נפתלי אלמקייס נ. מדינת ישראל | חיפוש פסקי דין ברשת בחינם - ישראקורט

נפתלי אלמקייס נ. מדינת ישראל

רע"פ 1913/20
תאריך: 18/03/2020

 

 

בבית המשפט העליון

 

רע"פ  1913/20

 

לפני:  

כבוד השופט ג' קרא

 

המבקש:

נפתלי אלמקייס

 

 

נ  ג  ד

 

המשיב:

מדינת ישראל

 

בקשת רשות ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בירושלים בתיק עפ"ג  9845-05-19 מיום 12.02.2020 שניתן על ידי כב' השופטים ר' כרמל, ש' רנר וח' מאק-קלמנוביץ

 

בשם המבקש:

עו"ד דותן דניאלי

 

 

החלטה

 

 

           בקשת רשות ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בירושלים (כב' השופטים ר' כרמל, ש' רנר, ח' מאק-קלמנוביץ) בעפ"ג 9845-05-19 מיום 12.2.2020 בגדרו נדחה ערעור המבקש על גזר דינו של בית משפט השלום בירושלים (כב' השופט י' מינטקביץ) בת"פ 60989-03-17.

 

רקע והליכים קודמים

 

1.            המבקש הורשע על פי הודאתו בכתב אישום מתוקן בביצוע עבירות של תקיפה בנסיבות מחמירות, לפי סעיף 382 בנסיבות סעיף 380 לחוק העונשין, התשל"ז-1977 (להלן: חוק העונשין) ותקיפת שוטר, לפי סעיף 273 לחוק העונשין. בתמצית, על פי עובדות כתב האישום המתוקן, תקף המבקש יחד עם שני אחיו (להלן: הנאשמים) את המתלונן. משהגיעו למקום שוטרים, תקפו הנאשמים את השוטרים והמבקש בעט ברגלו של אחד השוטרים בעודו שרוע על הקרקע. כתוצאה מכך, נזקקו המתלונן ואחד השוטרים לטיפול רפואי.

 

2.            ביום 28.3.2019 גזר בית משפט השלום את דינו של המבקש. בהתייחסו לנסיבות ביצוע העבירות – התנהגות בריונית שכללה תקיפת שוטרים, קבע את מתחם העונש ההולם ממאסר בפועל שיכול וירוצה בעבודות שירות ועד לשנת מאסר לריצוי בפועל. בבואו לקבוע את העונש בתוך המתחם שקל בית המשפט לקולא את גילו הצעיר של המבקש; את היותו נעדר הרשעות קודמות; ואת הודאתו במיוחס לו. מנגד, שקל בית המשפט את האמור בתסקירי שירות המבחן, לפיהם המבקש לא הפנים את חומרת מעשיו כשנטילת האחריות מצדו, מצומצמת; ואת חוסר שיתוף הפעולה מצדו של המבקש בהליך שיקומי. לאור אלו סבר בית המשפט כי יש להשית על המבקש עונש בחלקו הנמוך של המתחם העומד על שישה חודשי מאסר שירוצו בעבודות שירות אך משלא נמצא המבקש כשיר לביצוע עבודות שירות, החליט לגזור על המבקש עונש מאסר של שלושה חודשי מאסר ויום לריצוי בפועל ומאסרים מותנים, תוך התחשבות במצבו הרפואי. 

 

           ערעורו של המבקש על חומרת העונש נדחה על ידי בית המשפט המחוזי. נקבע כי עיון בחוות הדעת הרפואית ובתסקירי שירות המבחן בעניינו של המבקש העלה כי אין מקום להתערב בעונשו של המבקש שכן, נסיבות ביצוע העבירות מחייבות הטלתו של עונש מוחשי ומרתיע בדרך של מאסר בפועל, ואי כשירותו של המבקש לביצוע עבודות שירות, אינה מצדיקה הימנעות מהטלת מאסר בפועל.

 

           המבקש ממאן להשלים עם תוצאות פסק הדין ומכאן הבקשה שלפניי.

 

נימוקי הבקשה

 

3.            המבקש טוען כי בקשתו מעוררת שאלה "אנושית מצפונית" בשל הנזק הצפוי לו כתוצאה ממאסרו מאחורי סורג ובריח וכי יש לקבל בקשתו משיקולי צדק. לשיטתו, ריצוי עונש מאסר שלא על דרך עבודות שירות בשל אי כשירותו מהווה ענישה בלתי מידתית בנסיבות העניין, זאת בשים לב לחוות הדעת הרפואית ולהמלצות שירות המבחן לגזור עליו עונש מאסר בעבודות שירות. 

 

דיון והכרעה

 

4.            לאחר שעיינתי בבקשה על נספחיה, הגעתי לכלל מסקנה כי דין הבקשה להידחות.

 

           כידוע, רשות ערעור ב"גלגול שלישי" תינתן רק במקרים חריגים בהם עולה שאלה בעלת חשיבות ציבורית או כללית החורגת מעניינם הפרטי של הצדדים או במקרים בהם מתעורר חשש לאי-צדק מהותי או לעיוות דין (רע"פ 8421/19 ‏דהן נ' מדינת ישראל (‏24.12.2019)). כאשר הבקשה ממוקדת בחומרת עונשו של המבקש, תינתן רשות הערעור רק במקרים חריגים בהם ניכרת סטייה משמעותית ממדיניות הענישה הראויה והמקובלת בעבירות דומות אשר מצדיקים את התערבותו של בית משפט זה (רע"פ 3569/18 ‏פלוני נ' מדינת ישראל, ‏14.6.2018), (להלן: עניין פלוני)). בענייננו, לא מצאתי כי נגרם למבקש אי- צדק, או כי מתקיימת אחת מהעילות האמורות המצדיקות התערבותו של בית משפט זה ב"גלגול שלישי".

 

5.                   כאמור, בית משפט השלום סבר כי יש להטיל על המבקש עונש מאסר לתקופה של שישה חודשים שירוצה על דרך של עבודות שירות, אך משנמצא כי המבקש לא כשיר לבצען, מצא להעמיד את תקופת המאסר לריצוי בפועל על מחצית התקופה, נוכח נסיבותיו האישיות והרפואיות של המבקש. קביעתו של בית המשפט המחוזי כי נסיבות ביצוע העבירות מחייבות מאסר מאחורי סורג ובריח על אף מצבו הבריאותי, בדין יסודה בשים לב לנסיבות הביצוע החמורות. משאלו פני הדברים, ומשהערכאות קמא נדרשו לכלל נסיבותיו של המבקש, אני סבור כי העונש מגלם את מכלול השיקולים הצריכים לעניין, ולא מצאתי להתערב בפסק דינו של בית המשפט המחוזי (ראו והשוו: ענייןפלוני, בפסקה 9 וההפניות שם; רע"פ 5926/17 עאשור נ' מדינת ישראל (‏18.12.2017)).  

 

           סוף דבר, הבקשה נדחית. המבקש יתייצב לריצוי עונש מאסרו בימ"ר ניצן ביום 17.5.2020, עד השעה 10:00 כשברשותו תעודת זהות. על המבקש לתאם את הכניסה למאסר כולל האפשרות למיון מוקדם, עם ענף אבחון ומיון של שב"ס, טלפונים 08-9787377, 08-9787336.

 

           ניתנה היום, ‏כ"ב באדר התש"פ (‏18.3.2020).

 

 

 

 

ש ו פ ט

 

_________________________

הסרת המסמך

מסמכים נוספים

הסרת כל המסמכים
3
בע"מ 7547/20
החלטה
29/11/2020
טען מסמכים נוספים