פז הלפרין נ. ליבנה צפוני בע"מ | חיפוש פסקי דין ברשת בחינם - ישראקורט

פז הלפרין נ. ליבנה צפוני בע"מ

ע"א 6909/16
תאריך: 19/01/2020

 

 

בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים

 

ע"א  6909/16

 

לפני:  

כבוד השופט י' עמית

 

כבוד השופט נ' סולברג

 

כבוד השופטת ע' ברון

 

המערער:

פז הלפרין

 

 

נ  ג  ד

 

המשיבה:

ליבנה צפוני בע"מ

 

בקשת המערער לאכיפת הדין

 

בשם המערער:

עו"ד יוני מבורך               

בשם המשיבה:

עו"ד דוד זילברבוים; עו"ד ליטל כהן          

 

החלטה

 

           המערער הגיש "בקשה לאכיפת הדין", שממנה עולה כי המשיבה אינה מקיימת את הוראות פסק דיננו מיום 5.6.2018 – שלפיו נדרשה המשיבה לסמן את רכיבי היסוד על טובין או על אריזתם, בהתאם להוראות הדין, וזאת בתוך 18 חודשים ממועד פסק הדין וככל שלא חל שינוי בדין באופן שפוטר את המשיבה מסימון כאמור. במסגרת הבקשה עותר המערער לנקוט נגד המשיבה הליכים לפי פקודת בזיון בית משפט. המשיבה מצידה אינה מכחישה כי אין היא מקיימת את הוראות פסק הדין – ואולם לטענתה אף אין מקום לחייבה לעשות כן. כך, בנסיבות שבהן ביום 15.12.2019 פורסמה הנחיית הממונה על הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן (להלן: הממונה), המורה לרשות שלא לאכוף את הוראות הדין בנוגע לסימון רכיבי יסוד של טובין – וזאת בנסיבות שבהן בשבועות הקרובים עתיד להיחתם ולהתפרסם ברשומות צו המתקן את ההוראות הללו (להלן: הצו המתקן). יצוין כי הנחיה זאת מותנית בכך שהעוסק עומד בהוראות שנקבעו בטיוטת הצו המתקן, והמשיבה לדבריה עומדת בהוראות אלה.

 

           יש להדגיש כי הדעת אינה נוחה מהתנהלות המשיבה, שעד היום אינה מקיימת את התחייבותה שבפסק הדין מיום 5.6.2018 בכל הנוגע לסימון רכיבי יסוד של טובין; ויבואר כי התחייבות המשיבה לעשות כן היוותה בסיס להסתלקותו של המערער מן ההליך הייצוגי בהסכמה ובאישור בית משפט. הדברים חמורים שבעתיים, שעה שבקשת המשיבה למתן ארכה לביצוע פסק הדין נדחתה בהחלטתנו מיום 27.10.2019. ואולם בלא לגרוע מהאמור, ניכר כי בשלב זה אין עוד מקום להורות על אכיפת פסק הדין כמבוקש על ידי המערער, לא כל שכן לנקוט נגד המשיבה בהליכים בעלי אופי פלילי כדוגמת הליכי הביזיון. הסכמת הצדדים כפי שקיבלה ביטוי בפסק הדין נועדה לקדם את אכיפת הדין החל בנוגע לסימון רכיבי יסוד של טובין, ומבחינה זו התועלת שצמחה לכאורה לחברי הקבוצה היא צופה פני עתיד. ואולם משהוברר עתה כי הצו המתקן עומד להיחתם ולהתפרסם ברשומות בשבועות הקרובים, וכי הממונה עצמו הורה שלא לנקוט בהליכים לאכיפת הדין מפאת שינויו הקרוב, הרי שמטבע הדברים אין תוחלת בשלב זה באכיפת פסק הדין על המשיבה.

 

           לנוכח האמור, הבקשה לאכיפת הדין נדחית. עם זאת, המשיבה תישא בהוצאות המערער בסך 5,000 ש"ח.

 

           ניתנה היום, ‏כ"ב בטבת התש"פ (‏19.1.2020).

 

 

 

ש ו פ ט

ש ו פ ט

ש ו פ ט ת

 

_________________________

הסרת המסמך

מסמכים נוספים

הסרת כל המסמכים
טען מסמכים נוספים