מ.ע.ג.ן – יעוץ וניהול נכסים בע"מ נ. בוטיק – שימור מבנים בע"מ | חיפוש פסקי דין ברשת בחינם - ישראקורט

מ.ע.ג.ן - יעוץ וניהול נכסים בע"מ נ. בוטיק - שימור מבנים בע"מ

רע"א 6927/20
תאריך: 11/11/2020

 

 

בבית המשפט העליון

 

רע"א  6927/20

 

לפני:  

כבוד הרשמת דר להב

 

המבקשות:

1. מ.ע.ג.ן - יעוץ וניהול נכסים בע"מ

 

2. מ.ו השקעות בע"מ

 

 

נ  ג  ד

 

המשיבים:

1. בוטיק - שימור מבנים בע"מ

 

2. דני בשן

 

3. אייל גרוס

 

המשך טיפול

 

 

החלטה

 

 

1.        בין המבקשות ובין המשיבים נכרת הסכם קומבינציה. כעבור מספר שנים המבקשות הגישו תביעה נגד המשיבים לבית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו, שבמסגרתה עתרו כי המשיבים יחויבו לפצותן במספר ראשי נזק: פיצוי בגין ליקויי בנייה; יתרת תמורה מכוח ההסכם; וכן פיצוי בגין פיגור בביצוע השלמת העבודות (להלן: רכיב הפיגור בביצוע).

 

2.        ביום 12.8.2020 החליט בית המשפט המחוזי לדחות על הסף את תביעת המבקשות ברכיב הפיגור בביצוע, כאשר כותרת המסמך היא "החלטה". המבקשות הגישו בקשת רשות ערעור לבית משפט זה, ובעקבות החלטתה של כבוד השופטת י' וילנר מיום 26.10.2020 הודיעו כי הן מבקשות להפוך את בקשת רשות הערעור להודעת ערעור, תוך השלמת האגרה הנדרשת.

 

3.        המשיבים הגישו תשובה להודעת המבקשות, מכוח החלטתי מיום 28.10.2020. המשיבים מתנגדים להפיכת בקשת רשות הערעור להודעת ערעור, אף שהם מסכימים כי ההחלטה הביאה לסיום ההתדיינות בין הצדדים באחת מעילות התביעה ועל כן, מהותית מדובר בפסק דין שהערעור עליו הוא בזכות. לשיטת המשיבים, היה על המבקשות לנמק מדוע לא נקטו מלכתחילה הליך מתאים, ודי בכך כדי להביא לדחיית בקשתן. עוד טוענים המשיבים, כי טיב הטענות המועלות בבקשת רשות הערעור אינן מתאימות להליך של ערעור בזכות.

 

4.        הנה כי כן, הכל מסכימים כי הסיווג הנכון של החלטת בית המשפט המחוזי הוא פסק דין שהערעור עליו בזכות. בנסיבות העניין, לא שוכנעתי כי קיים טעם מבורר שלא להיעתר לבקשה לשינוי סיווג ההליך לערעור בזכות (ראו והשוו: רע"א 6789/18 דותן נ' קיבוץ העוגן אגש"ח בע"מ (21.11.2018); רע"א 1407/19 נוי נ' ברונר (7.4.2019); רע"א 1920/19 בן אנוש נ' פקיד שומה רמלה (28.4.2019); רע"א 1914/20 גלם מתכות ופלסטיק 2000 בע"מ נ' חברת חבמל בע"מ (בכינוס נכסים) (2.6.2020)).

 

5.        המבקשות (שיכונו מעתה המערערות) יגישו עד ליום 16.11.2020 הודעת ערעור מתוקנת בשלושה עותקים, וכן ישלימו את סכום האגרה ויפקידו ערבות בנקאית מתוקנת בסך של 30,000 ש"ח עד למועד האמור. המזכירות תשנה את הסיווג כאמור ותמשיך טיפול כמקובל.

 

           ניתנה היום, ‏כ"ד בחשון התשפ"א (‏11.11.2020).

 

 

 

דר להב

 

 

ר ש מ ת

_________________________

הסרת המסמך

מסמכים נוספים

הסרת כל המסמכים
10
רע"א 6745/20
החלטה
23/11/2020
טען מסמכים נוספים