מנורה מבטחים ביטוח בע"מ נ. פלוני | חיפוש פסקי דין ברשת בחינם - ישראקורט

מנורה מבטחים ביטוח בע"מ נ. פלוני

רע"א 7081/20
תאריך: 20/11/2020

 

בבית המשפט העליון

 

רע"א  7081/20

 

לפני:  

כבוד השופט י' עמית

 

המבקשת:

מנורה מבטחים ביטוח בע"מ

                                          

 

נ  ג  ד

                                                                                                    

המשיבים:

1. פלוני

 

2. הרסוף יזמות ובנייה בע"מ

 

3. אליאב עיצובים בע"מ

 

4. בשן נכסים פיננסים בע"מ

 

5. מתן מאיר אחזקות בע"מ

 

6. אבאר ניתוב הקעות

 

7. פלוני

 

8. עופר גגות רעפים בע"מ

                                          

בקשת רשות ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בבאר שבע בע"א 46869-03-20 מיום 16.9.2020 שניתן על ידי כב' השופטים אריאל ואגו, גאולה לוין ויעקב דנינו   

                                          

בשם המבקשת:

עו"ד אילה מנדה

 

 

החלטה

 

1.        המשיב 1 (להלן: המשיב) נפגע בשנת 2012 במסגרת עבודתו כנהג משאית. לפי הנטען, התאונה אירעה בעת שהמשיב עסק בהובלת ופריקת עצים בעזרת מנוף שהיה מחובר למשאית בה נהג. המל"ל העמיד את נכותו המשוקללת של המשיב על 32%, ולאחר הפעלת תקנה 15 לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), התשט"ז-1956 במלואה, הועמדה דרגת הנכות על 47%.

 

2.        בשנת 2016 הגיש המשיב תביעה נגד מעסיקתו ונגד חברת הביטוח אשר ביטחה אותה בביטוח חבות מעבידים, במסגרתה נטען כי הנתבעות חבות בנזקי המשיב בהתבסס על עילות לפי פקודת הנזיקין [נוסח חדש] (להלן: פקודת הנזיקין). הליך זה הסתיים בהסכם פשרה שקיבל תוקף של פסק דין, ולפיו המשיבות ישלמו למשיב סך של 20,000 ₪ (ת"א 28602-04-16, ולהלן: ההליך הראשון). בשנת 2019 הגיש המשיב תביעה נגד גורמים נוספים שהיו מעורבים בביצוע העבודות במסגרתן אירעה התאונה, אף היא בעילות תביעה לפי פקודת הנזיקין (ת"א 34858-02-19). במסגרת ההליך הועלתה האפשרות כי התאונה עולה כדי תאונת דרכים כהגדרתה בחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה-1975 (להלן: חוק הפיצויים). כתב התביעה תוקן על דרך צירופה של המבקשת, מבטחת המשאית בה נהג המשיב, כנתבעת נוספת בעילת תביעה לפי חוק הפיצויים.

 

3.        בפסק דין חלקי מיום 28.1.2020 קיבל בית משפט השלום בבאר שבע (סגן הנשיא י' ברוזה) את בקשת המבקשת לדחות את התביעה נגדה, וזאת מחמת קיומו של השתק שיפוטי הנובע מההליך הראשון. בית המשפט קבע כי כבר במסגרת ההליך הראשון טענו הנתבעות שם (מעסיקתו של המשיב וחברת הביטוח) כי התאונה הינה תאונת דרכים כהגדרתה בחוק הפיצויים, אולם המשיב לא ביקש לתקן את כתב התביעה בהתאם. המשיב קיבל פיצוי, הגם שבסכום נמוך יחסית לתגמולי המל"ל אותם הוא מקבל, וצמחה לו טובת הנאה, כך שאין לאפשר את תביעתו נגד המבקשת על בסיס מסכת עובדתית זהה. בית המשפט הוסיף וקבע כי אין בדחיית התביעה נגד המבקשת כדי לחסום את המשך התביעה נגד הגורמים המעורבים הנוספים, ואלה רשאים לטעון כטענת הגנה כי האירוע עונה להגדרת תאונת דרכים כך שחל הכלל בדבר ייחוד עילה.

 

4.        בית המשפט המחוזי בבאר שבע (סגן הנשיאה השופט א' ואגו, השופטת ג' לוין והשופט י' דנינו) קיבל את הערעור שהגיש המשיב, והורה על המשך בירור התביעה נגד המבקשת. בית המשפט קבע כי המקרה אינו מצדיק את החלת הדוקטרינה של השתק שיפוטי, שכן אין לומר כי המשיב ניסה לעשות שימוש לרעה בהליכים משפטיים על דרך של העלאת טענות נוגדות בשתי תביעות. בנוסף הוער כי הגדרת אירוע כתאונת דרכים במקרים רבים אינה חפה מסימני שאלה, ואין לומר כי מדובר בטענות סותרות בהכרח אלא בפרשנות משפטית ראויה למסכת עובדתית.

 

5.        על פסק דינו של בית המשפט המחוזי הוגשה הבקשה שלפני. לטענת המבקשת, בית המשפט המחוזי סטה מההלכות הקיימות הנוגעות לדוקטרינת ההשתק השיפוטי והמניעות, ולכן המקרה בעל חשיבות עקרונית ומצדיק מתן רשות ערעור. לשיטתה, בית המשפט המחוזי התעלם מקביעת הערכאה קמא לפיה צמחה למשיב טובת הנאה במסגרת ההליך הראשון; המשיב עשה שימוש לרעה בהליכים המשפטיים ופעל בחוסר תום לב בניסיון לזכות בפיצוי נוסף בגין אותה התאונה; ויש לקבוע כי הוא מושתק מלהעלות טענות סותרות ולתבוע כעת בעילה לפי חוק הפיצויים.

 

6.        דין הבקשה להידחות אף ללא צורך בתגובה.

 

           הלכה היא כי רשות ערעור ב"גלגול שלישי" תינתן רק במקרים בהם מתעוררת שאלה משפטית עקרונית החורגת מעניינם של הצדדים. חרף טענות המבקשת בבקשתה, לא מצאתי כי הבקשה דנן באה בגדר אותם מקרים. פסק דינו של בית המשפט המחוזי נסב על יישום הדין והחלת הדוקטרינה של השתק שיפוטי בנסיבות המקרה הפרטני, וככזה, אינו מצדיק דיון ב"גלגול שלישי" (רע"א 6798/12 נ.ו.ח. מהנדסים בע"מ נ' מבני תעשיה בע"מ (17.10.2012)). זאת, גם אם הגיעו הערכאות קמא למסקנות שונות, וגם אם נפלה טעות ביישום הדין (רע"א 10314/09 גבעול נ' גרינפלד (29.4.2010)), ואיני קובע מסמרות אם כך היה בנסיבות המקרה דנן. מסקנתו של בית המשפט המחוזי לפיה המשיב אינו מנוע מלתבוע את המבקשת בעילה לפי חוק הפיצויים נטועה בנסיבותיו העובדתיות של המקרה ובהליך הקודם שניהל. בכך, אין המקרה מגלה עילה למתן רשות ערעור ב"גלגול שלישי".

 

7.        סוף דבר, הבקשה נדחית. משלא התבקשה תגובה לא יעשה צו להוצאות.

 

           ניתנה היום, ‏ד' בכסלו התשפ"א (‏20.11.2020).

 

 

 

 

ש ו פ ט

 

_________________________

הסרת המסמך
טען מסמכים נוספים