עונש של 8 שנות מאסר בפועל; 6 חודשי מאסר על תנאי לבל יעבור עבירה מסוג "פשע" למשך 3 שנים; וחייבו בתשלום פיצוי כספי בסך 50,000 ש"ח לכל אחד מהמתלוננים.

 

           עם מתן גזר הדין, נעתר בית המשפט לבקשת בא-כוחו של המבקש, אשר היה משוחרר בכל אותה עת, לעכב את ביצוע עונש המאסר בפועל עד ליום 1.9.2019, לצורך הגשת ערעור לבית משפט זה.

 

           בהמשך לכך, ביום 25.8.2019 ביקש בא-כוח המבקש דחייה נוספת של מועד ביצוע עונש המאסר בפועל. בית המשפט המחוזי נעתר לבקשת הדחייה באופן חלקי ובהסכמת המשיבה, וזאת עד ליום 22.9.2019.

 

5.            המבקש הגיש לבית משפט זה ערעור הן על הכרעת דינו והן על גזר דינו, ולצדו בקשה לעיכוב ביצוע עונש המאסר בפועל שהוטל עליו – היא הבקשה שלפניי.

 

טענות הצדדים

 

6.            לטענת בא-כוח המבקש לערעור "סיכויים טובים" להתקבל; המבקש נעדר עבר פלילי ומנהל אורח חיים נורמטיבי, נשוי ואב לשני ילדים קטינים; חלף זמן רב מאז ביצוע המעשים בגינם הורשע המבקש, ולא נטען כי היה מעורב בפעילות פלילית מכל סוג מאז ועד היום; והמבקש היה משוחרר לכל אורך ההליך החקירתי והמשפטי נגדו ללא תנאים מגבילים, ונכח בכל הדיונים המשפטיים בעניינו.

          

           לשיטתו, שיקולים אלו מצדיקים את עיכוב ביצוע עונש המאסר בפועל עד לקבלת החלטה בערעור בעניינו של המבקש.

 

7.            במסגרת הדיון לפניי התנגדה באת-כוח המשיבה לבקשה. לגישתה, סיכויי הערעור להתקבל "אינם גבוהים כלל" משעיקרו נסוב על קביעות שבמהימנות בהם ככלל לא יתערב בית משפט זה, ובנסיבות העניין לנוכח עונש המאסר בפועל הממושך שנגזר על המבקש לא יתייתר ערעורו.

 

           עוד טענה, כי אין להיעתר לבקשה מפאת העוול שעלול להיגרם מכך למתלוננים, אשר לדבריה מצפים לתחילת ביצוע עונשו של המבקש לשם סגירת מעגל בעניינם.

 

דיון והכרעה

 

8.            לאחר ששמעתי את טענות הצדדים לפניי, ולא בלי התלבטות, אני סבור כי דין הבקשה להתקבל.

 

9.            הלכה היא כי נאשם אשר נגזר דינו לעונש מאסר בפועל, יחל ככלל בריצוי עונש המאסר באופן מיידי. יחד עם זאת, בבואו לדון בבקשה לעיכוב עונש מאסר בפועל על בית המשפט לשקול בין היתר את חומרת העבירה ונסיבות ביצועה; משך תקופת המאסר בפועל שהושתה; טיב הערעור וסיכויי הצלחתו; עברו הפלילי של המבקש; ונסיבותיו האישיות (וראו: ע"פ 111/19 שוורץ נ' מדינת ישראל (7.6.2000)).

 

10.         בנסיבות המקרה דנן, מצאתי כי קיימים טעמים המצדיקים את עיכוב ביצוע עונש המאסר, אף מבלי להידרש לשאלת סיכויי הערעור.

 

           המבקש משוחרר כיום ללא תנאים מגבילים למעט איסור יציאה מהארץ, ואף היה משוחרר ללא תנאים מגבילים כלל מאז הגשת כתב האישום נגדו ועד שנגזר דינו. זאת, בהתאם להחלטות בית המשפט המחוזי מיום 6.9.2016 ומיום 26.6.2019.

 

           כמו כן, המעשים בגינם הורשע המבקש בוצעו כ-12 שנים לפני מועד הגשת הבקשה המונחת לפניי, כאשר מאז ועד היום לא היה המבקש מעורב בפעילות פלילית מכל סוג, לא הטריד את המתלוננים, והתייצב לכל הדיונים המשפטיים בעניינו. במהלך תקופה זו אף הקים משפחה וכיום הוא נשוי ואב לשני ילדים קטינים.

 

           לנוכח האמור לעיל, מצטמצם באופן ניכר החשש מפני מסוכנותו של המבקש והימלטותו מאימת הדין (וראו והשוו: ע"פ 6072/17 ורון נ' מדינת ישראל (1.8.2017); ע"פ 5386/19 פלוני נ' מדינת ישראל (18.8.2019)).

 

           יחד עם זאת, בנסיבות בהן המבקש משוחרר ללא כל תנאי מגביל (למעט צו עיכוב יציאה מהארץ) מתחילת חקירתו, דרך ההליך הפלילי שהתנהל נגדו ועד היום, אני סבור כי נכון יהיה ליתן תנאים וערבויות נוספות אשר יבטיחו את מניעת הימלטותו מאימת הדין, התייצבותו לדיון בערעורו וכן מניעת קירבה כלשהי למתלוננים.

 

11.         אשר על כן, הבקשה לעיכוב ביצוע עונש המאסר בפועל מתקבלת, אך יחד עם זאת אני מורה כדלקמן:

 

           על המבקש להפקיד סך 60,000 ש"ח במזומן, או בערבות בנקאית צמודה; וכן תופקד ערבות צד ג' בסך 150,000 ש"ח; ויופקד כל דרכון שברשות המבקש, באם טרם הופקד. ערבויות אלה וכל דרכון שברשות המבקש יופקדו במזכירות בית המשפט המחוזי בירושלים, לא יאוחר מיום 31.10.2019.

 

           כמו כן, אני אוסר על המבקש להיכנס לתחומי שכונת "רמת שלמה" בירושלים.

          

           מזכירות בית משפט זה תקבע את שמיעת הערעור בעניינו של המבקש בהקדם, בכפוף לשיקולי היומן.

 

           ניתנה היום, ‏יא' בתשרי התש"פ (‏10.10.2019).

 

 

 

 

ש ו פ ט

 

 

_________________________

הסרת המסמך

מסמכים נוספים

הסרת כל המסמכים
טען מסמכים נוספים