ס.מ.ל הצלחה בע"מ נ. לוג מוצרים פלסטיים (1993) בע"מ | חיפוש פסקי דין ברשת בחינם - ישראקורט

ס.מ.ל הצלחה בע"מ נ. לוג מוצרים פלסטיים (1993) בע"מ

רע"א 3275/20
תאריך: 16/09/2020

בבית המשפט העליון

 

רע"א 3275/20

 

לפני:  

כבוד השופט ע' פוגלמן

 

המבקשת:

ס.מ.ל הצלחה בע"מ

 

 

נ ג ד

 

המשיבה:

לוג מוצרים פלסטיים (1993) בע"מ

 

בקשת רשות לערער על פסק הדין של בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו (כב' השופט י' אטדגי והשופטות ש' יעקובוביץ' ומ' עמית-אניסמן) בע"א 52280-04-19 מיום 27.2.2020

 

בשם המבקשת:

עו"ד דרור בן שמואל

 

 

החלטה

          

1.            בין הצדדים שלפניי פרץ סכסוך עסקי לגבי תשלומים עבור בקבוקי פלסטיק ושירותי הדפסה שהמשיבה סיפקה למבקשת. המשיבה הגישה נגד המבקשת בקשה לביצוע שלושה שיקים בלשכת ההוצאה לפועל, וכן תביעה בסדר דין מקוצר, בגין מוצרים שסיפקה למבקשת, שלא התקבל תשלום עבורם לטענתה. המבקשת הגישה התנגדות לביצוע השיקים והבקשה הועברה לדיון בבית משפט השלום כתביעה בסדר דין מקוצר. בהסכמת המשיבה ניתנה למבקשת רשות להתגונן בשתי התביעות, והדיון בהן אוחד. ביום 14.3.2019 קיבל בית משפט השלום בתל אביב-יפו (כב' השופט ע' אלקלעי) את התביעות והורה על חיוב המבקשת בתשלומים בגין המוצרים שסיפקה לה המשיבה, ועל חידוש ההליכים לביצוע השיקים בהוצאה לפועל. בית המשפט מצא כי המשיבה סיפקה למבקשת את הבקבוקים שהוזמנו על ידה וכי השיקים שמשכה האחרונה בתמורה – חוללו על ידה. עוד נמצא כי יש לקבל את התביעה בגין תשלומים שכלל לא הועברו למשיבה על הזמנות נוספות שסופקו למבקשת. בכלל זאת נדחתה טענת המבקשת כי היא לא חייבת בתשלומים האמורים בשל תשלומים אחרים שהמשיבה חייבת לה (להלן: טענת הקיזוז) ונקבע כי לא עלה בידי המבקשת להוכיח כי המשיבה הפרה התחייבויותיה לספק סחורה בהתאם למועדי האספקה והכמויות שנקבעו או כי נגרמו למבקשת נזקים בשל בקבוקים פגומים שסופקו לה.

 

           לשלמות התמונה יוער כי בכל הנוגע לטענת המבקשת לגבי בקבוקים פגומים שסופקו לה, הוגשו חוות דעת מומחים מטעם הצדדים, שהתבססו על מדגם של 12 בקבוקים. בהמשך אבדו בקבוקים אלה ולא הוצגו לבית המשפט. בעניין זה קבע בית המשפט כי הגם שיש להצר על אובדן הבקבוקים וכי מדובר בתקלה "שלא היתה אמורה לקרות" (סעיף 171 לפסק הדין), לא נגרם למבקשת נזק ראייתי, בהינתן שהמומחים מטעם הצדדים בדקו אותם טרם היעלמותם ובשים לב לכך שממילא בית המשפט אינו מחזיק במומחיות הנדרשת לקבוע אם נפל בהם פגם על בסיס התרשמות בלתי אמצעית.

 

2.            בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו (כב' השופט י' אטדגי והשופטות ש' יעקובוביץ ומ' עמית-אניסמן) דחה את ערעורה של המבקשת על פסק הדין בגדרי תקנה 460(ב) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984. בית המשפט המחוזי הוסיף ועמד על נדבכים בחומר הראיות שתומכים במסקנה כי המבקשת לא הצליחה להוכיח את טענותיה. אשר לאובדן 12 הבקבוקים שנבדקו על ידי המומחים, בית המשפט המחוזי ציין כי חרף שאלות שהופנו אליה, המבקשת לא הבהירה מה ערכם המיוחד לשיטתה לבחינת הטענות, וכי אין בהיעלמותם כדי להשפיע על תוצאת פסק הדין בנסיבות דנן.

