סלימאן עווידאת נ. מנהל מקרקעי ישראל מחוז הצפון – נצרת עלית | חיפוש פסקי דין ברשת בחינם - ישראקורט

סלימאן עווידאת נ. מנהל מקרקעי ישראל מחוז הצפון - נצרת עלית

ע"א 3592/17
תאריך: 11/10/2019

 

בבית המשפט העליון

ע"א  3592/17

 

ע"א  4434/17

 

 

לפני:  

כבוד הרשמת שרית עבדיאן

 

המערערים:

1. סלימאן עווידאת

 

2. יוסף עווידאת

 

3. חסן עווידאת

 

4. מאג'ד עווידאת

 

5. עקאב עווידאת

 

 

נ  ג  ד

 

המשיבים:

1. מנהל מקרקעי ישראל מחוז הצפון - נצרת עלית

 

2. אלדין נוראלדין חמד פח'ר

 

3. אלדין כאמל חמד פח'ר

 

4. אלדין קאסם עבדאללה פח'ר

 

5. אלדין סאמר קאסם פח'ק

 

6. אלדין סלימאן מחמד פח'ר

 

7. יורשי המנוח פח'ר אלדין קאסם מחמד ז"ל

 

8. נואף סלמאן אבו ג'מל

 

9. סאפי נואף אבו ג'מל

 

10. ג'אבר נאסר עג'מי

 

11. באסל יוסף טריף

 

12. זיאד פאיז שעאר

 

בקשה להוצאת תיק מוצגים; תשובה לבקשה

 

החלטה

 

1.        המערערים הגישו בקשה להוצאת תיק המוצגים מטעם המשיבים 7-2, הם המערערים בע"א 4434/17 (להלן: המשיבים). בהחלטתי מיום 2.1.2019 נעניתי לבקשה והוריתי למשיבים להגיש תיק מוצגים חדש בו ימספרו את המוצגים מטעמם באופן שיאפשר להבחין בין מוצג למוצג. המשיבים אכן הגישו תיק מוצגים חדש. כעת, מונחת לפניי בקשה נוספת מטעם המערערים להוצאת תיק המוצגים שהגישו המשיבים. 

 

2.        נקודת המוצא לבחינת טענות המערערים היא כי בעל דין רשאי לצרף לתיק מוצגים בערעור מסמכים הבאים להוכיח דבר שבעובדה רק אם הם התקבלו כדין כראיה בערכאה הדיונית או לחילופין התקבלו כראיה בהחלטה של ערכאת הערעור (ראו: תקנה 437(א) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984; ב"ש 153/86 צביח נ' מדינת ישראל, פ"ד מ(2) 345 (1986)). אפנה לבחון את טענות המערערים תחת נקודת הנחה זו.

 

3.        מוצג 3 – מדובר בתצהיר עדות ראשית מטעם מר נוראלדין פח'ראלדין. המשיבים הגישו תצהיר זה על נספחיו, וזאת חרף החלטתו של בית המשפט המחוזי שהורתה כי הנספחים לתצהיר אינם קבילים ויש להוציאם מהתיק (ראו: פרוטוקול מיום 23.2.2016, עמ' 157, ש' 12-8).

 

           אשר על כן, אני מורה על הוצאת הנספחים שצורפו למוצג 3 מתיק המוצגים.

 

4.        מוצג 9 – מדובר בתצהיר של מחמד סעיד אחמד אלקדמאני. תצהיר זה צורף חרף העובדה שהמשיבים בחרו "למשוך" אותו בערכאה הדיונית (ראו: פרוטוקול מיום 10.3.2016, עמ' 189, ש' 16-14).

 

           אשר על כן, אני מורה על הוצאת מוצג 9 מתיק המוצגים של המשיבים.

 

5.        מוצגים 1, 2 ו-16 – מדובר בכתבי טענות אשר הוגשו בבית המשפט המחוזי: כתב הגנה מטעם המשיבים (מוצג 1), כתב תביעה שכנגד מטעם המשיבים על נספחיו (מוצג 2); סיכומים מטעם המשיבים.

