מרכז מוסאוא- המרכז לזכויות האזרחים הערבים בישראל נ. המועצה ל | חיפוש פסקי דין ברשת בחינם - ישראקורט

מרכז מוסאוא- המרכז לזכויות האזרחים הערבים בישראל נ. המועצה ל

בג"ץ 8879/17
תאריך: 05/08/2019

 

בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק

בג"ץ  8879/17

 

 

לפני:  

כבוד השופטת ע' ברון

 

כבוד השופט ד' מינץ

 

כבוד השופט א' שטיין

 

העותר:

מרכז מוסאוא - המרכז לזכויות האזרחים הערבים בישראל

 

 

נ  ג  ד

 

המשיבה:

המועצה להשכלה גבוהה

 

הודעה מעדכנת מטעם המשיבה ובקשת למחיקת העתירה; תגובה העותר להודעת המשיבה מיום 30.6.2018

 

בשם העותר:

עו"ד רועי בלכר; עו"ד מוהנד נאסר

בשם המשיבה:

עו"ד יאיר עשהאל; עו"ד דן ליברמן

 

פסק-דין

 

השופטת ע' ברון:

 

1.        בחודש נובמבר 2014 החליטו הוועדה לתכנון ותקצוב והמועצה להשכלה גבוהה, היא המשיבה (להלן: הות"ת ו-המל"ג, בהתאמה), כי קיימת הצדקה להקים מוסד אקדמי מתוקצב ביישוב ערבי בצפון הארץ. בהתאם, ובהמשך להחלטה נוספת שהתקבלה על ידי המל"ג בנושא (החלטה מס' 1369/12), פורסם ביום 4.1.2016 קול קורא לקבלת הצעות להפעלת מוסד אקדמי כאמור (להלן: הקול הקורא).

 

           בשנת 2017 נקלע המרכז האקדמי כרמל בע"מ (להלן: מכללת כרמל) לקשיים לנוכח ליקויים שנפלו בפעילותו ובהתנהלותו, ובספטמבר 2017 הגיש בקשה להקפאת הליכים לבית המשפט המחוזי בחיפה (פר"ק 4542-09-17). במסגרת הליך הפירוק הוטל על הנאמנת שמונתה, לאתר מוסד אקדמי שייטול על עצמו את המשך הפעלת מכללת כרמל. הקריה האקדמית אונו (שצורפה לכתחילה כמשיבה 2 לעתירה; להלן: מכללת אונו) הגישה הצעה לבוא בנעלי מכללת כרמל; ולאחר מגעים שונים שהתקיימו בנושא, ביום 4.10.2017 הוגשה הודעה לבית המשפט לפירוק בדבר הסכמה שגובשה בין המל"ג, מכללת אונו והנאמנת. במסגרת הודעה זו נכתב כי החל מאוקטובר 2017 מכללת אונו תקיים בקמפוס בחיפה את החוגים שהיו קיימים במכללת כרמל, ובמקביל ניתן לה היתר להפעיל בקמפוס שני חוגים נוספים. כן נקבע במסגרת סעיף 1 להודעה כי מכללת אונו מתחייבת לפתוח בתוך שנה לכל היותר קמפוס אקדמי לא מתוקצב ביישוב ערבי בצפון הארץ (להלן: ההחלטה בעניין אונו).

 

2.        עקב התפתחות זו שחלה ביחס למכללת כרמל, בשלהי שנת 2017 הגיש העותר, הפועל לשינוי מעמדם ומצבם של האזרחים הערבים בישראל, עתירה המופנית כלפי המל"ג. במסגרת הסעד הראשון והסעד השלישי נתבקש לבטל את סעיף 1 להחלטה בעניין אונו שהתיר למכללת אונו להקים קמפוס אקדמי לא מתוקצב ביישוב ערבי בצפון הארץ. לטענת העותר, המדובר בהחלטה בלתי סבירה, שהתקבלה בניגוד לנהלים המסדירים את דרך התנהלותה של המל"ג; והחשש הוא שהדבר עלול לסכל את הקמתו של מוסד אקדמי מתוקצב ראשון ביישוב ערבי בישראל. הסעד השני נסב על קבלת החלטה "באופן מיידי וללא דיחוי" בדבר זהות הזוכה בקול הקורא, תוך שנטען כי הדבר מתבקש בחלוף למעלה משנה וחצי מעת פרסומו.

