סיהאם זינאתי נ. מבשלות בירה בינלאומיות בע"מ | חיפוש פסקי דין ברשת בחינם - ישראקורט

סיהאם זינאתי נ. מבשלות בירה בינלאומיות בע"מ

ע"א 2659/19
תאריך: 08/01/2020

בבית המשפט העליון

 

ע"א  2659/19 - ג'

 

לפני:  

כבוד השופטת ע' ברון

 

המערערת:

סיהאם זינאתי

 

 

נ  ג  ד

 

המשיבה:

מבשלות בירה בינלאומיות בע"מ

 

בקשה למחיקת הערעור מטעם המערערת

 

בשם המערערת:                  עו"ד רימון זינאתי

בשם המשיבה:                    עו"ד מוטי ארד; עו"ד נוי מצליח

 

פסק-דין

 

           עסקינן בערעור על החלטתו של בית המשפט המחוזי בחיפה (כבוד השופט מ' רניאל) מיום 3.3.2019, שבגדרה אושרה הסתלקותם של המערערת ובא כוחה מבקשת אישור תובענה כייצוגית שהוגשה על ידם; הערעור נסוב על ההחלטה שלא לפסוק גמול ושכר טרחה אגב ההסתלקות. בהמשך לדיון המקדמי שהתקיים לפניי ביום 5.1.2020 ולהסכמה שניתנה על ידי בא-כוח המשיבה, הערעור נמחק כמבוקש וכמוסכם.

 

           בלא לגרוע מהתוצאה האמורה, לא ניתן למחוק את הערעור מבלי להביע הסתייגות מהערתו של בית המשפט המחוזי בשולי פסק דינו, שעניינה במתן טובת הנאה למערערת ולבא כוחה במסגרת הסתלקותם מההליך הייצוגי. בפסק הדין נקבע כי אין מקום לפסוק להם גמול ושכר טרחה אגב ההסתלקות – וזאת משסבר בית המשפט כי ההליך הייצוגי לא הסב לחברי הקבוצה תועלת ממשית כלשהי. עם זאת, בית המשפט המחוזי הוסיף וציין כי "אין בכך כדי למנוע מהמשיבה לשלם את הסכומים המוסכמים למבקשת (המערערת-ע'ב') ולבא כוחה, אך לא בתורת גמול ושכר טרחה שנפסקו על ידי בית המשפט". יש להבהיר כי קביעה זו מנוגדת להוראתו המפורשת של סעיף 16 לחוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006, שלפיה מבקש בבקשת אישור תובענה כייצוגית, תובע מייצג ובא כוח מייצג "לא יקבל, במישרין או בעקיפין, טובת הנאה מהנתבע או מאדם אחר בקשר להסתלקותו כאמור, אלא באישור בית המשפט". הזמנת הצדדים להחליף ביניהם כספים, בלא לקבל את אישורו של בית המשפט לכך, חותרת תחת מנגנון פסיקת הגמול ושכר הטרחה הקבוע בחוק תובענות ייצוגיות; והחשש העיקרי הוא מפני יצירת תמריץ חיובי להגשת תביעות סרק, ולפגיעה באינטרס הציבורי תוך העדפת עניינם האישי של המסתלקים על פני זה של חברי הקבוצה (ע"א 8114/14 מרקיט מוצרי ייעול בע"מ נ' סונול ישראל בע"מ, פסקאות 22-21 (5.8.2018)). משכך, לא היה מקום להערתו של בית המשפט המחוזי בנדון.

 

           סופו של דבר, אני מורה על מחיקת הערעור. אין צו להוצאות; האגרה תוחזר בכפוף לאמור בתקנות, והפיקדון יושב למפקידה בהתאם ובכפוף לנוהלי המזכירות.

 

 

           ניתן היום, ‏י"א בטבת התש"ף (‏8.1.2020).

 

 

 

 

ש ו פ ט ת

 

_________________________

הסרת המסמך

מסמכים נוספים

הסרת כל המסמכים
טען מסמכים נוספים