מרוות זעאתרה נ. מדינת ישראל – וועדה מקומית לתכנון ולבניה ירו | חיפוש פסקי דין ברשת בחינם - ישראקורט

מרוות זעאתרה נ. מדינת ישראל - וועדה מקומית לתכנון ולבניה ירו

רע"פ 3973/20
תאריך: 18/06/2020

 

 

בבית המשפט העליון

 

רע"פ  3973/20

 

לפני:  

כבוד השופט י' אלרון

 

המבקשת:

מרוות זעאתרה

 

 

נ  ג  ד

 

המשיבה:

מדינת ישראל - ועדה מקומית לתכנון ולבניה ירושלים

 

בקשת רשות ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בירושלים בעפמ"ק 34312-04-20 מיום 1.6.2020 שניתן על-ידי כב' השופטת ח' מ' לומפ

 

בשם המבקשת:

עו"ד עומר סמרי

 

 

החלטה

 

 

1.            לפניי בקשת רשות ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בירושלים (השופטת ח' מ' לומפ) בעפמ"ק 34312-04-20 מיום 1.6.2020, בגדרו נדחה ערעור המבקשת על החלטת בית המשפט לעניינים מקומיים בירושלים (השופט א' ויינשל) בתו"ב 67146-09-14 מיום 12.3.2020.

2.            ביום 8.8.2017 הוגש נגד המבקשת כתב אישום המייחס לה עבירה של בניית מבנה ושימוש בו ללא היתר לפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה1965 (להלן: חוק התכנון והבניה).

המבקשת הודתה במיוחס לה, ובגזר דינו מיום 29.11.2018 גזר עליה בית המשפט לעניינים מקומיים עונשים שונים, והורה על צו להריסת המבנה אשר ייכנס לתוקפו ביום 1.12.2019.

3.            בקשה לעיכוב ביצוע צו ההריסה נדחתה בהחלטת בית המשפט לעניינים מקומיים מיום 12.3.2020, בגדרה נקבע כי בהתאם להוראות חוק התכנון והבניה (תיקון 116), התשע"ז2017 (להלן: תיקון 116 לחוק התכנון והבניה), אין הוא מוסמך לעכב את ביצוע צו ההריסה.

4.            ערעור המבקשת על החלטה זו נדחה בפסק דינו של בית המשפט המחוזי מיום 1.6.2020, אשר סמך ידיו על החלטת בית המשפט לעניינים מקומיים.

5.            מכאן הבקשה שלפניי למתן רשות ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי. בד בבד עם בקשה זו, הגישה המבקשת בקשה לעיכוב ביצוע צו ההריסה.

בבקשתה למתן רשות ערעור, טוענת המבקשת כי הוראות תיקון 116 לחוק התכנון והבניה אינן חלות על עניינה.

בכלל זה, נטען כי בנסיבות העניין ובהתאם לסעיף 16(ה) לתיקון 116 לחוק התכנון והבניה, הוראות התיקון אינן חלות על צו ההריסה דנן, אשר ניתן במהלך השנתיים הראשונות מיום כניסת התיקון לתוקף; וכי אין להחיל את הוראות התיקון על מבנים שהוקמו עובר לכניסתו לתוקף, ואשר צו להריסתם ניתן במסגרת גזר דין לאחר כניסתו לתוקף.

לטענת המבקשת, טענות אלה מעוררות סוגיות עקרוניות המצדיקות מתן רשות ערעור.

6.            לאחר שעיינתי בבקשה ובנימוקיה, הגעתי לכלל מסקה כי דינה להידחות.

כידוע, רשות ערעור "בגלגול שלישי" לא תינתן אלא במקרים חריגים המעוררים סוגיה עקרונית החורגת מעניינו הפרטי של המבקש, או במקרים שבהם מתעורר חשש מפני עיוות דין או אי צדק שיגרם למבקש (רע"פ 3778/19 בן נוב נ' מדינת ישראל, פסקה 10 (16.6.2019)).

7.            עניינה של המבקשת אינו נמנה עם מקרים חריגים אלו, שהרי הוראות הדין אליהן מפנה המבקשת ברורות, ואין בטענותיה כדי לעורר כל סוגיה עקרונית.

8.            סעיף 16(ה) לתיקון 116 לחוק התכנון והבנייה מורה כי בשנתיים הראשונות מיום כניסתו לתוקף, לא יחולו חלק מהוראות התיקון. תקופה זו חלפה כבר ביום 25.10.2019, בטרם ניתנה החלטת בית המשפט לעניינים מקומיים וממילא, אין בהוראות סעיף זה כדי להשליך על עניינה של המבקשת.

9.            אשר לתחולת תיקון 116 על צווי הריסה שניתנו במסגרת גזר דין לאחר מועד כניסת התיקון לתוקף, ומופנים כלפי מבנים שהוקמו קודם לכן, הרי שכפי שצוין בעניין עזון:

"על צווים שהוצאו לאחר כניסתו לתוקף של תיקון 116 שעניינם בעבודות בנייה שהחלו והסתיימו טרם כניסתו לתוקף של התיקון ... יחול הדין החדש" (רע"פ 5790/19 עזון נ' מנהל היחידה הארצית לאכיפת דיני התכנון והבניה, פסקה 6 (10.11.2019)).

10.         אשר על כן, הבקשה נדחית.

ממילא, מתייתרת הבקשה לעיכוב ביצוע צו ההריסה.

         ניתנה היום, ‏כ"ו בסיון התש"ף (‏18.6.2020).

 

 

 

 

 

ש ו פ ט

 

_________________________

הסרת המסמך
טען מסמכים נוספים