עזבון המנוחה ג'ני סופיר ז"ל נ. שני הרט | חיפוש פסקי דין ברשת בחינם - ישראקורט

עזבון המנוחה ג'ני סופיר ז"ל נ. שני הרט

רע"א 83/20
תאריך: 20/01/2020

 

 

בבית המשפט העליון

 

רע"א 83/20

 

לפני:  

כבוד השופט מ' מזוז

 

המבקשים:

1. עזבון המנוחה ג'ני סופיר ז"ל

 

2. דבורה סופיר

 

3. שלמה סופיר

 

4. דניאלה סופיר

 

5. רוברטה סופיר

 

 

נ  ג  ד

 

המשיבים:

1. שני הרט

 

2. ברוך הרט

 

בקשה לרשות ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו (השופטים י' שבח סג"נ, י' אטדגי ו-ש' יעקובוביץ) בע"א 68432-10-18 מיום 5.12.2019.

 

בשם המבקשים:

עו"ד אבי גביש

 

 

החלטה

 

1.            בקשה לרשות ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו (השופטים י' שבח סג"נ, י' אטדגי ו-ש' יעקובוביץ) בע"א 68432-10-18 מיום 5.12.2019, במסגרתו נדחה ערעור המבקשים על פסק דינו של בית משפט השלום בתל אביב-יפו (השופט ע' יריב) בת"א 5-05-14 מיום 26.8.2018.

 

           בית משפט השלום קיבל חלקית את תביעת המבקשים, במובן זה שהתקבלה הבקשה לפינוי משיב 2 מהמושכר מושא הסכסוך, משנקבע כי אינו דייר מוגן בו לאחר שזה הודה בחקירתו כי נטש את המושכר ללא כוונה לשוב אליו. עם זאת, דחה בית משפט השלום את תביעת המבקשים ביחס למשיבה 1, בתו של משיב 2, לאחר שנקבע כי היא דיירת מוגנת במושכר מכוח סעיף 20(ב) לחוק הגנת הדייר [נוסח משולב], תשל"ב-1972 (להלן: החוק). כאמור, בית המשפט המחוזי דחה את ערעור המבקשים תוך שציין, בין היתר, כי הגם שתופעת הדיירות המוגנת היא בבחינת עולם הולך ונעלם, אין הדבר מפחית מחובתו של בית המשפט ליישם את החוק ולפעול לפי מצוות המחוקק כפי שקיבלה ביטוי בדברי חקיקתו.

 

2.            לאחר עיון בבקשה ובנספחיה החלטתי, בתוקף סמכותי לפי תקנה 407א לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד-1984, כי יש לדחות את הבקשה לרשות ערעור, וזאת לאחר שמצאתי כי פסק דינו של בית המשפט המחוזי לא מעורר כל שאלה משפטית עקרונית החורגת מעניינם של הצדדים, וכי מתן רשות ערעור אינו דרוש כדי למנוע עיוות דין.

 

3.            לפיכך, הבקשה לרשות ערעור נדחית.

 

           ניתנה היום, ‏כ"ג בטבת התש"ף (‏20.1.2020).

 

 

 

ש ו פ ט

 

_________________________

הסרת המסמך
טען מסמכים נוספים