ספיר ניסני נ. מדינת ישראל | חיפוש פסקי דין ברשת בחינם - ישראקורט

ספיר ניסני נ. מדינת ישראל

בש"פ 349/20
תאריך: 16/01/2020

 

בבית המשפט העליון

 

בש"פ  349/20

 

לפני:  

כבוד הרשמת שרית עבדיאן

 

המבקשת:

ספיר ניסני

 

 

נ  ג  ד

 

המשיבה:

מדינת ישראל

 

בקשה להארכת מועד לנקיטת הליך; תשובת המשיבה מיום 15.1.2020

 

 

החלטה

 

1.        לפניי בקשה להארכת המועד להגשת ערעור על החלטתה של כבוד השופטת א' דניאלי בבית משפט השלום בפתח תקווה מיום 9.1.2020 (ת"פ 58056-06-16) שלא לפסול עצמה מלדון בעניינה של המבקשת.

 

2.        המבקשת עותרת להארכת המועד להגשת ערעור הפסלות עד ליום 5.2.2020. לטענת המבקשת, הארכת המועד דרושה לה בשל מצבה הבריאותי ומשום שהיא מייצגת את עצמה. המשיבה מסכימה למתן הארכת מועד להגשת הערעור עד ליום 21.1.2020.  

      

3.        לאחר שעיינתי בבקשה ובתשובה לה, אף אני סבורה כי יש להיעתר לבקשה בחלקה, כך שתינתן הארכת מועד להגשת ערעור הפסלות עד ליום 21.1.2020.

 

4.        כידוע, הארכת מועד בהליך הפלילי תינתן רק בהתקיים "טעם ממשי המניח את הדעת". אמת מידה זו, אשר מקלה יותר מאמת המידה המקובלת בהליך האזרחי, חלה אף בהליכים שעניינם פסלות שופט (ראו: בש"פ 8303/13 בן מיור נ' מדינת ישראל (9.1.2014)). יחד עם זאת, גם בהליכים פליליים נקודת המוצא היא כי יש לקיים את המועדים הקבועים בדין, בעוד שהארכת מועד היא היוצא מן הכלל (ראו: בש"פ 5988/06 נגר נ' מדינת ישראל, פיסקה 3 (25.7.2006); בש"פ 2074/17 גריב נ' מדינת ישראל (8.3.2017)). זאת ועוד, סד הזמנים הקבוע להגשת ערעור פסלות בדין הפלילי הוא קצר במיוחד – חמישה ימים בלבד (סעיף 147(ב) לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב-1982 (להלן: החסד"פ)), וקיימת חשיבות מיוחדת לעמידה בו מאחר שההליך בערכאה הדיונית מופסק, ככלל, עד להכרעה בערעור הפסלות (ראו: סעיף 147(א) לחסד"פ; בש"פ 151/20 טמסיס נ' עיריית נוף הגליל, פיסקה 6 (12.1.2020); בש"פ 3300/17 קושניר נ' הוועדה לתכנון ובניה "לב השרון", פיסקה 4 (20.4.2017) (להלן: עניין קושניר)).

 

5.        בענייננו, החלטתו של בית משפט השלום ניתנה ביום 9.1.2020 ולכן המועד האחרון להגשת ערעור הפסלות הוא יום 14.1.2020. היינו, המבקשת עותרת להארכת מועד של 22 ימים להגשת ערעור הפסלות. אף לאחר שנתתי דעתי לנסיבות המיוחדות של המבקשת, לא מצאתי הצדקה להגשת ערעור הפסלות באיחור כה ניכר. אני סבורה כי מצבה הרפואי של המבקשת והעובדה שהיא מייצגת את עצמה מצדיקים לכל היותר מתן ארכה של שבוע ימים להכנת הערעור.

 

6.        שיקול חשוב נוסף בענייננו נעוץ בהתמשכות ההליכים בעניינה של המבקשת בבית משפט השלום שנבעו, בין השאר, מבקשות מטעם המבקשת ובאי-כוחה לדחיית הדיונים שנקבעו. בהחלטתו של בית משפט השלום, נדחה הדיון לשמיעת הטיעונים לעונש ליום 2.2.2020, והיעתרות לבקשה שבכותרת תביא בהכרח לדחייתו פעם נוספת. לכך יש להוסיף כי מדובר בהליך שהחל להתברר עוד בשנת 2016 ומצב דברים זה מטה את הכף גם הוא לדחיית הבקשה (ראו והשוו: עניין קושניר, בפיסקה 6).

 

7.        סוף דבר: הבקשה מתקבלת בחלקה כך שהמבקשת רשאית להגיש את ערעור הפסלות עד ליום 21.1.2020.

 

           המזכירות תמציא החלטתי זו למבקשת לאלתר, תוודא הגעתה באמצעות הטלפון ותערוך תרשומת מתאימה.

 

           ניתנה היום, ‏י"ט בטבת התש"ף (‏16.1.2020).

 

 

 

שרית עבדיאן

 

 

ר ש מ ת

_________________________

הסרת המסמך

מסמכים נוספים

הסרת כל המסמכים
טען מסמכים נוספים