פלוני נ. מדינת ישראל – משרד האוצר – מע"מ | חיפוש פסקי דין ברשת בחינם - ישראקורט

פלוני נ. מדינת ישראל - משרד האוצר - מע"מ

בע"מ 4293/19
תאריך: 23/10/2019

 

בבית המשפט העליון

 

בע"ם  4293/19

 

לפני:  

כבוד השופטת ד' ברק-ארז

 

המבקשת:

פלונית

                                          

 

נ  ג  ד

                                                                                                    

המשיבים:

1. מדינת ישראל – משרד האוצר – מע"מ

 

2. פלוני

 

3. פלונית

 

4. פלוני (משיב פורמלי)

 

5. כונס הנכסים הרשמי

 

6. היועץ המשפטי לממשלה

                                          

בקשת רשות ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בנצרת מיום 28.5.2019 ברמ"ש 17660-03-19 שניתן על ידי

כב' השופטת א' אריאלי

                                          

בשם המבקשת:

 

בשם המשיבים 1 ו-6:

 

בשם המשיב 2:

 

בשם המשיב 5:

 

עו"ד אורית מי-דן

 

עו"ד חן אבידוב

 

עו"ד טומי מנור, עו"ד טל גנדלמן

 

עו"ד זהבית שחרור

 

 

 

 

החלטה

 

1.       בפני בקשת רשות ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בנצרת מיום 28.5.2019 (רמ"ש 17660-03-19, השופטת א' אריאלי). בית המשפט המחוזי קיבל בקשת רשות ערעור שהוגשה על החלטותיו של בית המשפט לענייני משפחה בנצרת מיום 5.2.2019 ומיום 12.2.2019 (ת"ע 20889-01-14, השופטת ר' גורביץ), ובהמשך לכך אף קיבל את הערעור לגופו.

 

רקע עובדתי וההליכים עד כה

 

2.       מקורו של ההליך דנן בסכסוך שמתנהל בעיקרו בין המבקשת למשיב 2 ונוגע לניהולו של עיזבון אמם המנוחה שהלכה לעולמה בשנת 2005 (להלן: המנוחה). לפי צוואת המנוחה, שלושה מילדיה – המשיבים 4-2 – מונו לשמש כמנהלי העיזבון יחדיו, ולטענת המבקשת כיום המשיב 2 מנהל אותו לבדו. יוער כי בינתיים נפטר גם המשיב 4.

 

3.       המשיב 2 משמש גם כאפוטרופוס של שתי אחיות נוספות במשפחה, שפרטיהן חסויים (להלן: החסויות). על פי צוואת המנוחה, העיזבון יועמד לרשותן של החסויות כדי לתת מענה לצרכיהן, ורק לאחר פטירתן הוא יחולק שווה בשווה בין שמונת ילדיה האחרים של המנוחה, שחלקם הם כאמור צד להליך דנן.

 

4.       בתמצית יתואר כי ביום 12.1.2014 המבקשת הגישה תביעה לבית המשפט לענייני משפחה בבקשה למנות אותה ושני אנשים נוספים כמנהלי העיזבון, והעלתה לצורך כך טענות שעניינן ליקויים ופגמים חמורים בהתנהלותו של המשיב 2. ביום 22.6.2015 בית משפט לענייני משפחה הורה על מינוי מומחה מטעמו שיבחן את התנהלותו של המשיב 2 (להלן: המומחה). המשיב 2 הסכים לכך שהמומחה יוכל לעיין בתיקי המנוחה והחסויות ברשות המיסים, ולפיכך בית המשפט לענייני משפחה הורה על העברתו של החומר האמור לידי המומחה.

 

5.       ביום 8.7.2018 המבקשת פנתה לבית המשפט לענייני משפחה בבקשה להורות לרשות המסים למסור לה את מלוא המסמכים והנתונים הקיימים בתיקי המנוחה והחסויות. המבקשת העלתה בשלב זה טענות חמורות שעניינן מרמה וזיוף מסמכים כנגד מספר גורמים – המומחה, רשות המסים ואף בא-כוחה של המדינה. רשות המסים השיבה כי בשל הוראות החיסיון הקבועות בדין, הגורם היחיד שמורשה להורות על העברת המסמכים המבוקשים לעיונה של המבקשת הוא מי שמשמש כאפוטרופוס וכמנהל העיזבון, דהיינו המשיב 2.

