עיריית קרית גת נ. ביג מגה אור קריית גת בעמ | חיפוש פסקי דין ברשת בחינם - ישראקורט

עיריית קרית גת נ. ביג מגה אור קריית גת בעמ

עע"מ 7187/17
תאריך: 22/10/2019

 

 

בבית המשפט העליון

 

עע"מ  7187/17 - ז'

 

לפני:  

כבוד השופט נ' סולברג

 

כבוד השופט י' אלרון

 

כבוד השופט א' שטיין

 

המערערת:

עיריית קרית-גת

 

 

נ  ג  ד

 

המשיבות:

1. ביג מגה אור קרית-גת בע"מ

 

2. מיקדן ב' בע"מ

 

3. א.ב.א. ויקטורי חברה לניהול ואחזקות בע"מ

 

בקשה מטעם המערערת למתן פסיקתא

 

בשם המערערת:

עו"ד עדי פרידלר; עו"ד תמר הירשנברגר

 

בשם המשיבה 3:

עו"ד רועי רמר

 

החלטה

 

1.        לפנינו בקשה למתן פסיקתא על יסוד האמור בפסק דיננו מיום 11.8.2019 בעניין הוצאות המשפט אשר נפסקו בפסק דינו של בית המשפט המחוזי באר שבע ביושבו כבית משפט לעניינים מינהליים (השופטת ר' אבידע) מיום 5.7.2017 בעת"מ 50971-02-17 ובעת"מ 24408-03-17 (להלן: פסק הדין קמא), שאותו החלטנו לבטל.

 

2.        פסק הדין קמא דחה את טענותיה של עיריית קרית גת וחייבהּ בתשלום הוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד למשיבות דכאן בסך כולל של 20,000 ₪. בפסק דיננו קיבלנו את טענותיה של העירייה; ביטלנו את פסק הדין קמא; ופסקנו לטובת העירייה הוצאות בסך של 30,000 ₪ וכן חייבנו את המשיבות לשלם הוצאות בסך של 10,000 ₪ לאוצר המדינה.

 

3.        בין הצדדים נתגלעה מחלוקת באשר לגורלן של ההוצאות שנפסקו בפסק הדין קמא, שהעירייה שילמה למשיבות לפני מתן פסק דיננו. העירייה טוענת כי הינה זכאית להשבתן המלאה של ההוצאות ששולמו על ידיה מכוחו של פסק הדין קמא, שכאמור בוטל (20,000 ₪ בתוספת הצמדה וריבית לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961). המשיבה 3 טוענת כי אין בפסק דיננו הוראה פוזיטיבית אשר מקימה את חובתה להשיב את ההוצאות הללו לעירייה. המשיבות 2-1 לא הגישו תגובתן לבקשה.

 

4.        כאמור, פסק הדין קמא בוטל במסגרת פסק דיננו מיום 11.8.2019; ומשבוטל, בוטל עמו גם החיוב של העירייה – המערערת דכאן – בהוצאות המשפט שנפסקו לחובתה במסגרת ההליך קמא. ביטולו של חיוב כאמור, לאחר שזה כבר בוצע, מקים חובה ברורה להשיב את הכסף ששולם; וכך גם קובע מפורשות סעיף 18 לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967.

 

5.        לא נותר לנו אפוא אלא לקבל את עמדת העירייה ולהבהיר כי על המשיבות להחזיר לה את סך ההוצאות ששולם להן מכוח פסק הדין קמא, בתוספת הצמדה וריבית כחוק – זאת, כמובן, לצד תשלום ההוצאות אשר נפסקו לחובתן במסגרת פסק דיננו.

 

6.        המשיבות תשלמנה למערערת, ביחד ולחוד, הוצאות בסך של 4,000 ₪ בגין ההליך הנוכחי.

 

           ניתנה היום, כ"ג בתשרי התש"פ (22.10.2019).

 

 

 

ש ו פ ט

       ש ו פ ט

ש ו פ ט

 

_________________________

הסרת המסמך

מסמכים נוספים

הסרת כל המסמכים
טען מסמכים נוספים