פאיק בכר נ. יאסין שנאעה | חיפוש פסקי דין ברשת בחינם - ישראקורט

פאיק בכר נ. יאסין שנאעה

רע"א 5521/20
תאריך: 01/09/2020

 

 

בבית המשפט העליון

 

רע"א  5521/20

 

לפני:  

כבוד השופטת י' וילנר

 

המבקשים:

1. פאיק בכר

 

2. עו"ד איאד נוג'ידאת

 

 

נ  ג  ד

 

המשיב:

יאסין שנאעה

 

בקשת רשות ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי בנצרת מיום 19.7.2020 בת"א 45379-12-17, שניתנה על ידי כב' השופט י' אברהם

 

בשם המבקשים:                     עו"ד נאיל חכים

בשם המשיב:                         עו"ד עלי עארף

 

פסק-דין

 

1.        בקשת רשות ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי בנצרת (כב' השופט י' אברהם) בת"א 45379-12-17 מיום 19.7.2020, בגדרה נדחתה בקשת המבקשים לעיכוב ביצוע פסק דין שניתן ביום 1.7.2020. בפסק דינו קיבל בית המשפט המחוזי את תביעת המשיב וקבע כי הסכמי המכר מושא התביעה מזויפים, וכי לפיכך בטל הרישום שנעשה מכוחם בלשכת רישום המקרקעין (להלן: פסק הדין). בהחלטתו מושא הבקשה דנן קבע בית המשפט המחוזי כי אין מקום להורות על עיכוב ביצוע פסק הדין, שכן עיקר טענותיהם הערעוריות של המבקשים נסבות על קביעות עובדה ומהימנות, כאשר ככלל, תיטה ערכאות הערעור שלא להתערב בקביעות מעין אלה.

 

2.        בבקשה שלפניי מדגישים המבקשים, בין היתר, כי מאזן הנוחות נוטה במובהק לטובת עיכוב ביצוע פסק הדין, שכן אם תידחה בקשתם והמשיב יבצע דיספוזיציה במקרקעין הנדונים (להלן: המקרקעין), אזי עלול המבקש 1 להיוותר בפני שוקת שבורה.

 

3.        לאחר שעיינתי בבקשת רשות הערעור ובתשובה לה, ולאחר שנתתי לצדדים הזדמנות לטעון בעניין החלתה של תקנה 410 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 ושוכנעתי כי לא תיפגענה זכויותיהם כבעלי דין אם אנהג בהתאם לאמור בתקנה זו, החלטתי לקבל את בקשת רשות הערעור ולדון בה כאילו ניתנה רשות לערער והוגש ערעור על-פיה.

 

4.        דין הערעור להתקבל.

 

          עיון בהחלטה מושא הבקשה דנן מעלה כי בית המשפט המחוזי כלל לא נדרש בגדרה לשיקולי מאזן הנוחות, אשר כידוע, זוכים למעמד בכורה בבחינת בקשה לעיכוב ביצוע פסק דין (ראו: עע"ם 702/20 א.מ. עומר נכסים והשקעות בע"מ נ' הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, פסקה 7 (9.2.2020); ע"א 2713/20 Yapi ve kredi bankasi A.Sנ' האניה ‏HURIYE ANA‏ תמורתה בכינוס, פסקה 11 (11.5.2020)). בענייננו, מבלי להתייחס לסיכויי הערעור להתקבל, שוכנעתי כי דחיית בקשת רשות הערעור עלולה להסב נזק ניכר למבקש 1. לכך מצטרפת הצהרתו של המשיב בתשובתו, לפיה אין בכוונתו לעשות כל דיספוזיציה במקרקעין עד להכרעה בערעור על פסק הדין. במצב דברים זה, נדמה כי יש ליתן תוקף להצהרה זו בדרך של עיכוב ביצוע פסק הדין. 

 

5.        נוכח כל האמור, הערעור מתקבל. פסק דינו של בית המשפט המחוזי יעוכב עד להכרעה בערעור שהוגש.

 

           אין צו להוצאות.

 

 

           ניתן היום, ‏י"ב באלול התש"ף (‏1.9.2020).

 

 

 

 

ש ו פ ט ת

 

_________________________

הסרת המסמך

מסמכים נוספים

הסרת כל המסמכים
טען מסמכים נוספים