מפלגת לזוז נ. מ"מ יו"ר ועדת הבחירות המרכזית | חיפוש פסקי דין ברשת בחינם - ישראקורט

מפלגת לזוז נ. מ"מ יו"ר ועדת הבחירות המרכזית

בג"ץ 5166/19
תאריך: 31/07/2019

 

בבית המשפט העליון

 

בג"ץ  5166/19

 

לפני:  

כבוד השופט ע' פוגלמן

 

כבוד השופט נ' סולברג

 

כבוד השופט ד' מינץ

 

העותרת:

מפלגת לזוז

 

 

נ  ג  ד

 

המשיבים:

1. מ"מ יו"ר ועדת הבחירות המרכזית

 

2. היועץ המשפטי לממשלה

 

3. י. מור בפרסום בע"מ

 

עתירה למתן צו על תנאי ובקשה למתן צו­ ביניים

 

בשם העותרת:

עו"ד גיא בוסי

 

פסק-דין

 

השופט ע' פוגלמן:

 

1.            המשיבה 3 היא "משווק פרסום" כמשמעותו בחוק הבחירות (דרכי תעמולה) (להלן: חוק דרכי תעמולה), התשי"ט-1959 (להלן: חוק דרכי תעמולה). אחד ממתקני הפרסום המופעל על ידה נמצא במלון "פארק" בירושלים (להלן: מתקן הפרסום; המלון). העותרת, מפלגה המתמודדת בבחירות לכנסת ה-22, מבקשת לפרסם שלטי תעמולה מטעמה על גבי מתקן הפרסום. לטענתה, המשיבה 3 מסרבת לעשות נוכח הסתייגותה מתוכן השלטים. עקב סירוב זה עתרה העותרת ליו"ר ועדת הבחירות המרכזית בדרישה כי יורה למשיבה 3 לפרסם את שלטי התעמולה על גבי מתקן הפרסום (יוער כי מן החומר שלפניי עולה כי העותרת הגישה ליו"ר ועדת הבחירות עתירה נוספת באותו עניין המופנית כלפי מפרסם אחר). ביום 18.7.2019 הורה מ"מ יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, כב' השופט נ' הנדל, על צירוף היועץ המשפטי לממשלה כמשיב לעתירה, ועל הגשת תגובות המשיבים עד ליום 22.7.2019. מועד זה הוארך ליום 24.7.2019. באותו היום התקבלה עמדת היועץ המשפטי לממשלה שלפיה, בתמצית, אם סירוב המשיבה 3 לפרסום השלטים נובע מתוכנם, הרי שדין העתירה להתקבל, שכן סירוב זה מנוגד להוראותיו המפורשות של חוק דרכי תעמולה ולהחלטות קודמות של יו"ר ועדת הבחירות המרכזית. המשיבה 3 הגישה אף היא תגובתה, ובעקבותיה הורה מ"מ יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, כי על העותרת להשיב לטענות המשיבה 3 בתגובתה עד ליום 29.7.2019; וכי על המשיבה 3 להגיש מסמכים שונים עד לתאריך זה.

 

2.            לאחר שנאסף כל החומר אל התיק, הורה מ"מ יו"ר ועדת הבחירות המרכזית ביום 29.7.2019 על צירוף המלון כמשיב לעתירה, ועל העברת החומר הרלוונטי לעיונו עד ליום 30.7.2019, שעה 12:00. למלון הותר להגיש את עמדתו ביחס לעתירה, אם ירצה לעשות כן, עד ליום 4.8.2019, שעה 15:00. נגד החלטה אחרונה זו מופנית העתירה שלפנינו, שהוגשה אתמול בשעות הערב, ובצידה בקשה לצו ביניים שיורה למ"מ יו"ר ועדת הבחירות המרכזית להכריע בעתירה שלפניו ללא דיחוי.

 

3.            לטענת העותרת, הימשכות הטיפול בעתירתה לפני יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, והעיכובים שחלו כמפורט לעיל, פוגעים באופן קשה בקמפיין הבחירות שלה ובהזדמנותה להתמודד בשוק הדעות הפוליטי ככל מפלגה אחרת. העותרת מדגישה כי כל יום של עיכוב הוא מכריע, נוכח מועד הבחירות ההולך וקרב.

 

4.            דין העתירה להידחות על הסף. בכל שאמור בקביעת לוח זמנים להכרעה בהליך, הדבר מסור לשיקול דעת מ"מ יו"ר ועדת הבחירות המרכזית. השתלשלות העניינים שפורטה לעיל מלמדת כי סד הזמנים הנובע מתקופת הבחירות אינו נעלם מעיני העוסקים בדבר. בהינתן היקף הביקורת השיפוטית על החלטות מעין אלה (בג"ץ 212/03 חרות התנועה הלאומית נ' יושב-ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת השש-עשרה פ"ד נז(1) 750, 765-764 (2003)), לא מצאנו כי העתירה מגלה עילה להתערבות. באשר לגופם של דברים, מ"מ יו"ר ועדת הבחירות המרכזית טרם הכריע בעתירת העותרת המונחת לפתחו. משכך, בשלב זה, אין החלטה שאותה ניתן להעביר תחת שבט ביקורתו של בית משפט זה בשבתו כבג"ץ.

 

           העתירה נדחית אפוא על הסף בהעדר עילה להתערבות. אין צו להוצאות.

 

           ניתן היום, ‏כ"ח בתמוז התשע"ט (‏31.7.2019).

 

 

ש ו פ ט

ש ו פ ט

ש ו פ ט

 

_________________________

הסרת המסמך
טען מסמכים נוספים