פלוני נ. מדינת ישראל | חיפוש פסקי דין ברשת בחינם - ישראקורט

פלוני נ. מדינת ישראל

ע"פ 5772/20
תאריך: 19/08/2020

 

בבית המשפט העליון

ע"פ  5772/20

 

 

לפני:  

כבוד הנשיאה א' חיות

 

המערער:

פלוני

                                          

 

נ  ג  ד

 

המשיבה:

מדינת ישראל

                                                                                                         

ערעור על החלטת בית משפט השלום בירושלים מיום 13.8.2020 בת"פ 53979-05-19 אשר ניתן על ידי כבוד השופטת ש' לארי-בבלי

 

בשם המערער:                       עו"ד ארז בר-צבי                       

 

פסק-דין

 

 

           ערעור על החלטת בית משפט השלום בירושלים (השופטת ש' לארי-בבלי) מיום 13.8.2020 בת"פ 53979-05-19 שלא לפסול עצמו מלדון בעניינו של המערער.

 

1.        ביום 13.1.2020 הורשע המערער, במסגרת הסדר טיעון, בשורה של עבירות שנעברו תוך שימוש בכרטיסי אשראי של קשישים שאותם הסיע במסגרת תפקידו כנהג אמבולנס. ביום 10.6.2020 נשמעו טענות הצדדים לעונש וביום 6.8.2020 הגיש בא-כוחו דאז של המערער בקשה לתיקון פרוטוקול הדיון מיום 10.6.2020, בה טען כי יש לתקנו על מנת שישקף מספר אמרות שיוחסו על ידו למותב, ואשר לשיטתו עלתה מהן "תמונה ברורה שבית המשפט גיבש עמדה בטרם ששמע את כל הטיעונים לעונש". בקשה זו התקבלה בחלקה, והפרוטוקול תוקן בהתאם.

 

           ביום 9.8.2020 גזר בית המשפט קמא את דינו של המערער והטיל עליו עונש של 30 חודשי מאסר בפועל, עשרה חודשי מאסר על תנאי ופיצויים לנפגעי העבירות.

 

2.        ביום 11.8.2020 הודיע המערער על החלפת ייצוגו ולמחרת היום הגיש בא-כוחו החדש בקשה לתיקון פרוטוקול הדיון מיום 10.6.2020. לטענת המערער, במהלך הדיון פנה המותב אליו וציין בנוגע להחזר הכספים שנגנבו על ידו מנפגעי העבירה "מצדי תמכור את אשתך ואת הילדים שלך". לבקשה זו צירף המערער את תגובת בא-כוח המשיבה לפיה "זכור לי כי נאמרו דברים ברוח דומה אך לא זכור לי נוסחם המדויק או השלב המדויק בו נאמרו".

 

           במקביל להגשת בקשה זו ובהסתמך על הנטען בה, הגיש בא-כוחו החדש של המערער "בקשה דחופה לפסלות שופט, לביטול גזר הדין ולהעברת התיק למותב אחר". למחרת היום דחה בית המשפט קמא את הבקשה לתיקון הפרוטוקול בקבעו כי "הדיון נערך לפני למעלה מחודשיים ובקשה לתיקון פרוטוקול יש להגיש בסמוך אליה. אוסיף על כך שביום 6.8.20 הוגשה בקשה לתיקון פרוטוקול ודברים אלה לא נכתבו בה". בהחלטה נפרדת נדחתה בקשתו הנוספת של המערער בה צוין "נוכח דחיית הבקשה לתיקון פרוטוקול, הבקשה נדחית על כל ראשיה. הנאשם רשאי לערער על גזר הדין".

 

3.        מכאן הערעור שבפניי, בו טוען המערער כי העובדה שדעתו של בית המשפט "ננעלה" עוד בטרם שמע את הטיעונים לעונש נלמדת הן מאמירותיו הקשות של המותב, כפי שהן באות לידי ביטוי בפרוטוקול הדיון מיום 10.6.2020 ובבקשתו לתיקון הפרוטוקול וכן מהחלטתו בבקשת הפסלות ובבקשה לתיקון הפרוטוקול. המערער מוסיף וטוען כי התוצאה המתבקשת של "נעילת" דעת זו היא כי יש להורות על פסילת המותב ועל העברת בקשתו לביטול גזר הדין למותב אחר.

 

דין הערעור להידחות. הליכי פסלות צופים, ככלל, פני עתיד ומיועדים לבחון האם השופט יוכל להמשיך לשבת בדין או שמא יש להעביר את הדיון בהליך למותב אחר (ע"א 665/20 ש. כהן הנדסה בע"מ נ' עירית אשדוד, פסקה 7 (26.2.2020)). בנסיבות המקרה דנן, משניתן גזר הדין, דרך המלך להעלאת טענות המערער נגד החלטות המותב, לרבות טענות פסלות, היא בערעור על פסק הדין.

 

           אשר על כן, הערעור נדחה.

 

           ניתן היום, ‏כ"ט באב התש"ף (‏19.8.2020).

 

 

 ה נ ש י א ה

_________________________

הסרת המסמך
טען מסמכים נוספים