 

3.        מספר חודשים לאחר הגשת העתירה, הודיעה המשיבה כי ביום 6.3.2018 התקבלה החלטה חדשה שהחליפה את ההחלטה בעניין אונו, לרבות האמור בסעיף 1 להחלטה זו, כך שנקבע כי הקמפוס של מכללת אונו בחיפה יהפוך לקמפוס רב תרבותי וזאת חלף הקמה של קמפוס על ידי מכללת אונו ביישוב ערבי בצפון הארץ. לנוכח עדכון זה ומשהעותר הודיע כי אינו מתנגד לכך, ביום 24.5.2018 הוריתי על מחיקת הסעד הראשון והסעד השלישי בעתירה; ובהתאם, נקבע כי יש למחוק את הקריה האקדמית אונו כמשיבה לעתירה.

 

           בנסיבות אלה, העתירה התמצתה בסעד השני שעניינו קבלת החלטה לאלתר בקול הקורא; וזה למעלה משנה, העתירה מתנהלת רק בקשר לסעד זה. על מנת שהתמונה לא תימצא חסרה יצוין כי לקראת סוף שנת 2017 הוגשו שתי עתירות נוספות באותו נושא ואלה נמחקו זה מכבר (בג"ץ 9671/17 ו-בג"ץ 9808/17).

 

4.        עוד בתחילת הדרך עדכנה המשיבה כי ביום 24.4.2018 התקבלה החלטה של המל"ג בעניין הקול הקורא. במסגרת החלטה זו נאמר כי אף שמספר מוסדות אקדמיים הגישו הצעות לקול הקורא, ועדת השיפוט שבחנה את ההצעות המליצה להכריז על מכללת סכנין כזוכה במכרז. בהתאם, החליטה המל"ג כי מכללת אלקאסמי (שהגישה את בג"ץ 9808/17 שנסב על קבלת החלטה בקול הקורא) אינה עומדת בדרישות שפורטו בקול הקורא; והדיון ביחס למכללת סכנין נדחה על מנת לערוך בדיקות נוספות לנוכח ליקויים שנתגלו בהתנהלותה. בהקשר זה נאמר כי המל"ג ממתינה לקבלת דו"ח סופי של רשות התאגידים בעניין מכללת סכנין, ובהמשך לכך נדרש פרק זמן נוסף לצורך בדיקה אם מכללת סכנין תיקנה את הליקויים שעלו מדו"ח זה. בהינתן האמור, ביקשה המל"ג מספר ארכות על מנת לקבל החלטה סופית בעניין מכללת סכנין והעותר מצידו לא התנגד לכך; ובהודעת עדכון אחרונה שהגישה לפני כחודש ימים מסרה המל"ג כי בסופו של דבר, ביום 18.6.2019, הוחלט שלא לקבל את הצעתה של מכללת סכנין. משאלה פני הדברים, לטענת המל"ג העתירה מיצתה את עצמה ויש להורות על מחיקתה ללא צו להוצאות.

 

           העותר מצידו עומד על קביעת דיון דחוף בעתירה מאחר שהמשמעות המעשית של ההחלטה לטענתו היא גניזת הקול הקורא. לחלופין, נתבקש להתיר לעותר להגיש עתירה מתוקנת לנוכח שינוי הנסיבות שחל, ולמען הזהירות נאמר כי ככל שבית משפט יורה על מתן פסק דין בעתירה, מתבקש להשית על המל"ג את הוצאות העותר – מן הטעם שהעתירה "הביאה לכך שהמשיבה (המל"ג-ע'ב') תחזור בה ממתן היתר בהליך לא תקין למכללת אונו ותפעל להכרעה בקול הקורא".

 

5.        משניתנה החלטה סופית בקול הקורא, נראה כי הדין עם המל"ג כי אכן התקבל מענה לסעד השני שבמוקד העתירה שנסב כאמור על מתן החלטה בקול הקורא; ואנו מורים על מחיקת העתירה. יובהר כי אין בכך משום הבעת עמדה לגופם של דברים בנוגע להחלטה הסופית שהתקבלה בקשר עם הקול הקורא, וטענות העותר בנדון שמורות לו.

 

           בהינתן התועלת שצמחה מהגשת העתירה, והכוונה בעיקר לכך שהוחלט לשנות את ההחלטה בעניין אונו בלא לקיים דיון בעתירה; ובהתחשב בהתמשכות ההליכים – המל"ג תישא בהוצאות העותר בסך של 8,000 ש"ח.

 

           ניתן היום, ‏ד' באב התשע"ט (‏5.8.2019).

 

 

 

ש ו פ ט ת

ש ו פ ט

ש ו פ ט

_________________________

הסרת המסמך

מסמכים נוספים

הסרת כל המסמכים
10
בע"מ 5689/20
החלטה
26/11/2020
טען מסמכים נוספים