עיריית נתניה נ. עמותת מועדון כדורגל בנות נתניה | חיפוש פסקי דין ברשת בחינם - ישראקורט

עיריית נתניה נ. עמותת מועדון כדורגל בנות נתניה

עע"מ 6735/20
תאריך: 04/11/2020

 

 

בבית המשפט העליון

 

עע"ם 6735/20

 

לפני:  

כבוד השופטת ד' ברק-ארז

 

המבקשת:

עיריית נתניה

 

 

נ  ג  ד

 

המשיבים:

1. עמותת מועדון כדורגל בנות נתניה

 

2. מועדון כדורגל - מכבי נתניה (2016)

 

בקשה לעיכוב ביצוע פסק דינו של בית המשפט המחוזי מרכז-לוד בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים מיום 2.8.2020 בעת"ם 47024-05-20 שניתנה על ידי כבוד השופט ר' אמיר

 

בשם המבקשת:                      עו"ד מיכל מלמד                       

בשם המשיבה 1:                    עו"ד אורי כהנא

בשם המשיבה 2:                    עו"ד רועי רוזן, עו"ד צח שחרור

 

 

החלטה

 

 

1.       בפני בקשה לעיכוב ביצועו של פסק דין שניתן על-ידי בית המשפט המחוזי מרכז-לוד בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים ביום 2.8.2020 (עת"ם 47024-05-20, השופט ר' אמיר). בית המשפט המחוזי קיבל עתירה שהגישה המשיבה 1, שהיא עמותה הפועלת בתחום של כדורגל נשים בעיר נתניה (להלן: המשיבה).

 

2.       ביום 20.5.2020 הגישה המשיבה עתירה לבית המשפט המחוזי נגד המבקשת, עיריית נתניה (להלן: העירייה). לעתירה צורפה כמשיבה 2 קבוצת הכדורגל של מכבי נתניה המאוגדת כמועדון הכדורגל מכבי נתניה (2016) בע"מ (להלן: מכבי נתניה). העתירה נסבה על אופן חלוקת התמיכות הכספיות לקבוצות הספורט הייצוגי בעיר נתניה. בתמצית, המשיבה טענה כי תיקון שערכה העירייה בתבחינים הקובעים את חלוקת התמיכות נעשה שלא כדין ונגוע בהפליה על רקע מגדרי.

 

3.       מבלי להידרש לכלל הטענות שהועלו בפני בית המשפט המחוזי ולמלוא נימוקיו  של פסק הדין שניתן, יצוין כי בית המשפט המחוזי קבע כי בתיקון התבחינים אכן נפלו פגמים קשים – שיקולים זרים וחוסר תום לב, או למצער הימנעות מהפעלת שיקול דעת. בהתאם לכך הורה בית המשפט המחוזי על ביטולו של התיקון האמור לתבחינים, ובהתאם על חלוקת התמיכות בהתעלם ממנו. התוצאה האופרטיבית הייתה שהמשיבה תקבל סכום תמיכה של 568,581 שקלים (ולא 133,598 שקלים בלבד, כגישת העירייה), ואילו מכבי נתניה תקבל סכום תמיכה 2,435,977 שקלים. בית המשפט המחוזי לא הורה על פסיקת הוצאות בהליך.

 

4.       ביום 24.9.2020 הגישה העירייה ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי, וביום 21.10.2020 צורפה לו גם הבקשה דנן לעיכוב ביצועו. בעיקרו של דבר, העירייה טוענת כי מאזן הנוחות נוטה לעבר קבלת הבקשה וכי סיכויי הערעור שהגישה גבוהים. יצוין כי ביום 22.10.2020 הגישה גם מכבי נתניה ערעור על פסק הדין (עע"ם 7282/20).

 

5.       בכל הנוגע למאזן הנוחות נטען כי כספי התמיכה למשיבה מהווים, לאחר מתן פסק דינו של בית המשפט המחוזי, 70% מתקציבה. על כן, טענה העירייה, היא תתקשה לקבל את הכספים שתעביר מכוח פסק הדין אם ערעורה יתקבל. זאת, כך נטען, בשונה ממצבה של מכבי נתניה שלה מקורות תמיכה נוספים. עוד נטען כי דחייתה של הבקשה לעיכוב ביצוע תפגע גם במכבי נתניה אשר תתקשה לקבל כספים המגיעים לה לפי התבחינים המתוקנים אם לא ניתן יהיה להשיבם מן המשיבה. העירייה הוסיפה וטענה כי בשל משבר הקורונה המשיבה כלל אינה מקיימת משחקים בעת הזו ואימוניה התמעטו, וזהו טעם נוסף שמחליש את חשיבות העברת סכום התמיכה אליה.

 

6.       בכל הנוגע לסיכויי הערעור טוענת העירייה כי התיקון שנעשה בתבחינים אינו חורג ממתחם הסבירות, וכי הוא משקף את המשקל שיש לתת לתחרותיות ולמקצועיות בענף כמו גם לצרכים הרלוונטיים הדרושים לניהולן של הקבוצות האמורות. כן מעלה העירייה טענות נוספות הנוגעות לקביעותיו של בית המשפט המחוזי, ובהן כאלה שעניינן החישוב שעל בסיסו נקבע סכום התמיכה שתקבל המשיבה.

