עיריית רעננה נ. שמואל רחמים | חיפוש פסקי דין ברשת בחינם - ישראקורט

עיריית רעננה נ. שמואל רחמים

עע"מ 7004/19
תאריך: 05/12/2019

 

 

בבית המשפט העליון

 

עע"מ  7004/19

 

לפני:  

כבוד השופט נ' הנדל

 

המערערת:

עיריית רעננה

 

 

נ  ג  ד

 

המשיבים:

1. שמואל רחמים

 

2. רמי לבנת

 

בקשה לעיכוב ביצוע פסק דינו של בית המשפט המחוזי בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים מיום 16.7.2019 בת"צ 14744-05-12 על ידי כבוד השופטת מ' נד"ב

 

בשם המערערת:                     עו"ד לימור דניאלי-שוסטר; אילנה בראף-שניר

בשם המשיבים:                      עו"ד רועי נחום

 

 

החלטה

 

 

1.                  בית המשפט לעניינים מינהליים קיבל תובענות ייצוגיות שהוגשו נגד המערערת, עיריית רעננה, העוסקות בחישוב גודלם של שטחים מסוימים לצרכי ארנונה. לנוכח קבלת התובענות הורה בית משפט קמא, בין היתר, על השבת סכומי ארנונה שנגבו שלא כדין מחלק מהתושבים, ועל הגשת פירוט של כל הנישומים שזכאים להשבה. העיריה הגישה ערעור על הכרעה זו, וביקשה לעכב או לדחות את ביצוע הסעדים האמורים, וכן סעדים הנלווים להם, כגון תשלום הפרשי ריבית והצמדה.

 

2.                  לטענת העיריה סיכויי הערעור גבוהים. מנגד סבורים המשיבים כי סיכויי הערעור נמוכים, ובפרט לנוכח ראיה חדשה שנמצאה לאחר מתן פסק הדין. עיקר המחלוקת נעוץ בפרשנות צו הארנונה, בהיבט הלשוני והתכליתי. בית משפט קמא בחן היבטים אלה והכריע את אשר הכריע. בנסיבות העניין, אופי המחלוקת, ופסק דינו של בית המשפט קמא – אין לומר כי מוצדק לעכב את הביצוע מחמת סיכויי ההליך כשלעצמם. די אם נאמר, מבלי להביע עמדה לכאן או לכאן, כי עמדת המשיבים ראויה לשקילה לכל הפחות. הדגש הוא אפוא במאזן הנוחות.

 

3.                  ביחס למאזן הנוחות הדגישה העירייה שתיים: ראשית, כי לאחר מתן פסק הדין התברר שאין לה דרך לדעת את זהות הזכאים להשבה ואת סכום ההשבה, מבלי לבצע מדידות חדשות של כל הנכסים בעיר. מדידות כאלה יעלו מיליוני שקלים ויקחו מספר שנים, לטענת העירייה. שנית, נטען כי סכום ההשבה גדול ועלול לפגוע במידה משמעותית בתקציב העירייה. המשיבים, מנגד, טוענים בין היתר כי העירייה יכולה לדעת כיום את זהות הזכאים להשבה ואת סכום ההשבה, כי קיים השתק פלוגתא בנושא, כי בכל מקרה על העיריה לבצע מדידות חדשות וכי אם יעוכב ביצוע פסק הדין – ייגרם להם נזק כספי בלתי הפיך. כן הוצעו כמה פתרונות חלופיים לקשיי המדידה שציינה העירייה.

 

בנסיבות העניין דומה כי יש לפסוע בדרך ביניים. מן הצד האחד, העירייה טענה כי אין לה דרך לדעת, לפחות באופן מלא, את זהות הזכאים להשבה ואת שיעור ההשבה המדויק. לשם תמיכה בטענה זו צירפה דוגמא לתשריט נכס מגורים טיפוסי. המשיבים, מנגד, חולקים על קביעה זו, בעיקר בהתבסס על הצהרות קודמות של נציגי העירייה. ברם, עיון במכלול הדברים מלמד כי גם אם יש בידי העיריה נתונים חלקיים – אין בידיה כיום דרך לדעת את התמונה כולה מבלי לבצע מדידות חדשות. עוד עולה כי עריכת המדידות עשויה לדרוש השקעה כספית ניכרת, שהעיריה הודיעה כי אינה מתכוונת להשקיע כעת אם יתקבל ערעורה. מן הצד השני, העיריה לא הציגה טעם טוב להימנעות מהשבה לכל תושב, בהווה או בעבר, שיפנה אליה באופן פרטני בדרישה להשבה. זאת, גם אם תידרש באופן קונקרטי מדידה מחודשת של הנכס.

 

תוצאה זו – פטור מביצוע מדידה כללית תוך חיוב בהשבה לכל פונה קונקרטי – נותנת מענה מספיק לקשיים המעשיים שהציגה העירייה במסגרת החלטה זו. בד בבד, זהו, למעשה, אחד הפתרונות החלופיים שהציעו המשיבים עצמם: שיגור הודעה מטעם העיריה לכלל חברי הקבוצה, ובדיקה פרטנית של כל דיווח בנושא. פתרון כזה גם נותן מענה, ולו חלקי, לטענות הצדדים מזה ומזה בדבר הנזק הכלכלי שייגרם להם כתוצאה מביצוע פסק הדין או מעיכובו. העירייה לא תישא בשלב זה, באופן מעשי, במלוא תשלומי ההשבה; ותושב שסבור כי הוא זכאי להשבה לא ייפגע.

 

4.                  הבקשה מתקבלת אפוא באופן חלקי: הוראותיו של בית המשפט קמא בסעיפים 89 ו-92 תעוכבנה עד להכרעה בערעור זה. זאת, בכפוף לכך שהעיריה תשלח בתוך שלושה חודשים הודעה מעדכנת ביחס לפסק הדין קמא לכל תושביה במועדים הרלוונטיים, ותשיב את דמי הארנונה ששולמו ביתר לפי פסק הדין קמא לכל תושב שיפנה לעירייה בדרישה להשבה ויימצא זכאי לכך. יובהר כי יתר הוראותיו של בית משפט קמא, כגון הוספת הפרשי הצמדה וריבית, מעוכבות אף הן ככל שהן מתייחסות לתשלומים שביצועם עוכב, אך עדיין תקפות הן ביחס לתשלומי השבה שביצועם לא עוכב.

 

בנסיבות העניין אין צו להוצאות. לנוכח זהות הצדדים אין מקום להורות על הפקדת ערובה לצד ההתחייבות העצמית שהופקדה. 

 

 

            ניתנה היום, ‏ז' בכסלו התש"פ (‏5.12.2019).

 

 

 

 

 

ש ו פ ט

 

_________________________

הסרת המסמך

מסמכים נוספים

הסרת כל המסמכים
2
בע"מ 309/21
החלטה
15/01/2021
טען מסמכים נוספים