פלוני נ. הכשרה חברה לביטוח בע"מ | חיפוש פסקי דין ברשת בחינם - ישראקורט

פלוני נ. הכשרה חברה לביטוח בע"מ

רע"א 6922/20
תאריך: 28/10/2020

 

 

בבית המשפט העליון

 

רע"א 6922/20

 

לפני:  

כבוד השופטת י' וילנר

 

המבקש:

פלוני

                                          

 

נ  ג  ד

                                                                                                    

המשיבים:

1. הכשרה חברה לביטוח בע"מ

 

2. ספיד שינוע מטענים בע"מ

 

3. פלוני

                                          

בקשת רשות ערעור על החלטתו של בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו בע"א 15610-09-20 מיום 18.9.2020, שניתנה על-ידי כב' השופט י' אטדגי

                                          

 

בשם המבקש:                        עו"ד אסי לביא-צוקרמן

 

 

החלטה

 

 

 

1.        בקשת רשות ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו (כב' השופט י' אטדגי) בע"א 15610-09-20 מיום 18.9.2020 אשר בגדרה עוכב בחלקו ביצוע פסק דינו של בית משפט השלום בהרצליה, שניתן בתביעת נזיקין שהגיש המבקש נגד המשיבות, ובו נפסקו לטובתו פיצויים בסכום של כמיליון וחצי ש"ח.

 

2.        המשיבות הגישו ערעור על פסק דינו של בית משפט השלום, ולצדו בקשה לעיכוב ביצוע פסק הדין.

 

           בהחלטתו בבקשה לעיכוב ביצוע קבע בית המשפט המחוזי כי יש לעכב תשלום בסך 800,000 ש"ח מכלל הסכום שנפסק. בית המשפט המחוזי ציין כי אומנם עיכוב ביצועו של פסק דין כספי ייעשה במקרים חריגים בלבד, ואולם לצד זאת נפסק כי בתביעות לפיצויים בגין נזקי גוף, וכאשר קיים חשש כי התובע יתקשה להשיב את הפיצויים במידה שהערעור יתקבל, יינתן עיכוב ביצוע חלקי ככל שזה אינו צפוי לפגוע ברווחתו של התובע. נקבע כי כך הם פני הדברים בענייננו, שעה שחלק משמעותי מהפיצוי שנפסק צופה פני עתיד. עוד ציין בית המשפט המחוזי, מבלי לקבוע מסמרות, כי מרבית קביעות פסק דינו של בית משפט השלום מבוססות על ממצאים עובדתיים וממצאי מהימנות, אשר ערכאת הערעור ממעטת להתערב בהם.

 

           על החלטה זו של בית המשפט המחוזי נסבה בקשת רשות הערעור דנן.

 

3.        בבקשה טוען המבקש, בעיקרו של דבר, כי לא הוכח לפני בית המשפט המחוזי כי אם ישולמו הפיצויים במלואם יהיה קושי להשיב את המצב לקדמותו אם יתקבל הערעור בסופו של דבר. לעניין זה מציין המבקש כי הוא בעל נכסים בשווי של כמיליוני ש"ח כך שלא צפוי להתעורר קושי בהשבת כספי הפיצויים.

 

4.        לאחר העיון בבקשה ובנספחיה הגעתי לכלל מסקנה כי דין הבקשה להידחות אף מבלי להידרש לתשובת המשיבות.

 

5.        כידוע, לערכאה הדיונית שיקול דעת רחב בכל הנוגע לסעדים זמניים, והתערבות ערכאת הערעור בשיקול דעת זה תהא במקרים חריגים בלבד (רע"א 329/17 חברת "גונתר אנרגיית רוח בע"מ" נ' מלמד, פסקה 20 (14.8.2017)). איני סבורה כי המקרה שלפנינו נמנה עם אותם מקרים חריגים, ודי בכך כדי לדחות את הבקשה.

 

6.       מעבר לנדרש, אוסיף כי אומנם פסק הדין הנדון הוא פסק דין כספי, שככלל אין מקום לעכב ביצועו בשל הליכי ערעור. אולם, נפסק לא אחת כי בערעורים העוסקים בתביעות נזיקין בגין נזקי גוף ובמקרים שבהם הסכום שנפסק הוא גבוה באופן שמבסס חשש לקיומו של קושי בהשבת הסכום, ניתן, בנסיבות המתאימות, לעכב באופן חלקי את ביצוע פסק הדין, וזאת ביחס לפיצוי שנועד לפצות על נזקים עתידיים, כך שעיכוב הביצוע לא צפוי לגרום נזק ממשי לתובע.

 

7.       אשר על כן, הבקשה נדחית.

 

          משלא נתבקשה תשובה, אין צו להוצאות.

 

           ניתנה היום, ‏י' בחשון התשפ"א (‏28.10.2020).

 

 

 

ש ו פ ט ת

 

_________________________

הסרת המסמך
10
ע"א 8104/20
החלטה
26/11/2020
טען מסמכים נוספים