 

6.       ביום 5.2.2019 קבע בית המשפט לענייני משפחה כי מתגובות המומחה עולה כי בפועל הוא העביר את כל החומר שקיבל למבקשת מבלי שהמשיב 2 התנגד לכך. על כן, ומאחר שהמבקשת כבר נחשפה למעשה לאותו מידע, בית המשפט לענייני משפחה סבר כי טענות רשות המסים בעניין הוראות חיסיון נותרו בגדר נימוק תיאורטי. בית המשפט לענייני משפחה הורה אפוא לרשות המסים למסור ישירות למבקשת את "המסמכים המבוקשים על ידה".

 

7.       רשות המסים הגישה בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי, שקיבל את הבקשה, דן בה כבערעור ואף קיבל את הערעור לגופו, כך שהורה על ביטול ההחלטה שאפשרה למבקשת לעיין במסמכים. בעיקרו של דבר, בית המשפט המחוזי סבר כי נפלה טעות בהחלטתו של בית המשפט לענייני משפחה לפיה העובדה שהמסמכים הגיעו לידי המבקשת, בין אם בשגגה ובין אם לאו, מצדיקה את הסרת החיסיון בכללותו. בית המשפט המחוזי דחה גם את טענת המבקשת לפיה המשיב 2 הסכים מכללא, במהלך ניהול ההליכים, להסרת החיסיון כולו, והדגיש כי לשם הסרת חיסיון נדרשת הסכמה מפורשת וברורה. כמו כן, נקבע כי אין בטענותיה הנוספות של המבקשת כדי להצדיק עיון במסמכים.

 

8.       להשלמת התמונה יצוין כי לאור הודעתה של המבקשת על כוונתה להגיש בקשת רשות ערעור לבית משפט זה, ביום 3.6.2019 קבע בית המשפט לענייני משפחה כי מתן ההוראות למומחה יעוכב לפי שעה.

 

בקשת רשות הערעור והתשובות לה

 

9.        בבקשת רשות הערעור שבפני טוענת המבקשת כי המקרה מעלה שאלות עקרוניות שעניינן תכליתו והיקפו של החיסיון על מידע המצוי ברשויות המס ונוגע לחסויים ולעיזבונות. המבקשת סבורה כי הסתירה בין החלטותיהן של שתי הערכאות שדנו בעניין מצדיקה את התערבותו של בית משפט זה, בין השאר לצורך הכרעה בשאלה האם נדרשת הסכמה מכללא או הסכמה מפורשת להסרת חיסיון. לגופו של עניין, המבקשת מדגישה כי תכלית החיסיון היא הגנה על פרטיותם של נישומים ביחס להכנסותיהם וממילא המסמכים אליהם כבר נחשפה כללו מידע זה. לפיכך, המבקשת סבורה כי הנזק שייגרם לכאורה לפרטיותן של החסויות והמנוחה עקב גילוי המסמכים הוא פחות בהרבה בהשוואה לנזק שעלול להיגרם בשל אי-חשיפתם של פגמים ואי-סדרים בהתנהלותו של מי שמשמש כאפוטרופוס וכמנהל העיזבון.

 

10.      בהמשך להחלטתי מיום 28.7.2019, ביום 4.8.2019 הבהירה המבקשת בהודעה משלימה כי המסמכים המבוקשים על ידה מתיקי המס של המנוחה והחסויות הם מסמכים כגון "דו"חות גבייה, דיווחים למע"מ ולמס הכנסה שהגיש המשיב 2 או מייצגו, פירוט תנועות כרונולוגי/הנה"ח מע"מ, דו"ח תשלומים חריגים, דו"חות רווח והפסד, הסכמי שומה והסדרי כופר ככל שיש, וכל מסמך הקיים בתיקים אלה". לדברי המבקשת, רק "עיון בלתי אמצעי מול מסך מחשבי רשויות המס" יאפשר לה לברר את המידע הדרוש לה.

