סרגיי ברמין נ. טטיאנה זילב | חיפוש פסקי דין ברשת בחינם - ישראקורט

סרגיי ברמין נ. טטיאנה זילב

רע"א 1829/20
תאריך: 08/06/2020

 

 

בבית המשפט העליון

 

רע"א  1829/20

 

לפני:  

כבוד הרשם רון גולדשטיין

 

המבקש:

סרגיי ברמין

 

 

נ  ג  ד

 

המשיבה:

טטיאנה זילב

 

בקשה לפטור מהפקדת העירבון; תשובת המשיבה מיום 23.4.2020; תגובת המבקש לתשובת המשיבה מיום 25.5.2020

 

 

 

 

החלטה

 

המזכירה הראשית של בית משפט זה קבעה כי על המבקש להפקיד בהליך שבכותרת עירבון בסכום של 20,000 ש"ח להבטחת הוצאות המשיבה. המבקש עותר לפטור מהפקדת העירבון. המשיבה מצידה מתנגדת לבקשה.

 

בפתח הדברים יצוין כי בתשובתה לבקשה טענה המשיבה כי עסקינן בבקשת רשות ערעור שהוגשה באיחור. ואולם, נוכח העובדה שבקשת רשות הערעור, אשר הוגשה ביום 9.3.2020, מופנית באופן פורמלי כלפי "החלטה אחרת" שניתנה על ידי בית המשפט המחוזי ביום 10.2.2020, הרי שמבחינה פורמלית רשאי היה המבקש להגיש את בקשת רשות הערעור לבית משפט זה על החלטה זו. על רקע זה אין מקום להורות על מחיקת בקשת רשות הערעור מחמת איחור. יובהר, לצד האמור, כי ככל שהמשיבה סבורה כי המבקש אינו רשאי מבחינה מהותית לתקוף בהליך דנן את קביעותיו של בית המשפט המחוזי בהחלטות שניתנו על ידו לפני ההחלטה מיום 10.2.2020, הרי ששמורה לה כמובן הזכות להעלות טענה כאמור ככל שתתבקש להשיב לבקשת רשות הערעור (ואיני מביע עמדה בסוגיה).

 

           אשר לבקשה לפטור מעירבון, המבקש צירף חומרים מסוימים בתמיכה לטענתו בדבר מצבו הכלכלי והתשתית העובדתית שצורפה בהקשר זה אכן מלמדת כי מצבו הכלכלי של המבקש אינו מן המשופרים. עם זאת, לא מצאתי כי קמה הצדקה למתן פטור מלא מהפקדת העירבון. זאת, בשים לב לטעמים המצטברים הבאים: ראשית, אף שלא נעלמו מעיניי טענות המבקש לעניין מימון ייצוגו בערכאת הערעור, הרי שעדיין לא עלה בידיו של המבקש להסביר כיצד הוא מממן את ייצוגו בערכאה הדיונית ונראה על פני הדברים כי מדובר בהליך מורכב שהוגשו בו כתבי טענות רבים; שנית, המבקש הצליח לגייס את סכום האגרה ונתון זה מלמד כי יש באפשרותו לגייס כספים לשם מימון ההליך הערעורי; שלישית, בתשובתה הפנתה המשיבה לתמיהות שונות העולות מעיון בתדפיס ה"עובר ושוב" שצורף לבקשה. בתגובתו לתשובת המשיבה לא ניתן הסבר מקיף, מפורט ומשכנע באשר לתמיהות אלה (מה גם שהתגובה לתשובה לא נתמכה בתצהיר). ולבסוף, לא ניתן הסבר מבורר ומשכנע מדוע זו הפעם לא יוכל המבקש להסתייע בסביבתו הקרובה לצורך גיוס סכום העירבון, אף שבעבר עלה בידו להיעזר במכריו בהקשר זה.

 

          אין אפוא הצדקה למתן פטור מלא מהפקדת העירבון.

 

עם זאת, בשים לב למכלול החומר העובדתי שהונח לפניי ובהתחשב באינדיקציות הנוגעות למצבו הכלכלי של המבקש, ראיתי להפחית במידת מה את סכום העירבון ולהעמידו על הסכום של 15,000 ש"ח, והכל מבלי להתייחס לסיכויי ההליך. העירבון יופקד עד ליום 16.6.2020 שאם לא כן יירשם ההליך לדחייה ללא צורך בהודעה נוספת.  

 

           ניתנה היום, ‏ט"ז בסיון התש"ף (‏8.6.2020).

 

 

 

 

רון גולדשטיין, שופט

 

 

ר ש ם

 

_________________________

הסרת המסמך

מסמכים נוספים

הסרת כל המסמכים
טען מסמכים נוספים