נטלי פרץ נ. כונס הנכסים הרשמי | חיפוש פסקי דין ברשת בחינם - ישראקורט

נטלי פרץ נ. כונס הנכסים הרשמי

רע"א 1110/20
תאריך: 11/03/2020

 

 

בבית המשפט העליון

 

רע"א  1110/20

 

לפני:  

כבוד השופט ד' מינץ

 

המבקשת:

נטלי פרץ

 

 

נ  ג  ד

 

המשיבים:

1. כונס הנכסים הרשמי

 

2. עו"ד תמי מייזליק מנהלת מיוחדת

 

בקשת רשות ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי מרכז-לוד (כב' השופטת ש' גלר) בפש"ר 46486-07-17 מיום 14.1.2020

 

בשם המבקשת:

עו"ד בן חור עובדיה ששון

 

 

 

החלטה

 

           לפנַי בקשת רשות ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי מרכז-לוד (כב' השופטת ש' גלר) בפש"ר 46486-07-17 מיום 14.1.2020 במסגרתה נדחתה בקשת המבקשת להפחתת צו תשלומים חודשי שהושת עליה במסגרת הליך פשיטת רגל וכן חויבה לדווח במסגרת דוחותיה החודשיים גם על הכנסות אמה, עמה היא מתגוררת.

 

1.            ביום 16.10.2017 ניתן צו כינוס בעניינה של המבקשת לבקשתה, ונקבע לה צו תשלומים חודשי בסך של 200 ש"ח. ביום 19.9.2019 הגישה המנהלת המיוחדת שמונתה בעניינה של המבקשת דו"ח בו נטען כי המבקשת אינה מממשת את פוטנציאל השתכרותה; אינה מגישה דוחות מלאים המגובים במלוא אסמכתאות כאשר עולות סתירות מדיווחיה החלקיים; אינה מפרטת את הכנסותיה והוצאותיה של אמה, על אף שהיא מתגוררת עמה ועל אף שהתמונה הכלכלית אינה ברורה נוכח העובדה שהמבקשת עובדת בעסק של אמה אך משתכרת כ-3,000 ש"ח בלבד בחודש. כמו כן התבקש בית המשפט להגדיל את צו התשלומים שהושת על המבקשת לסך של 1,000 ש"ח לחודש. ביום 10.11.2019 ניתנה החלטת בית המשפט המחוזי על הגדלת צו התשלומים החודשי לסך של 800 ש"ח, נוכח הגידול בהכנסות המבקשת מאז שניתן צו הכינוס ומאחר שהחייבת אינה ממצה את כושר השתכרותה וזאת לכל הפחות למשכורת בגובה של שכר מינימום. בקשת המבקשת להפחתת צו התשלומים החודשי, נדחתה ביום 14.1.2020. בית המשפט הבהיר כי אין מקום להורות על הפחתת גובה התשלומים. למרות מחדליה של המבקשת, ניתנה לה אורכה להסדרת התנהלותה שאם לא כן, יבוטל ההליך. כמו כן, הובהר כי על המבקשת לכלול במסגרת דוחותיה החודשיים גם את הכנסותיה של אמה.

 

2.            מכאן הבקשה שלפנַי, במסגרתה גוללה המבקשת את סיפור חייה, כאשר לטענתה, אמה אפשרה לה להתגורר עמה ומנסה להעסיקה על מנת לסייע לה להתגבר על נסיבות חייה הקשות. עם זאת, לטענת המבקשת אין בכך כדי להפוך את מגוריה עם אמה לכלל "תא משפחתי אחד" המצדיק צירוף הכנסות האם להכנסותיה. החלטת בית המשפט המחוזי בעניין זה גם עומדת בניגוד להנחיות כונס הנכסים הרשמי ופסיקת בתי המשפט כי אין לכלול אף הכנסותיו של בן זוג של חייב ברכיב ההכנסות, בהתאם לעקרון ההפרדה הרכושית. כמו כן התבקשה בשנית הפחתת צו התשלומים החודשי שהושת עליה לגובה של 300 ש"ח שהוא "סכום המתקבל על הדעת ממשכורת של 3,000 ש"ח בחודש". 

 

3.            דין בקשת רשות הערעור להידחות, אף מבלי להידרש לתשובת המשיבים. כידוע, קביעת גובה צו התשלומים החודשי המושת על חייב היא הכרעה עובדתית הנגזרת מהראיות והטיעונים שהובאו לפני הערכאה הדיונית בנוגע ליכולתו הקונקרטית של פושט הרגל, ואין ערכאת הערעור נוטה להתערב בה (רע"א 5169/18 פייביסוביץ נ' עו"ד אהד בתרון – מנהל מיוחד, פסקה 4 (19.8.2018); רע"א 1665/19 בורשטיין נ' עו"ד רונן קריסטל – המנהל המיוחד על נכסי החייב (7.4.2019)). המבקשת לא הצביעה על עילה המצדיקה התערבות בהחלטת בית המשפט המחוזי.

 

4.            יתר על כן, מתגובת המנהלת המיוחדת לפני בית המשפט המחוזי מיום 14.1.2020 עולה כי המבקשת מסרבת לפעול בהתאם להוראות בית המשפט, מסרבת להציג מסמכים רלוונטיים ולספק הבהרות ואף צברה חוב פיגורים בתשלומים החודשיים (בסך של 1,200 ש"ח). בנסיבות העניין, משהתבקשה הגדלת צו התשלומים החודשי לסך של 1,000 ש"ח, ובית המשפט הלך לקראת המבקשת והסכים להעמיד את הצו על סך של 800 ש"ח וליתן לה הזדמנות נוספת לתקן את מחדליה, נראה כי מדובר בהחלטה סבירה ומאוזנת ביותר שאין כל מקום להתערב בה.

 

           הוא הדין גם באשר להחלטת בית המשפט המחוזי באשר לצורך בהכללת דיווח על הכנסות האם, נוכח נסיבות המקרה ובכלל זה מגוריה המשותפים עם האם; הצהרתה כי היא נושאת ביתרת חוב המשכנתא של האם; היותה מועסקת על ידי האם וטענתה כי היא מקבלת את משכורתה בדרך של תשלומים בכרטיס אשראי של האם.

 

           הבקשה נדחית.

 

           ניתנה היום, ‏ט"ו באדר התש"ף (‏11.3.2020).

 

 

 

 

ש ו פ ט

 

_________________________

הסרת המסמך
טען מסמכים נוספים