משה כהן נ. משה קטן | חיפוש פסקי דין ברשת בחינם - ישראקורט

משה כהן נ. משה קטן

ע"א 376/18
תאריך: 11/07/2019

 

בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים

ע"א    376/18

 

וערעור שכנגד

 

 

לפני:  

כבוד השופט י' עמית

 

כבוד השופט י' אלרון

 

כבוד השופט ע' גרוסקופף

 

המערער והמשיב שכנגד:

משה כהן

 

 

נ  ג  ד

 

המשיב והמערער שכנגד:

משה קטן

 

ערעור וערעור שכנגד על פסק דינו של בית המשפט המחוזי תל אביב-יפו בתיק א 021374-03-15 שניתן ביום 28.11.2017 על ידי כבוד השופט י' אטדגי

 

תאריך הישיבה:

ח' בתמוז התשע"ט      

(11.07.2019)

 

בשם המערער והמשיב שכנגד:

עו"ד גיל צבע ועו"ד משה אשכנזי

בשם המשיב והמערער שכנגד:

עו"ד יוסף גיא מוסרי

 

 

פסק-דין

 

 

           בהמלצת בית המשפט, הגיעו הצדדים להסכמה כלהלן:

 

1.        המשיב והמערער שכנגד (להלן: קטן) יוסיף וישלם למערער והמשיב שכנגד (להלן: כהן) הסך של 700,000 (שבע מאות אלף) ₪. סכום זה ישולם בנוסף לסכום המופקד כיום בנאמנות ואשר כולל הן את הסכום ששולם על פי פסק דינו של בית משפט קמא והן סכום שהופקד קודם לכן (סה"כ כיום מופקד הסך של ­­­כ-928,127 ש"ח וכן פיקדון דולרי שווה ערך ל-189,164 ש"ח בניכוי עמלות בנק).

 

           הסכום שמופקד בנאמנות כאמור לעיל, ישוחרר ויועבר תוך 7 ימים לכהן.

 

           הסכום הנוסף של 700,000 ₪ ישולם לכהן תוך 90 יום.

 

           עם תשלום שני הסכומים הנ"ל לידיו של כהן ובכפוף לביצוע האמור בסעיפים 3-2 להלן, יהווה הדבר סילוק סופי ומוחלט של התביעות ההדדיות בין הצדדים.

 

2.        כהן מתחייב להמציא כל המסמכים הנדרשים לרישום ולהעברת הזכויות בשרשרת ההעברות עד לכהן וקטן (כולל) – למעט מסמכים הקשורים למינהל כמו דמי הסכמה ו/או היוון – לרבות תשלומי מס שבח ורכישה בשרשרת ההעברות, וכן יפויי כוח בלתי חוזרים בשרשרת (ולרבות יפוי הכוח בהסכם כהן-קטן). בכך יוצא המערער ידי חובתו בכל הקשור לרישום הזכויות על שם קטן.

 

3.        על אף האמור לעיל וככל שקיים כיום עיקול על זכויותיו של ליביקר או זהבי – המערער יפעל לביטול העיקול, בתוך 21 יום מהיום.

 

4.        עו"ד מוסרי מתמנה בזה ככונס נכסים לביצוע כל הפעולות הנדרשות לשם רישום זכויותיו של קטן בנכס הידוע כגוש 6444 חלקה 79 (לשעבר 09 מגרש 4) ברחוב ז'בוטינסקי 121 בהוד השרון, לרבות בתיק רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) מספר 52097010א.

 

           עו"ד מוסרי רשאי להגיש מעין פסיקתא לגבי מינויו ככונס נכסים על מנת להקל עליו בביצוע תפקידו, כולל רישום כל השרשרת שקדמה להסכם כהן-קטן. כל בקשה נוספת, ככל שתידרש ע"י הכונס, תופנה לבית משפט קמא.

 

5.        בכפוף לאמור לעיל, הערעורים נדחים. אין צו להוצאות. פקדון יוחזר למפקידו.

 

 

           ניתן היום, ‏ח' בתמוז התשע"ט (‏11.7.2019), בנוכחות הצדדים.

 

 

 

ש ו פ ט

ש ו פ ט

ש ו פ ט

 

 

 

_________________________

הסרת המסמך
טען מסמכים נוספים