 

11.      המשיבים שהגישו את תשובותיהם לבקשת רשות הערעור טענו, בעיקרו של דבר, כי דינה להידחות. רשות המסים טוענת כי העובדה שעסקינן בעיזבון ובתיקי חסויות איננה משנה את הוראות הדין האוסרות עליה לגלות מידע על נישומים לצדדים שלישיים ללא הסכמה מפורשת. המשיב 2 מבקר בתשובתו את התנהלותה הדיונית של המבקשת, ומדגיש כי טענותיה ביחס לאי-סדרים לכאורה מצדו הן שהובילו מלכתחילה למינויו של המומחה שיחקור זאת, כך שהדבר לא מקנה לה זכאות לעיין במסמכים בעצמה. האפוטרופוס הכללי, הוא המשיב 5, מציין כי הסמכות לעיין במסמכי עיזבון המנוחה או בתיקי החסויות נתונה ככלל למנהל העיזבון והאפוטרופוס בלבד, וכי המבקשת לא הצביעה על מקור חוקי ממנו היא שואבת את סמכותה לעיון בהם.

 

12.      להשלמת התמונה יובהר כי המשיבה 3, שאינה מיוצגת, לא הגישה תשובה, וכך גם המשיב 4, שכאמור הלך לעולמו ונותר משיב פורמלי. בנוסף, בתשובת רשות המסים צוין כי גם למשיב 6, הוא משרד הרווחה, אין עניין נוסף בהליך.

 

13.      ביום 16.9.2019 הגישה המבקשת את תגובתה לתשובות המשיבים, בהתאם להחלטתי בנושא מיום 19.8.2019. בתמצית, המבקשת חוזרת על טענותיה העיקריות בדבר חשיבות המסמכים הנוספים לגילוי המידע על התנהלותו של המשיב 2, ודוחה את טענות המשיבים.

 

דיון והכרעה

 

14.      לאחר שעיינתי בבקשת רשות הערעור, בנספחיה ובתשובות לה, הגעתי לכלל מסקנה כי דינה להידחות.

 

15.      בניגוד לטענות המבקשת, התרשמתי כי הבקשה נסבה על יישומו של הדין בנסיבותיו הספציפיות של מקרה זה, ולא מצאתי כי מתעוררת סוגיה עקרונית באשר להוראות הנוגעות לחיסיון והיקפו. משכך, הבקשה איננה עומדת באמות המידה המצומצמות למתן רשות ערעור ב"גלגול שלישי". גם העובדה ששתי הערכאות הקודמות הגיעו לתוצאה שונה אינה מצדיקה כשלעצמה מתן רשות ערעור (ראו למשל: בע"ם 4887/19 ‏פלונית נ' פלוני, פסקה 17 (20.8.2019)). לכאורה, ניתן להתרשם כי הטענה העיקרית עליה המבקשת נסמכת היא החשש לאי-סדרים בהתנהלותו של המשיב 2. אולם, כפי שטענו המשיבים, לשם בחינת סוגיה זו מונה המומחה מטעם בית המשפט לענייני משפחה מלכתחילה. ככל שהמבקשת סבורה כי המומחה אינו עושה את עבודתו נאמנה היא רשאית כמובן לפעול בעניין, אך מקומו של בירור הטענות הנוגעות לכך אינו בבית משפט זה.

 

16.      עוד יצוין כי טענותיה של המבקשת היו רצופות בהטלת דופי בגורמים שונים המעורבים בהליך, אולם אלה לא בוססו כדבעי, ובנסיבות אלה דומה כי ניתן להצטער על אופן הצגתן.

 

17.      סוף דבר: בקשת רשות הערעור נדחית. בנסיבות העניין, ומתוך תקווה שהדבר יתרום ליישור ההדורים בין בני המשפחה, אין צו להוצאות.

          ניתנה היום, ‏כ"ד בתשרי התש"ף (‏23.10.2019).

 

 

 

 

 

ש ו פ ט ת

 

_________________________

הסרת המסמך

מסמכים נוספים

הסרת כל המסמכים
טען מסמכים נוספים