עדנה שושני נ. שרון אל | חיפוש פסקי דין ברשת בחינם - ישראקורט

עדנה שושני נ. שרון אל

רע"א 2010/20
תאריך: 10/08/2020

 

בבית המשפט העליון

 

רע"א  2010/20

 

לפני:  

כבוד השופט נ' סולברג

 

המבקשת:

עדנה שושני

 

 

נ  ג  ד

 

המשיבים:

1. שרון אל

 

2. חיים רוטנברג

 

3. משה יהודה ריכר

 

4. יאיר רבינוביץ, השקעות בע"מ

 

5. אהובית מיכאל

 

6. דוד מיכאל

 

7. איל משיח

 

8. עוז משיח

 

9. ישי עובד

 

10. סלגת השקעות בע"מ

 

11. רשמת המקרקעין, תל אביב-יפו

 

בקשת רשות ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו מיום 12.2.2020 בה"פ 40961-01-19 שניתנה על ידי כבוד השופטת א' לושי-עבודי

 

בשם המבקשת:

עו"ד בנימין חורף; עו"ד אלעד אופק

 

בשם המשיבים 2-3:

עו"ד דני אטיאס

 

בשם המשיבים 5-10:

עו"ד שמואל להב

 

בשם המשיבה 11:

עו"ד גלעד קאלך

 

החלטה

 

1.        אביה של המבקשת נפטר בשנת 1999, והיה הבעלים הרשום של חלקת מקרקעין. ביום 31.12.2014 ביטלה המשיבה 11, רשמת המקרקעין, את רישום הבעלות על שם האב, והעבירה אותו על שם המשיב 1. המבקשת פנתה לרשמת המקרקעין, בטענה כי ההעברה בוצעה על סמך צו קיום צוואה מזויף. ביום 15.1.2018 ביטלה רשמת המקרקעין את רישום הבעלות על שם המשיב 1, והעבירה את הרישום על שמם של המשיבים 3-2, שרכשו את המקרקעין מן המשיב 1. מספר חודשים לאחר מכן, ביום 5.8.2018, הועבר רישום הבעלות על שמם של המשיבים 10-5, שרכשו את המקרקעין מן המשיבים 3-2.

 

2.        בעקבות השינויים שנערכו במרשם פנתה המבקשת לרשמת המקרקעין, וביקשה לקבל את השטרות שעל בסיסם נרשמו המקרקעין על שם המשיבים 3-2, ומאוחר יותר על שם המשיבים 10-5. משסורבה, הגישה ערר לממונה על המרשם. ביום 13.12.2018 נדחה הערר, ונקבע כי בפני המבקשת פתוחה הדרך לפנות לבית המשפט המוסמך בהליך שאליו יצורפו המשיבים, "ומובן כי רשם המקרקעין יכבד כל החלטה שיפוטית שתתקבל בעניין זה". 

 

3.        ביום 16.1.2019 הגישה המבקשת המרצת פתיחה, במסגרתה ביקשה לתקן את הרישום בפנקסי המקרקעין, לבטל את רישום הבעלות על שם המשיבים 10-5, ולרשום את המקרקעין על שם אביה המנוח, כבראשונה. לטענת המבקשת, משהוכח כי הרישום על שם המשיב 1 – בזיוף יסודו, הרי שלא היה בידו "להעביר יותר ממה שיש לו", וממילא העברת ה'בעלות' למשיבים 3-2 בטלה מעיקרא. בתשובתם להמרצת הפתיחה טענו המשיבים 3-2 והמשיבים 10-5, כי רכשו את המקרקעין בתנאי 'תקנת שוק', קרי – בתמורה, תוך הסתמכות בתום לב על מרשם המקרקעין, ומשכך יש לדחות את טענות המבקשת.

 

4.        ביום 6.5.2019 הגישה המבקשת 'בקשה למתן צו לעיון בשטרות המצויים בשליטת המשיבה 11' (רשמת המקרקעין). במסגרת זאת שבה וביקשה את השטרות ששימשו בסיס לרישום הבעלות על שם המשיבים 3-2 והמשיבים 10-5. בתגובתה לבקשה שבה רשמת המקרקעין על עמדתה, כפי שהובעה בערר שנדחה, לפיה אין לה עמדה ביריבות שבין הצדדים, והיא תכבד כל החלטה שיפוטית שתינתן. המשיבים 3-2 התנגדו לבקשה; לדבריהם, אין להם מה להסתיר, אלא שגם המבקשת אינה חולקת על אמיתות המסמכים, ככל שהם נוגעים למשיבים 10-2. "לפיכך ברור שאין כל רלבנטיות למסמכים שגילוים מתבקש, והבקשה עצמה מחוסרת סיבה ובסיס, וניסיון לייצר טיעונים על בסיס דברים שאינם ממין העניין". המשיבים 10-5 התנגדו גם הם לבקשה. לטענתם, בקשה זו אינה אלא ניסיון של המבקשת לעקוף את הליך גילוי המסמכים הרגיל, באמתלה של בקשה לגילוי מסמכים המופנית כלפי צד שאין לו עניין בהמרצת הפתיחה. לגופם של דברים טענו, כי המבקשת לא פירטה בתצהיר מהי הרלבנטיות של כל אחד מן השטרות המבוקשים. בתשובתה לתגובות המשיבים טענה המבקשת, בין היתר, כי המשיבים עצמם אינם חולקים על כך שהשטרות המבוקשים נערכו לצורך עסקאות מכר לרכישת "המקרקעין הגנובים". לפיכך "לא ברור איזה 'הוכחה' אמורה היתה המבקשת להציג להיותם של השטרות רלבנטיים למחלוקות העולות מכתבי הטענות בתיק זה".

