עמידר, החברה הלאומית לשיכון בישראל בע"מ נ. נפתלי- צ'סלר אמיר | חיפוש פסקי דין ברשת בחינם - ישראקורט

עמידר, החברה הלאומית לשיכון בישראל בע"מ נ. נפתלי- צ'סלר אמיר

בש"א 3466/20
תאריך: 11/06/2020

בבית המשפט העליון

 

בש"א  3466/20

 

לפני:  

כבוד הנשיאה א' חיות

 

המבקשת:

עמידר, החברה הלאומית לשיכון בישראל בע"מ

 

 

נ  ג  ד

 

המשיבה:

נפתלי- צ'סלר אמירה בלנש

 

בקשה להעברת מקום דיון מיום 1.6.2020;

תגובה מיום 4.6.2020 לבקשה להעברת מקום שיפוט;

בקשה מיום 8.6.2020 להתיר למבקשת להשיב לתגובת המשיבה;

 

בשם המבקשת:                      עו"ד עופר נתנאל

בשם המשיבה:                       עו"ד נתן מולכו

 

החלטה

 

           לפניי בקשה לפי סעיף 78(א) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984 (להלן: חוק בתי המשפט) להעברת מקום הדיון בה"פ 27925-02-20 (להלן: ההליך) מבית המשפט המחוזי בחיפה לבית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו.

 

1.        ההליך נושא הבקשה נפתח בבית המשפט המחוזי בחיפה ביום 11.2.2020 ועניינו בתביעה שהגישה המבקשת בבקשה להורות על מחיקת המשיבה ואמה המנוחה כבעלות זכות חכירה בדירה בקריית טבעון. בית המשפט טרם קיבל החלטות מהותיות בהליך או קיים בו דיונים וישיבת קדם משפט ראשונה נקבעה ליום 15.6.02020. לטענת המבקשת, ביום 21.5.2020 נודע לה כי בא כוח המשיבה, עו"ד נתן מולכו (להלן: עו"ד מולכו), משמש כחבר בוועדת ערר לפי חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), השתכ"ג-1963 (להלן: חוק מיסוי מקרקעין ו-ועדת הערר). זאת, הן במחוז חיפה והן במחוז צפון. מכאן הבקשה בה טוענת המבקשת כי לנוכח העובדה שמקום שבתה של ועדת הערר במחוז חיפה הוא בבית המשפט המחוזי באותה העיר וכי העומד בראשה הוא שופט המכהן בבית המשפט, טעמים של מראית פני הצדק מחייבים את העברת הדיון בהליך למחוז שיפוט אחר. הוטעם, כי בנסיבות המקרה טעמים אלו גוברים על כללי הסמכות המקומית בענייני מקרקעין, שבעטיים הוגש ההליך לבית המשפט בחיפה. 

 

2.        המשיבה מצדה מתנגדת לבקשה. בתגובתה, אשר צורפה לבקשה שהגישה המבקשת, טוענת המשיבה כי עו"ד מולכו יושב בהרכבי ועדת הערר בראשות סגן הנשיא ר' סוקול או השופטת א' ויינטשיין בלבד וכי אין לו כל קשר ליתר שופטי בית המשפט המחוזי. לשיטתה, שופטים אחרים בבית המשפט כלל אינם מודעים לכהונתו של עו"ד מולכו כחבר בוועדת הערר והוא מקפיד שלא להתראות עמם. הודגש, כי העברת מקום הדיון בהליך תוביל להשלכה קשה על עו"ד מולכו, אשר על פי הנטען מייצג בתיקים נוספים בבית המשפט המחוזי בחיפה. זאת, בפרט בהיעדר כל הוראה בדין המונעת את הייצוג מפורשות.

 

3.        לשלמות התמונה העובדתית יצוין, כי בעקבות הודעה שהגישה המבקשת לבית המשפט המחוזי בדבר הגשת הבקשה דנן, ציין המותב בהחלטה מיום 2.6.2020 כי הוא אינו מכהן כיו"ר ועדת הערר וכי אין לו כל היכרות עם באי כוחם של מהצדדים. עוד ציין המותב כי לא זכור לו שמי מעורכי הדין הנ"ל הופיע בפניו בעבר.

 

           ביום 4.6.2020 הגישה המשיבה הודעה בדבר קבלת ההחלטה הנ"ל על ידי בית המשפט המחוזי וכן תצהיר התומך בטענותיה וביום 8.6.2020 ביקשה המבקשת להגיב לדברים. אך בנסיבות העניין ומן הטעמים המפורטים להלן, לא ראיתי מקום לתגובה נוספת.

 

4.        עיינתי בבקשה על נספחיה וכן בתשובת המשיבה שצורפה לה ובאתי לידי מסקנה כי דינה להידחות. בא כוח המשיבה, עו"ד מולכו, מכהן אמנם כחבר בוועדת הערר לפי חוק מיסוי מקרקעין במחוז חיפה. עם זאת, כפי שהובהר, שופטי בית המשפט המחוזי בחיפה אשר יושבים בראשות הוועדה הם סגן הנשיא ר' סוקול והשופטת א' ויינטשיין בלבד ועו"ד מולכו אינו מקיים כל קשר עם שופטים נוספים של בית המשפט המחוזי מלבדם. זאת, לרבות סגן הנשיא י' כהן המטפל בהליך, אשר הדגיש כי אין לו כל היכרות מוקדמת עם באי כוח הצדדים. בנסיבות אלו, לא מצאתי כי קמה עילה להעביר את הדיון בהליך למחוז שיפוט אחר מכוח סעיף 78(א) לחוק בתי המשפט, ובכך לפסול את כלל שופטי בית המשפט המחוזי בחיפה מלדון בתיק.

 

           אשר על כן, הבקשה נדחית.

 

           ניתנה היום, ‏י"ט בסיון התש"ף (‏11.6.2020).

 

 

 

 ה נ ש י א ה

_________________________

הסרת המסמך
טען מסמכים נוספים