 

3.            מכאן הבקשה שלפניי שבה טוענת המבקשת, בעיקרם של דברים, כי התשתית הראייתית שהובאה מטעמה מספיקה להוכחת טענותיה לנזקים שגרמה לה המשיבה ועל בתי המשפט היה לפיכך לקבל את טענת הקיזוז. עוד נטען כי בית המשפט היה צריך להתרשם באופן בלתי אמצעי מן החומרים שהוצגו למומחים, וכי העובדה כי אלה לא נמצאו הייתה צריכה להביא לשינוי נטלי ההוכחה לטובת המבקשת. לטענת המבקשת טענות אלו ואחרות שפורטו מעוררות שאלה משפטית בעלת חשיבות כללית. בנוסף, טוענת המבקשת כי נגרם לה נזק ראייתי כתוצאה מאובדן הבקבוקים, המקים בעניינה עיוות דין המצדיק מתן רשות ערעור ב"גלגול שלישי". בצד בקשת הרשות לערער, הגישה המבקשת בקשה להוספת ראיות שבגדרה ביקשה להציג בהליך זה 12 בקבוקים אחרים, אשר מדגימים לטענתה את הפגמים שנפלו בייצור, וחוות דעת מומחה נוספת מטעמה לגביהם. לטענתה קבלת הראיות ובחינתן נדרשות לצורך התרשמות ישירה מן הפגם הנטען בבקבוקים. לבקשה להוספת ראיות צורפה עמדת המשיבה, שהתנגדה לה, בין היתר מן הטעם שהבקשה למתן רשות ערעור לא עומדת באמות המידה המקובלות בפסיקה לדיון נוסף בהליך.

 

4.            לאחר עיון בבקשה ובנספחיה, מצאתי כי דינה להידחות. כידוע, רשות ערעור ב"גלגול שלישי" תינתן בצמצום, מקום בו הבקשה מעלה שאלה משפטית החורגת מעניינם הפרטני של הצדדים, או כאשר מתקיים חשש לעיוות דין חמור (ר"ע 103/82 חניון חיפה בע"מ נ' מצת אור (הדר חיפה) בע"מ, פ"ד לו(3) 123, 128 (1982); רע"א 7947/18 בלוי נ' כהן, פסקה 4 (21.3.2019)). בקשה זו אינה באה בגדר המקרים האמורים. חרף הניסיון לשוות לטענות בבקשה שלפניי אצטלה עקרונית, אלו נטועות בדל"ת אמותיו של המקרה. המבקשת חוזרת על טענותיה כי נגרם לה נזק כתוצאה מהתנהלות המשיבה וכי ההתרשמות הבלתי אמצעית ממדגם הבקבוקים הייתה חיונית להכרעה בטענותיה. טענות אלו מכוונות לקביעות העובדתיות של בית משפט השלום, שאומצו כאמור במלואן על ידי בית המשפט המחוזי, ובכך אין עילה למתן רשות ערעור ב"גלגול שלישי" (ראו למשל: רע"א 5492/17 פרח נ' לשכת עורכי הדין בישראל, פסקה 6 (25.9.2017); רע"א 3187/17 זעירא נ' בראון, פסקה 5 (15.6.2017)). גם טענות המבקשת לעיוות דין בשל אובדן הבקבוקים אינן מצדיקות דיון נוסף לפנינו, בשים לב להנמקתו של בית משפט השלום ולהתייחסותו של בית המשפט המחוזי לנושא זה לגופם של דברים (ראו למשל: רע"א 3293/20 קורן נ' "עמידר" החברה הלאומית לשיכון ישראל בע"מ, פסקה 6 (25.5.2020)). מן הטעמים המצטברים האמורים אף לא מצאתי להיעתר לבקשה להוספת ראיות.

 

           הבקשה נדחית אפוא. משלא התבקשה תשובה, אין צו להוצאות.

 

           ניתנה היום, ‏כ"ז באלול התש"ף (‏16.9.2020).

 

 

 

 

ש ו פ ט

_________________________

הסרת המסמך

מסמכים נוספים

הסרת כל המסמכים
טען מסמכים נוספים