עזבון המנוח בן דוד סעיד חגי ז"ל נ. רשות הפיתוח – מינהל מקרקע | חיפוש פסקי דין ברשת בחינם - ישראקורט

עזבון המנוח בן דוד סעיד חגי ז"ל נ. רשות הפיתוח - מינהל מקרקע

רע"א 7842/19
תאריך: 06/01/2020

 

בבית המשפט העליון

 

רע"א  7842/19

 

לפני:  

כבוד השופט מ' מזוז

 

המבקש:

עזבון המנוח בן דוד סעיד חגי ז"ל

 

 

נ  ג  ד

 

המשיב:

רשות הפיתוח - מנהל מקרקעי ישראל

 

בקשת רשות ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו (השופטים י' שבח סג"נ, שאול שוחט סג"נ ו- י' אטדגי)  בע"א  13690-03-16 מיום 8.7.2019

 

בשם המבקש:                        עו"ד איתן ליפסקר

 

החלטה

 

 

1.               בקשה לרשות ערעור על החלטתו מיום 18.9.2019 של בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו (השופטים י' שבח סג"נ, שאול שוחט סג"נ ו- י' אטדגי) הדוחה את בקשת המבקש לביטול פסק דין מיום 8.7.2019 שניתן בע"א 13690-03-16, אשר דחה ערעור המבקש ללא שמיעת הערעור לגופו, בשל אי הגשת עיקרי הטיעון במועד.

 

2.               ביום 14.1.2016 קיבל בית משפט השלום בתל אביב-יפו את תביעת המשיבה, רשות הפיתוח, לסילוק יד של המבקש ממקרקעין שהוחזקו על ידו שלא כדין בתוך 90 ימים (ת"א 26230-01-14). המבקש הגיש ערעור על פסק הדין. ביום 19.12.2016 הערעור נמחק מחוסר מעש. בהמשך, לבקשת המבקש, בוטלה המחיקה והערעור נקבע לדיון ליום 8.7.2019. המבקש לא הגיש עיקרי טיעון לקראת הדיון כנדרש. עקב כך ביקשה המשיבה לדחות את הערעור ובית המשפט נענה לבקשה, תוך שציין כי מדובר בערעור שהוגש עוד בשנת 2016 ונמחק בשעתו בשל זניחתו, וכי בנסיבות הוא אינו רואה מקום לאפשר למערער לטעון חרף אי הגשת עיקרי טיעון. צוין כי לפי תקנות סדר הדין האזרחי, בעל דין אשר לא הגיש עיקרי טיעונו במועד דינו כדין בעל דין שלא התייצב לדיון, ובית המשפט רשאי לדחות או למחוק את הערעור.

 

המבקש עתר לביטול פסק הדין המורה על דחיית ערעורו כאמור, אך בקשתו נדחתה בהחלטה מיום 18.9.2019, מושא בקשה זו. בין היתר נקבע כי –

 

"על צבר התקלות שאפיינו את הערעור עד לדחייתו, כפי המפורט בפסק הדין, ניתן היה אולי להתגבר על דרך פסיקת הוצאות לטובת המשיבה ולטובת אוצר המדינה, אולם משלתקלות אלו חובר הסיכוי הנמוך לזכות בערעור, החלטנו לא לעשות כן."

 

           בהמשך לכך נימק בית המשפט עמדתו באשר לסיכוי הנמוך באשר לערעור לגופו, ועל כן דחה כאמור את הבקשה.

 

3.               לאחר עיון בפסקי הדין ובהחלטה מושא הבקשה וכן בבקשה ובנספחיה החלטתי, בתוקף סמכותי לפי תקנה 407א לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, כי יש לדחות את הבקשה, וזאת לאחר שמצאתי כי הקביעות בפסק הדין אינן מעוררות שאלה משפטית עקרונית החורגת מעניינם של הצדדים וכי מתן רשות ערעור אינו דרוש כדי למנוע עיוות דין.

 

4.            הבקשה נדחית אפוא. בנסיבות הענין לא יהא צו להוצאות.

 

 

           ניתנה היום, ‏ט' בטבת התש"ף (‏6.1.2020).

 

 

 

ש ו פ ט

_________________________

הסרת המסמך

מסמכים נוספים

הסרת כל המסמכים
טען מסמכים נוספים