פלוני נ. בנק לאומי לישראל | חיפוש פסקי דין ברשת בחינם - ישראקורט

פלוני נ. בנק לאומי לישראל

ע"א 6027/19
תאריך: 16/12/2019

 

 

בבית המשפט העליון

 

ע"א  6027/19

 

לפני:  

כבוד הנשיאה א' חיות

 

המערערים:

1. פלונית

 

2. פלונית

 

3. פלונית

 

4. פלוני

 

5. פלוני

 

6. פלונית

 

7. פלוני

                                          

 

נ  ג  ד

 

המשיבים:

1. בנק לאומי לישראל

 

2. בנק הפועלים בע"מ

 

3. בנק מזרחי טפחות בע"מ

 

4. לשכת רישום מקרקעין ירושלים

                                                                                                         

ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי בירושלים מיום 11.09.2019 בת"א 26522-09-18 אשר ניתנה על ידי כבוד השופט א' רון

                                          

בשם המערערים:                    עו"ד דוד הולשטיין

 

 

פסק-דין

 

 

           ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי בירושלים (השופט א' רון) מיום 11.9.2019 בת"א 26522-09-18, שלא לפסול עצמו מלדון בעניינם של המערערים.

 

1.        נגד המערערת 1 (להלן: המערערת) ובן-זוגה מתנהל הליך הוצאה לפועל במסגרתו פועל המשיב 1 למימוש דירה שבה מתגוררים המערערת וילדיה הקטינים (המערערים 7-2) ואשר שועבדה לטובתו כנגד הלוואות שניתנו לבני הזוג. ביום 16.9.2018 הגישו המערערים לבית המשפט המחוזי בירושלים תביעה לסעד הצהרתי במסגרתה טענו לבטלות המשכנתאות הרשומות על הדירה, בין היתר, משום שלטענתם חתימותיה של המערערת על הסכמי המשכנתאות זויפו על-ידי בן-זוגה. בד בבד עם הגשת התביעה הגישו המערערים בקשה לעיכוב ביצוע הליכי המימוש בתיק ההוצאה לפועל, אשר נדחתה ביום 24.10.2018 על ידי בית המשפט המחוזי (השופט כ' מוסק) (בקשת רשות ערעור שהגישו המערערים על ההחלטה לבית משפט זה נדחתה. רע"א 458/19 פלונית נ' בנק לאומי לישראל בע"מ (2.4.2019)). בחלוף כעשרה חודשים הגישו המערערים בקשה נוספת לעיכוב ביצוע הליכי המימוש בתיק ההוצאה לפועל – היא ההליך נושא הערעור דנן – אליה צירפו חוות דעת של מומחית להשוואת כתב-יד אשר תמכה בטענתם לפיה חתימותיה של המערערת על הסכמי המשכנתאות זויפו (להלן: חוות הדעת). דיון בבקשה התקיים ביום 12.8.2019, וכשבועיים לאחר מכן הגישו המערערים בקשה לפסול את המותב מלדון בעניינם. במסגרת הבקשה נטען כי בתום הדיון הורה בית המשפט לצדדים לקיים משא ומתן ביניהם, וזאת תוך שציין מחוץ לפרוטוקול כי אינו סומך על חוות דעת שהוכנו בידי מומחים פרטיים. לפיכך, טענו המערערים, ניכר כי דעתו "נעולה" ביחס לחוות הדעת שהגישו ועל כן ישנו יסוד סביר להניח שגיבש עמדה מוטה ונחרצת לטובת המשיבים באופן המצדיק את פסילתו.

 

2.        ביום 11.9.2019, דחה, כאמור, בית המשפט את הבקשה בהחלטה מפורטת בה אישר כי לאחר שהסתיים הדיון בבקשה לעיכוב ביצוע ניתן ביטוי להערכתו כי סיכוייה קלושים לנוכח השתלשלות ההליכים בתיק וכי בנסיבות המקרה משקלה של חוות הדעת שהגישו המערערים מוגבל. עם זאת, הוטעם כי לנוכח העובדה שהדברים הנ"ל נאמרו לאחר שלב הסיכומים וכי הם משקפים מדיניות משפטית מוכרת – אין די בהבעת עמדה זו על מנת להצדיק את פסילתו מהמשך הדיון בבקשה. בית המשפט הבהיר עוד כי דבריו בתום הדיון נאמרו מתוך רצון להיטיב עם המערערים באמצעות קידום הידברות בין הצדדים בטרם מתן החלטה סופית בבקשה, ואין בהם משום עמדה שלילית מוקדמת כלפי המערערים עצמם. כן צוינה העובדה כי הבקשה לפסילת המותב הוגשה בחלוף שבועיים לאחר שהמשא ומתן בין הצדדים כשל. מכל מקום, בית המשפט הדגיש כי ככל שנושא חוות הדעת יעמוד במוקד ההחלטה שתינתן בבקשה, יוכלו המערערים לערער עליה במסלולי הערעור הקבועים בדין.

 

           מכאן הערעור בו שבים המערערים על טענותיהם ומוסיפים כי התבטאויותיו של המותב מצדיקות את פסילתו חרף השלב הדיוני המתקדם שבו נאמרו ולו מטעמים של מראית פני הצדק.

 

3.        לאחר שעיינתי בערעור על נספחיו, באתי לידי מסקנה כי דינו להידחות משלא מצאתי כי ההתבטאויות המיוחסות למותב מקימות חשש ממשי למשוא פנים, או שיש בהן משום פגיעה במראית פני הצדק. אמנם, טוב היה עושה המותב לו היה נוקט לשון זהירה ונמנע מהסתייגות גורפת בכל הנוגע להסתמכות על חוות דעת שהוכנו על ידי מומחה פרטי, עמדה אשר בניגוד לקביעתו בוודאי אינה משקפת מדיניות משפטית מוכרת ומקובלת. עם זאת, כפי שהובהר בהחלטה בבקשת הפסילה, התבטאויות המותב נאמרו על רקע התמונה המשפטית והעובדתית הכוללת שנפרסה בפניו בתום שלב הסיכומים בהליך ומתוך רצון לקדם הידברות בין הצדדים. המותב הוסיף והבהיר כי טרם גיבש עמדה סופית באשר לחוות הדעת שהוגשה ובאשר להשפעתה על בקשת המערערים לעיכוב ביצוע. בהינתן נסיבות אלו כולן, לא ראיתי מקום להורות על פסילת המותב וככל שבעתיד יסברו המערערים כי מסקנתו המשפטית של המותב שגויה הם רשאים לערער עליה באפיקים הקבועים לכך בחוק.

 

           אשר על כן, הערעור נדחה.

          

           בנסיבות העניין אין צו להוצאות.

 

           ניתן היום, ‏י"ח בכסלו התש"ף (‏16.12.2019).

 

 

 

 

 

 

 ה נ ש י א ה

 

_________________________

הסרת המסמך

מסמכים נוספים

הסרת כל המסמכים
3
רע"א 476/21
החלטה
22/01/2021
טען מסמכים נוספים