 

           לא ראיתי להורות על הוצאת מוצגים אלה מתיק המוצגים של המשיבים. הגם שבקשות ביניים וכתבי טענות שהוגשו בערכאה הדיונית אינם חלק מחומר הראיות במובן הצר, הפסיקה הכירה באפשרות לצרפם, על נספחיהם, לתיק המוצגים (ראו: ע"א 170/11 ויינשטיין נ' הפועלים אמריקאי ישראלי בע''מ, פסקה 2 (23.4.2012); ע"א 1645/15 אדלר נ' לבנת, פסקה 2 (21.6.2015), וההפניות שם; ע"א 1252/15 רימון נ' שמול (21.7.2015); עע"מ 7668/15 רומנו נ' עיריית תל אביב, אגף רישוי עסקים (22.11.2016); ע"א 5545/17  נציגות הבית המשותף ברח' חבצלת 3-5-7-9-11 בקרית אונו ו נ' קרסו מבנים 38 ‏בע"מ, פיסקה 3 (30.1.2019)), וזאת כל עוד אין קביעה פוזיטיבית על סילוק המסמכים מתיק בית המשפט או לחלופין על אי קבילותם (ראו, למשל: ע"א 7094/09 ברוזובסקי הובלות בע"מ נ' איתוראן איתור ושליטה בע"מ (15.11.2010); ע"א 3954/09 שווקים חדשים הוצאה לאור בע"מ נ' המועצה להסדר ההימורים בספורט (22.11.2010); והשוו: ע"א 9569/04 עבידאת נ' הועדה המקומית לתכנון ובניה-ירושלים (1.6.2005)).

 

           בענייננו, המערערים לא הצביעו על החלטה פוזיטיבית של בית המשפט המחוזי המורה על סילוק כתבי הטענות או על סילוק הנספחים שצורפו למוצג 2 מתיק בית המשפט. לכן, לא ראיתי להורות על הוצאתם של מוצגים אלה.

 

6.        לטענת המערערים בין מוצג 5 למוצג 6 צורף מסמך בשפה הערבית (המונה שלושה עמודים) אשר לא סומן כמוצג על-ידי המשיבים. עוד טוענים המערערים כי בין מוצג 9 למוצג 10 צורפו מסמכים נוספים שלא סומנו כמוצגים על-ידי המשיבים (ארבעה עמודים).

 

           טענות אלה של המערערים מקובלות עלי ואני מורה על הוצאת המסמך שצורף בין מוצג 5 למוצג 6 וכן על הוצאת ארבעה עמודים בין מוצג 9 למוצג 10.

 

7.        לפני סיום אציין כי לא ראיתי לקבל את טענות המערערים באשר להפרדה בין המוצגים בתיק המוצגים החדש שהוגש. לאחר שעיינתי היטב בתיק המוצגים החדש שהוגש אני סבורה כי מספור של המוצגים על-ידי המשיבים בפתח כל מוצג, מאפשר להבחין בין המוצגים.

 

           בנוסף לא ראיתי לקבל את טענות המערערים בנוגע למוצגים 16-14– מוצגים אלה צוינו ברשימה בפתח תיק המוצגים מטעם המשיבים (בעמוד השני לרשימה).

 

8.        אשר על כן, אני מורה כדלקמן:

 

           המזכירות תוציא מתיק המוצגים של המשיבים את הנספחים שצורפו למוצג 3; את מוצג 9; את המסמך שצורף בין מוצג 5 למוצג 6; ואת ארבעה העמודים בין מוצג 9 למוצג 10.

 

           במכלול נסיבות העניין, ובפרט בהתחשב בכך שהמערערים נדרשו להגיש בקשה נוספת להוצאת מוצגים, יישאו המשיבים בהוצאות המערערים בסך כולל של 2,000 ש"ח.  

 

           ניתנה היום, י"ב בתשרי התש"ף (11.10.2019).

 

 

שרית עבדיאן

 

 

ר ש מ ת

_________________________

הסרת המסמך

מסמכים נוספים

הסרת כל המסמכים
טען מסמכים נוספים