משה גמאל נ. ויקטור ברטרו | חיפוש פסקי דין ברשת בחינם - ישראקורט

משה גמאל נ. ויקטור ברטרו

רע"א 6649/19
תאריך: 02/12/2019

 

 

בבית המשפט העליון

 

רע"א  6649/19

 

לפני:  

כבוד הרשם רון גולדשטיין

 

המבקשים:

1. משה גמאל

 

2. יוסף גמאל

 

 

נ  ג  ד

 

המשיב:

ויקטור ברטרו

 

בקשה לפטור מעירבון; תשובת המשיב מיום 5.11.2019; תגובת המבקשים מיום 28.11.2019 לתשובת המשיב

 

 

 

 

החלטה

 

           מן התצהירים של באות-כוח המבקשים (עו"ד עליזה סיטבון ועו"ד מורן רחמים-הריס), אשר צורפו לתגובה לתשובת המשיבים לבקשה לפטור מעירבון (אשר במסגרתה הועלתה טענה באשר לאיחור בהגשת ההליך), עולה כי לא התקבלה במשרד באות-כוח המבקשים הודעת דואר אלקטרוני שעשויה להיחשב כהמצאה אלקטרונית של פסק הדין. משכך, חלה הוראת תקנה 497ג(ג2) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, וממילא אין בידי לקבוע כי פסק הדין הומצא למבקשים ביום 17.7.2019 כנטען. לא למותר להוסיף כי צפייה ביוזמת בעל הדין או מי מטעמו, אף אם בוצעה, אינה מהווה המצאה כדין וככלל אין בה כדי להתחיל את מרוץ הימים להגשת הערעור (ראו למשל בש"א 8839/18 כהן נ' המאגר הישראלי לביטוחי רכב ("הפול"), פיסקה 8 (19.12.2018)). די באמור לעיל על מנת לדחות את הטענה בדבר איחור בהגשת ההליך.

 

           אשר לבקשה לפטור מאגרה, לא ראיתי להיעתר לבקשה זו. המבקשים לא פרשו בבקשתם ולוּ תשתית עובדתית מינימלית להוכחת מצבם הכספי - לא פורטו ההכנסות וההוצאות, והבקשה אינה נתמכת באסמכתאות (בין היתר לא צורפו תדפיסים של חשבון הבנק). אין כל הסבר כיצד המבקשים מממנים את ייצוגם המשפטי והמבקשים לא הסבירו מדוע לא ייעזרו בסביבתם הקרובה לצורך גיוס סכום האגרה. יובהר כי גם אם ניתן לבעל-דין פטור מאגרה בהליך קודם החלטה כזו יכולה לשמש לכל היותר ראיה לכאורה לחוסר יכולת כספית, ואין בה כדי לייתר פירוט ותיעוד מלאים בכל הליך המוגש על ידו. יודגש בהקשר זה כי בבית המשפט המחוזי לא ניתן למבקשים פטור מהפקדת העירבון ועלה בידם להפקיד את העירבון בסך של 6,000 ש"ח. זאת ועוד, קשה לומר כי סיכויי ההליך - שעניינו בקשת רשות ערעור ב"גלגול שלישי" - גבוהים במידה המצדיקה פטור מתשלום האגרה. בנסיבות אלה לא ראיתי מקום להיעתר לבקשת הפטור. שיעור העירבון יעמוד בנסיבות העניין על הסכום של 10,000 ש"ח.

 

           האגרה כדין והעירבון בסך של 10,000 ש"ח יופקדו עד ליום 12.12.2019 שאם לא כן יימחק ההליך או יירשם לדחייה, לפי העניין, ללא צורך בהודעה נוספת.

 

           ניתנה היום, ‏ד' בכסלו התש"ף (‏2.12.2019).

 

 

 

רון גולדשטיין, שופט

 

 

ר ש ם

 

_________________________

הסרת המסמך

מסמכים נוספים

הסרת כל המסמכים
2
בע"מ 309/21
החלטה
15/01/2021
טען מסמכים נוספים