 

5.        ביום 12.2.2020 דחה בית המשפט המחוזי את הבקשה, וקבע כדלקמן:

 

"המבקשת לא הבהירה מהי הרלוונטיות של השטרות לטענת הזיוף העומדת בבסיס המרצת הפתיחה. זאת שעה שהזיוף הנטען נוגע למשיב 1 בלבד, ואף לא הניחה תשתית המבססת רלוונטיות לפעולות ועסקאות שנעשו לאחר הזיוף הנטען. עוד בהקשר זה יצוין כי האמור בסעיף 3 לתשובת המבקשת [המובא לעיל – נ' ס'] מיום 10.12.19 מניח את המבוקש ואינו מבסס את הרלוונטיות הנטענת". 

 

6.        מכאן הבקשה לרשות ערעור שלפנַי, במסגרתה טוענת המבקשת כי שגה בית המשפט המחוזי בדחותו את בקשתה לעיון בשטרות המבוקשים. השטרות האמורים נעשו לצורך עסקאות שביצעו המשיבים במקרקעין לאחר הזיוף. ברור אפוא כי שטרות אלו, כמו גם כל מסמך אחר שנעשה בקשר עם העסקאות הללו, רלבנטיים למחלוקת העולה מכתבי הטענות – האם אמנם ביצעו המשיבים את העסקאות בתנאי תקנת שוק. ככל שהחלטת בית המשפט המחוזי תיוותר על כנה, תאלץ המבקשת להתמודד עם טענת תום הלב של המשיבים, כשאין בידיה את כלל המסמכים הרלבנטיים לבחינת טענה זו, ובתום ההליך שוב לא ניתן יהיה להשיב את הגלגל לאחור. כמו כן מציינת המבקשת, כי זולת טענה לקונית לפגיעה בפרטיות, לא הצביעו המשיבים על הכבדה שתיגרם להם אם תתקבל הבקשה לעיון.

 

7.        מנגד טוענים המשיבים, כי דין הבקשה להידחות. בפתח תשובתם מציינים המשיבים 3-2, כי הבקשה התייתרה זה מכבר, לאחר שהשיבו לכל דרישות הגילוי של המבקשת, ומסרו לעיונה עוד ביום 26.5.2019 את כל שטרי המכר שבידיהם. לדבריהם עשו כן, אף שלעמדתם אין למסמכים אלו רלבנטיות למחלוקת שבין הצדדים. אף על-פי כן ממשיכים המשיבים 3-2 וטוענים בפירוט לדחיית הבקשה – הן משום שהמבקשת, אחת משלושה יורשים, אינה רשאית לפעול לבדה בעניין רישום המקרקעין; הן משום שלאחר דחיית הערר היה עליה להגיש ערעור על החלטת הדחייה, ולא לנקוט ב'מסלול עוקף' של המרצת פתיחה; הן משום שהנטל להוכיח כי המשיבים לא עמדו בתנאי תקנת השוק מונח לפתחה של המבקשת, ולא להיפך; הן משום שהשטרות כוללים פרטים אישיים וטכניים, שאין בהם רלבנטיות לקידום בירור המחלוקת שבין הצדדים. המשיבים 10-5 קובלים על הליכי הגילוי 'הכפולים המסורבלים והטורדניים' שבהם נוקטת המבקשת, וטוענים כי השטרות המבוקשים אינם רלבנטיים. כל השטרות – למעט שניים – קשורים להליכי המיסוי של המשיבים 10-5 בגין רכישת המקרקעין; שני השטרות הנותרים הם שטרי מכר לקוניים. "המבקשת לא תלמד מהם דבר או חצי דבר, ומדובר בחיטוט מיותר ולא רלבנטי בעניינים הפרטיים של המשיבים 10-5".

 

8.        לאחר עיון בטענות הצדדים מזה ומזה, באתי לכלל מסקנה כי דין הבקשה להידחות. במסגרת הבקשה שלפנַי שבה המבקשת על טענותיה לפני בית המשפט המחוזי, ואינה מבהירה באופן קונקרטי מהי הרלבנטיות של השטרות המבוקשים. כמפורט לעיל, המשיבים 10-2 טוענים כי רכשו את המקרקעין בתנאי תקנת שוק, בתום לב, וכי לא נפל פגם ברישום הבעלות על שמם. אם רוצה המבקשת לטעון שלא כך הם פני הדברים – וזוהי טענה עובדתית – עליה להציג טענות ברורות, מפורטות, מגובות בתצהיר. טענתה, לפיה "ברור [...] כי שטרות אלה (כמו גם כל מסמך אחר שנעשה במסגרת ולצורך ביצוע עסקאות אלה) רלבנטיים למחלוקת מרכזית העולה מכתבי הטענות, והיא טענת המשיבים כי ביצעו את העסקאות במקרקעין בתנאי תקנת השוק", הריהי טענה כללית, שאינה מצדיקה עיון בשטרות המבוקשים.

 

9.        אשר על כן, הבקשה נדחית.

 

           המבקשת תשא בהוצאות המשיבים 3-2 והמשיבים 10-5, בסך של 5,000 ₪ לכל אחד.

 

           ניתנה היום, ‏כ' באב התש"פ (‏10.8.2020).

 

 

 

 

ש ו פ ט

 

_________________________

הסרת המסמך

מסמכים נוספים

הסרת כל המסמכים
טען מסמכים נוספים