 

7.       המשיבה מצדה מתנגדת לבקשה וטוענת כי מרביתן של הטענות המועלות בה נדונו ונדחו על-ידי בית המשפט המחוזי. לגוף הדברים נטען כי מדובר בבקשה לעיכוב ביצועו של פסק דין כספי, שהנטייה להיעתר לו היא מצומצמת. כן נטען כי הנזק שייגרם למשיבה אם יעוכב ביצועו של פסק הדין, שבועות ספורים לפני פתיחתה של העונה, עולה לאין שיעור על זה שייגרם לעירייה, ככל שייגרם לה נזק בכלל. בהקשר זה נטען עוד כי בא-כוחה של המשיבה פנה לבא-כוחה של העירייה ביום הגשת הערעור ושאל אם קיימת כוונה להגיש בקשת עיכוב ביצוע בצדו, ובאותה עת נענה בשלילה. המשיבה מוסיפה כי היא הסתמכה על כך כמו גם על העובדה שאכן במשך מספר שבועות לא הוגשה בקשת עיכוב ביצוע, ובהתאם החלה להיערך לתזרים המבוסס על סכום התמיכה שנקבע בפסק הדין. מעבר לכך טוענת המשיבה כי ידוע לה שכבר ביום 12.10.2020 העבירה העירייה סכום של 3,772,201 שקלים למכבי נתניה, בניגוד לפסק דינו של בית המשפט המחוזי שהורה על העברת סכום נמוך בהרבה. לעומת זאת, לטענת המשיבה –והעירייה לא חלקה על כך – לא הועבר לה את הסכום שעליו הורה בית המשפט המחוזי, באופן שגרם לה להוצאות כלכליות כבדות. די בעשיית דין עצמית זו, כך נטען, כדי לדחות את הבקשה. לבסוף, טוענת המשיבה כי סיכויי הערעור שהגישה העירייה קלושים, שכן פסק דינו של בית המשפט המחוזי מנומק, מבוסס ומפורט.

 

8.       מכבי נתניה, שכאמור הגישה אף היא ערעור, סבורה כי דין בקשתה של העירייה להתקבל. בעיקרו של דבר, מכבי נתניה טוענת, בדומה לעירייה, כי פסק דינו של בית המשפט המחוזי שגוי, ולפיכך הסיכוי שהערעור עליו יתקבל הוא גבוה ולמצער אינו קלוש במידה התומכת בקבלת הבקשה לעיכוב הביצוע. כן נטען כי מאזן הנוחות מטה את הכף לטובת עיכוב הביצוע, לנוכח הסיכון שלא ניתן יהיה להשיב את הכספים מן המשיבה אם אכן הערעור יתקבל. מנגד, נטען כי לא ייגרם למשיבה כל נזק אם הכספים לא יועברו אליה, שכן ממילא אלה מוחזקים בידי העירייה ואין חשש כי לא תוכל להיפרע ממנה אם הערעור יידחה.

 

9.       לאחר שעיינתי בבקשה ובתגובות לה הגעתי לכלל מסקנה כי דינה להידחות. כידוע, השיקולים המנחים הכרעה בבקשה לעיכוב ביצועו של פסק דין הם סיכויי הערעור ומאזן הנוחות, ואילו בעצם הגשתו של ערעור – או ערעורים במקרה זה – אין כדי לעכב את ביצועו של פסק הדין (ראו למשל: ע"א 7440/18 פרדו נ' הנאמן על נכסי החייב, פסקה 14 (6.11.2018)). על כך יש להוסיף, כי ככלל כאשר פסק הדין שעיכובו מתבקש נסב על חיוב כספי, הנטייה תהיה שלא להורות על עיכובו שכן ברגיל ביצוע תשלומים נחשב הפיך על דרך ההשבה (ראו: ע"א 7453/18 עמאר נ' מזרחי, פסקה 11 וההפניות שם (6.11.2018)). על מנת לעמוד בנטל להראות כי אכן יש מקום להורות על עיכוב ביצוע בנסיבות אלה, על העותר לכך לשכנע באופן מבוסס, ולא בעלמא, כי לא יוכל לגבות את כספו אם ערעורו יתקבל (ראו למשל: ע"א 1978/18 החברה העירונית לפיתוח אשדוד בע"מ נ' שי כהן הנדסה בע"מ, פסקה 10 וההפניה שם (12.11.2018)). 

 

10.     בענייננו לא הורם הנטל להראות כי אכן העברת הכספים תגרום לנזק בלתי הפיך, מעבר לטענות כלליות בדבר חלקם של כספי התמיכה שמקבלת המשיבה מסך הכנסותיה. מנגד, בחינת מאזן הנוחות דווקא מחייבת להידרש לנזקים שייגרמו למשיבה שהסתמכה על התנהלות העירייה. ניתן אף להוסיף, בזהירות המתבקשת, כי טענות מן הסוג שהעלתה העירייה עלולות לסכל דרך קבע ביצועם של פסקי דין בתחום של תמיכות הניתנות לעמותות הנדרשות למימון ציבורי. בנסיבות אלה אינני נדרשת להתייחס לסיכויי הערעור, ויש בידי להסתפק בכך שאין בסיס לסבור כי הם גבוהים דווקא.

 

11.     סוף דבר: הבקשה נדחית. העירייה תישא בהוצאות המשיבה בסך של 3,000 שקלים.

 

          ניתנה היום, ‏י"ז בחשון התשפ"א (‏4.11.2020).

 

 

 

ש ו פ ט ת

 

_________________________

הסרת המסמך

מסמכים נוספים

הסרת כל המסמכים
טען מסמכים נוספים