נביל עדיאן נ. מדינת ישראל | חיפוש פסקי דין ברשת בחינם - ישראקורט

נביל עדיאן נ. מדינת ישראל

ע"פ 573/20
תאריך: 26/01/2020

בבית המשפט העליון

 

ע"פ  573/20

 

לפני:  

כבוד השופט ע' פוגלמן

 

המבקש:

נביל עדיאן

 

 

נ  ג  ד

 

המשיבה:

מדינת ישראל

 

בקשה לעיכוב ביצוע גזר הדין של בית המשפט המחוזי בחיפה (כב' השופטת ר' פוקס) בת"פ 53138-11-18 מיום 22.12.2019

 

תאריך הישיבה:

כ"ט בטבת התש"ף

(26.1.2020)

 

בשם המבקש:

עו"ד פאייז יונס

 

בשם המשיבה:

עו"ד לינור בן אוליאל

 

החלטה

 

 

1.       המבקש הורשע על פי הודאתו בעבירות של שידול לסיוע בשוד, בשוד, ובהדחה בחקירה. למבקש נגזר עונש מאסר בפועל במשך 26 חודשים (בניכוי ימי מעצרו), וכן עונשי מאסר על תנאי ופיצוי. המבקש ערער לבית המשפט זה הן על הכרעת הדין הן על גזר הדין. עיקר הערעור על הכרעת הדין נסוב על הטענה בדבר כשל בייצוג לפני הערכאה קמא. משכך, טוען המבקש, כי לא היה מקום להרשיעו, שכן יסודות עבירת השוד בעניינו לא התקיימו. לעניין העונש נטען כי עונשו של המבקש חמור ביחס למעורבים האחרים בפרשה. המשיבה מצידה מתנגדת לבקשה, לטעמה סיכויי הערעור נמוכים, הן לעניין הערעור על הכרעת הדין, שנעדר תשתית קונקרטית ותגובה של בא כוח המבקש בערכאה קמא כלפיו מוכוונות הטענות; הן לעניין גזר הדין כאשר יש שוני רלוונטי בסעיפי ההרשעה ובתסקירים שהוגשו בהתייחס למעורבים האחרים.

 

2.       שקלתי את טיעוני הצדדים. כידוע, נקודת המוצא היא כי לנאשם שנגזר עליו עונש מאסר בפועל לא עומדת עוד חזקת החפות ועליו לשאת בעונש באופן מידי בכפוף לסייגים שנקבעו, שההלכות בהתייחס אליהם מוכרות היטב. בענייננו, טיעוני הערעור בדבר כשל בייצוג נסמכים על אמירה כוללנית, ולא צורפה לערעור תגובתו של בא כוחו הקודם של המבקש. מאידך, עיון בפרוטוקולי הדיון מלמד כי באי כוח הנאשמים הצהירו לפרוטוקול כי הסבירו לנאשמים את כתב האישום, בית המשפט הסביר לנאשמים כי אינו צד להסדר הטיעון בין הצדדים וכי העונש ייקבע לפי שיקול דעתו של בית המשפט, ורק לאחר מכן הודה המבקש בעובדות כתב האישום המתוקן.

 

3.       בעניין זה נראה אפוא – והדברים נאמרים בזהירות המתחייבת בשלב דיוני זה ובלי לקבוע מסמרות – כי לא ניתן לקבוע על פי התשתית המונחת לפניי היום כי המבקש יזוכה או כי לא יוטל עליו עונש מאסר בפועל. בהתייחס למשך תקופת המאסר – גם אם אניח לטובת המבקש כי בית המשפט יראה להפחית בעונש המאסר שנגזר עליו, ומדובר כאמור בהנחה בלבד ואינני נוקט עמדה בעניין זה – לא נראה כי הערעור יתייתר, גם אם תדחה בקשה לעיכוב ביצוע עונש המאסר, בהינתן אורכה של תקופת המאסר שהושתה על המבקש במקרה זה.

 

הבקשה לעיכוב ביצוע עונש המאסר נדחית אפוא. המבקש יתייצב לשאת בעונש המאסר בפועל שהוטל עליו ביום 9.2.2020 עד השעה 10:00 בבית סוהר קישון, או על פי החלטת שירות בתי הסוהר, כשברשותו תעודת זהות או דרכון. על הבקש לתאם את הכניסה למאסר, כולל האפשרות למיון מוקדם, עם ענף אבחון ומיון של שירות בתי הסוהר, בטלפונים: 08-9787377 או 08-9787336.

 

           ניתנה היום, ‏כ"ט בטבת התש"ף (‏26.1.2020).

 

 

 

 

ש ו פ ט

_________________________

הסרת המסמך

מסמכים נוספים

הסרת כל המסמכים
1
בע"מ 5827/19
החלטה
23/10/2020
טען מסמכים נוספים