מ.ר.מ אקספרס בע"מ נ. בנק לאומי בע"מ – סניף קרית אתא | חיפוש פסקי דין ברשת בחינם - ישראקורט

מ.ר.מ אקספרס בע"מ נ. בנק לאומי בע"מ - סניף קרית אתא

ע"א 5058/18
תאריך: 17/06/2019

 

 

בבית המשפט העליון

 

ע"א  5058/18

 

לפני:  

כבוד הרשמת שרית עבדיאן

 

המערערת:

מ.ר.מ אקספרס בע"מ

 

 

נ  ג  ד

 

המשיב:

בנק לאומי בע"מ - סניף קרית אתא

 

בקשה למחיקת הערעור

 

 

פסק-דין

 

 

1.        בצו סיכומי הטענות שניתן בהליך זה ביום 14.10.2018 נקבע כי על המערערת להגיש את סיכום טענותיה בערעור עד ליום 2.12.2018 וכי השלמת הטיעון בעל-פה תיערך בדיון לפני הרכב של בית משפט זה ביום 24.6.2019. עד למועד זה לא הוגשו סיכומי המערערת – אשר מיוצגת על-ידי עורך דין – וזאת למרות הארכות מועד רבות שניתנו לה והתראות בעניין הן בהחלטות הרשמים והן באמצעות המזכירות. לאחר ששקלתי את הדברים הגעתי לכלל דעה כי בנסיבות החריגות של המקרה שלפניי יש להורות על מחיקת הערעור על הסף מחמת חוסר מעש.

 

2.        להלן אפרט את השתלשלות העניינים אשר הובילה למסקנה זו.

 

           ביום 14.1.2019 הגיש המשיב בקשה למחיקת הערעור מהטעם שהמערערת לא הגישה סיכומים במועד. בהחלטתו של כבוד הרשם ר' גולדשטיין מיום 14.1.2019 נקבע כי אכן המערערת איחרה פעמיים בהגשת הסיכומים מטעמה וכי בקשות שהגישה להארכת המועד להגשת הסיכומים הוגשו בחלוף המועד להגשתם וזאת מבלי שצורפה לבקשות אלה עמדת המשיב כנדרש. יחד עם זאת, קבע הרשם כי בנסיבות העניין אין להורות על מחיקת ההליך, שהוא צעד בלתי שגרתי, והורה על הארכת המועד להגשת הסיכומים על-ידי המערערת תוך שהטיל עליה הוצאות בסך של 1,000 ש"ח.

 

3.        המערערת לא הגישה את הסיכומים גם במועד שנקבע בהחלטת הרשם הנ"ל, וחלף זאת הגישה שוב שלוש בקשות להארכת המועד להגשת הסיכומים, בקשות שהוגשו לאחר חלוף המועד להגשתם ומבלי שצורפה להן עמדת המשיב כנדרש. בנוסף הגישה המערערת בקשה להגדלת היקף הסיכומים, שגם לה לא צורפה עמדת המשיב. במקביל, הגיש המשיב בקשה שנייה במספר להורות על מחיקת הערעור בשל אי הגשת סיכומים.

 

4.        בהחלטתי מיום 7.3.2019 עמדתי על הכשלים בהתנהלותה הדיונית של המערערת. יחד עם זאת, סברתי כי בנסיבות העניין אין להורות על מחיקת ההליך. לפיכך, הוריתי על הארכת המועד להגשת סיכומי המערערת וכן על תשלום הוצאות לטובת המשיב בסך של 1,000 ש"ח.

 

5.        המערערת לא עמדה אף במועד שנקבע בהחלטתי מיום 7.3.2019 להגשת סיכומיה וביום 8.4.2019 הגיש המשיב בקשה נוספת – שלישית במספר – למחיקת ההליך שבכותרת בשל אי הגשת הסיכומים. בהחלטתי מיום 8.4.2019 הוריתי למערערת להשיב לבקשה זו עד ליום 14.4.2019. הלכה למעשה, עד ליום זה, וחרף מספר הארכות מועד שניתנו למערערת, טרם הוגשה תשובה מטעמה לבקשה למחיקת הערעור על הסף. בנוסף, גם בזאת הפעם לא הוגשו סיכומים מטעמה למרות שהמועד להגשתם חלף זה מכבר. ביום 12.5.2019, לאחר חלוף המועד להגשת התגובה לבקשה לסילוק על הסף, הגישה המערערת בקשה נוספת להארכת המועד להגשת התגובה לבקשה לסילוק על הסף. גם לבקשה זו לא צורפה עמדת המשיב כנדרש. בהחלטתי מיום 13.5.2019 קבעתי כך:

 

"לפניי בקשה נוספת מטעם המערערת להארכת המועד להגשת תגובה לבקשה לסילוק על הסף של הערעור. הבקשה הוגשה בחלוף המועד להגשת התגובה (בהתאם להחלטתי מיום 2.5.2019 המועד להגשת התגובה היה עד ליום 6.5.2019) ומבלי לציין את עמדת המשיב כנדרש לפי סעיף 8(א)(1) להנחיות נשיאת בית המשפט העליון מיום 1.11.2010 (להלן: הנחיות הנשיאה).

 

בקשה זו אינה עומדת בהוראות הקבועות בהנחיות הנשיאה ולפיכך אני מורה על דחייתה מהמרשם. ככל שתוגש בקשה מטעם המערערת – בצירוף עמדת המשיב – היא תידון כמקובל.

 

       ככל שלא תינתן החלטה אחרת בהליך עד ליום 26.5.2019, המזכירות תעביר אותו ללשכתי לצורך דחייתו בשל אי הגשת סיכומים על ידי המערערת.

 

       המזכירות מתבקשת שלא לקבל למרשם בקשות נוספות מטעם המערערת שלא מצורפת להן עמדת המשיבה כמתחייב לפי סעיף 8 להנחיות הנשיאה".

 

 

6.        חרף החלטתי זו, עד היום לא הוגשה תגובה מטעם המערערת לבקשה לסילוק על הסף ואף לא הוגשו סיכומים מטעמה. בנסיבות חריגות אלה הגעתי לכלל דעה כי יש לקבל את הבקשה לסילוק על הסף ולהורות על מחיקת הערעור מחמת חוסר מעש. ממילא הדיון הקבוע ליום 24.6.2019 מבוטל בזאת.

 

           המערערת תישא בהוצאות המשיב בסך של 2,500 ש"ח.

 

           עותק מפסק הדין יובא לידיעת יומן בית המשפט לאלתר.

 

           ניתן היום, ‏י"ד בסיון התשע"ט (‏17.6.2019).

 

 

 

שרית עבדיאן

 

 

ר ש מ ת

 

_________________________

הסרת המסמך
3
בע"מ 5827/19
החלטה
23/10/2020
5
בע"מ 5827/19
החלטה
23/10/2020
7
בע"מ 5827/19
החלטה
23/10/2020
8
בע"מ 5827/19
החלטה
23/10/2020
טען מסמכים נוספים