נוה אבי ו-93 מערערים נוספים נ. מריה (מרים) גלילי ואח' | חיפוש פסקי דין ברשת בחינם - ישראקורט

נוה אבי ו-93 מערערים נוספים נ. מריה (מרים) גלילי ואח'

רע"א 5493/19
תאריך: 22/09/2019

 

בבית המשפט העליון

 

רע"א  5493/19

 

לפני:  

כבוד השופט נ' סולברג

 

המבקשים:

אבי נוה ו-93 אח'

 

 

נ  ג  ד

 

המשיבים:

1. מריה (מרים) גלילי ואח'

 

2. גריני סיטי בע"מ

 

בקשת רשות ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו מיום 21.7.2019 בה"פ  55164-09-16 שניתנה על ידי כבוד השופטת א' נחליאלי חיאט

 

בשם המבקשים:

עו"ד מימון אביטן

 

החלטה

 

1.        הרקע ועובדות המקרה תוארו בהחלטתי ברע"א 6918/17 גלילי נ' נציגות קבוצת 99 רוכשים בפרויקט "אור בשדה" (8.11.2017). בתמצית שבתמצית, המבקשים רכשו זכויות לקניית דירות בפרויקט דיור ברמת גן, שאותו יזמה גב' ענבל אור, באמצעות חברת גריני סיטי בע"מ. לימים, קרסה גריני סיטי, והיא מצויה מאז בהליכי פירוק. בעקבות הפירוק, התגלע סכסוך בין המבקשים (להלן: הרוכשים), לבין המשיבים, בעלי הקרקע שבשטחה תוכננה בנייתו של פרויקט הדיור (להלן: בעלי הקרקע). מוקד הסכסוך בשאלה מהו תוקפה של המערכת ההסכמית שנחתמה בין גריני סיטי לבין בעלי הקרקע. לטענת הרוכשים, משיצאה גריני סיטי מהתמונה, זכויותיה בקרקע נתונות להם, והם באים בנעליה לצורך מימוש ההסכמים וביצוע הפרויקט. בעלי הקרקע סבורים מצדם, כי הרוכשים אינם צד לחוזה שנכרת בינם לבין גריני סיטי, ומשכך, אין באפשרותם לתבוע את אכיפתו. ביום 28.9.2016 הגישו הרוכשים המרצת פתיחה בבית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו (ה"פ 55164-09-16), למתן סעד הצהרתי, שיורה על אכיפת מערכת ההסכמים שנחתמה בין גריני סיטי לבין בעלי הקרקע, באמצעות הרוכשים.

 

2.        במסגרת הליך המרצת הפתיחה, הגישו הרוכשים ביום 19.6.2019, בקשה לצירופן של שתי ראיות נוספות, אשר הגיעו לידיהם מספר ימים קודם לכן: החלטה של הוועדה המחוזית לתכנון ובניה; וכן מכתב מלשכת התכנון במחוז תל אביב. לגישתם, ראיות אלו תומכות את טענותיהם בהמרצת הפתיחה, והן בעלות חשיבות אקוטית לבירור המחלוקת בין הצדדים. כמו כן טענו הרוכשים, כי לא ניתן היה להגיש את הראיות במועד מוקדם יותר, שכן מדובר בהחלטות מינהליות שניתנו אך לאחרונה.

 

3.        בהחלטתו מיום 21.7.2019, דחה בית המשפט המחוזי (השופטת א' נחליאלי חיאט) את הבקשה לצירוף ראיות. בית המשפט עמד על כך שהבקשה הוגשה בשלב מתקדם של ההליך, לאחר שהסתיימה הבאת הראיות, ובמועד שבו הרוכשים כבר היו אמורים להגיש את סיכומיהם, אלמלא ארכה שניתנה להם. כמו כן ציין בית המשפט, כי הבקשות הוגשו מבלי שנתמכו בתצהיר. לגופם של דברים קבע בית המשפט, כי הראיות אינן רלבנטיות לסעדים המבוקשים בהמרצת הפתיחה, שכן הן עוסקות בהיבטים מתחום דיני התכנון והבניה, בעוד שהמרצת הפתיחה ממוקדת בשאלות מתחום דיני החוזים.

 

           מכאן בקשת רשות הערעור שלפנַי.

 

4.        בבקשה נטען, כי בניגוד לקביעת בית המשפט המחוזי, הראיות שצירופן מבוקש הן רלבנטיות לבירור המרצת הפתיחה, שכן אחת מטענותיהם של בעלי הקרקע היא, כי ההסכם אינו ניתן לאכיפה, מאחר ואין ביכולתם של הרוכשים לקיים את התחייבויותיה של גריני סיטי, ולהעמיד את הפרויקט על תלו. הרוכשים הסבירו, כי הראיות החדשות שוללות טענה זו, שכן הן מלמדות על התקדמות תכנונית משמעותית שהושגה נוכח פעילותם המאומצת אל מול רשויות התכנון. הודגש, כי בניגוד לקביעת בית המשפט המחוזי, הפן התכנוני בלתי ניתן להפרדה מהמערכת ההסכמית, ולא ניתן לנתק בינו, לבין השאלות מתחום דיני החוזים. עוד טענו הרוכשים, כי הגשת הראיות המבוקשות לא תסרבל את ההליך, ולא תגרום נזק לבעלי הקרקע. בהקשר זה נטען, כי לא היה צורך לצרף תצהיר לבקשה, וכמו כן לא יהיה צורך בחקירת עדים על אותן ראיות, משום שהן עונות להגדרה של 'תעודה ציבורית' שבסעיף 29 לפקודת הראיות [נוסח חדש], התשל"א-1971, ומשכך, הן קבילות כראיה לאמיתות תוכנן. אשר למועד הגשת הראיות, שבו הרוכשים על טענתם, לפיה לא ניתן היה להגישן במועד מוקדם יותר.

 

5.        לאחר שעיינתי בבקשת רשות הערעור, על נספחיה, ושקלתי את נימוקיה, באתי לכלל מסקנה כי דינה להידחות, וזאת מבלי צורך להיזקק לתגובה מטעם בעלי הקרקע. כידוע, לערכאה הדיונית שיקול דעת רחב לגבי אופן ניהול ההליך, וכך גם בבקשות להוספת ראיות (ראו למשל: רע"א 4344/19 גדעון נ' פז חברת נפט בע"מ (16.7.2019)). כך ביתר שאת במצבים שבהם מוקד המחלוקת הוא בשאלת הרלבנטיות של הראיות אשר צירופן מבוקש, ובייחוד במקום שבו הבקשה לצירוף ראיות הוגשה בשלב מאוחר בהליך, כבעניין דנן. בשלב זה, מלוא המחלוקת נפרשׂה לפני בית המשפט המחוזי: כתבי טענות – הוגשו; ראיות – הובאו לעיונו של בית המשפט; עדים – נשמעו ונחקרו; במועד שבו הוגשה בקשת רשות הערעור שלפנַי, סיכומי הרוכשים הוגשו גם הם. במצב דברים זה, בית המשפט המחוזי נמצא בפוזיציה מיטבית, לבחון אם הראיות המבוקשות רלבנטיות לבירור המחלוקת, אם לאו. כך עשה בית המשפט, אשר בחן את הבקשה וקבע: "עולה בבירור כי אין לשאלות תכנון ובנייה במקרקעין, להחלטות הועדה המחוזית ולמכתב כזה או אחר של לשכת התכנון כל רלוונטיות לסעדים המבוקשים בתובענה דנא". לא מצאתי טעם להתערב ולשנות ממסקנה זו.

 

6.        אשר על כן, הבקשה נדחית.

 

           משלא נתבקשה תגובת המשיבים, לא אעשה צו להוצאות.

 

           ניתנה היום, ‏כ"ב באלול התשע"ט (‏22.9.2019).

 

 

 

 

 

ש ו פ ט

 

_________________________

הסרת המסמך
טען מסמכים נוספים