מיטל גבאי נ. בון תור בע"מ | חיפוש פסקי דין ברשת בחינם - ישראקורט

מיטל גבאי נ. בון תור בע"מ

רע"א 4608/20
תאריך: 13/07/2020

בבית המשפט העליון

 

רע"א  4608/20

 

לפני:  

כבוד השופט מ' מזוז

 

המבקשת:

מיטל גבאי

 

 

נ  ג  ד

 

המשיבה:

בון תור בע"מ

 

בקשה לרשות ערעור על החלטות בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו (השופט י' אטדגי)  בע"א 14171-05-20 מיום 26.6.2020

 

בשם המבקשת:                      עו"ד יוסי עקיבא

 

החלטה

 

 

1.        בקשה לרשות ערעור על החלטותיו של בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו (השופט י' אטדגי) בע"א 14171-05-20 מהימים 26.5.2020, 22.6.2020 ו-25.6.2020, העוסקות בבקשת המבקשת להארכת מועד להגשת ערעור על פסק דינו של בית משפט השלום בתל אביב-יפו (השופטת כ' לוי) בת"א 59279-02-16 מיום 1.3.2018. בפסק הדין, שניתן בהיעדר הגנה, התקבלה תביעה כספית שהגישה המשיבה נגד המבקשת, וזאת בהמשך להחלטת בית המשפט אשר מחקה את כתב הגנתה של המבקשת, בשל אי-הגשת תצהירי גילוי מסמכים ומענה לשאלון. יצוין כי בקשות לביטול פסק דינו של בית משפט השלום נדחו בימים 24.9.2019 ו-12.2.2020, בשל התנהלותה של המבקשת אשר נמנעה ממילוי החלטות בית המשפט, בין היתר לענין הפקדת פיקדון כתנאי לקיום דיון בבקשה השנייה לביטול פסק הדין.

 

2.        ביום 7.5.2020 הגישה המבקשת ערעור על פסק הדין, ולצדו בקשות להארכת מועד להגשת ערעור; לעיכוב ביצוע הליכי הוצאה לפועל שנפתחו למימוש פסק הדין; ולביטול עיקולים שהוטלו על חשבונות המבקשת לטובת הליכים אלו.

 

3.        ביום 21.5.2020 עיכב בית המשפט המחוזי את ביצוע הליכי ההוצאה לפועל, מבלי להסיר את העיקולים על חשבונות המבקשת, וכן האריך את המועד להגשת ערעור בכפוף להפקדת עירבון כספי או ערבות בנקאית בסך 50,000 ₪, עד ליום 30.6.2020. זאת, בנמקו כי יש מקום לדון בערעור בשאלה האם לא היה נכון לבטל את פסק הדין, שעה שהמחלוקת המהותית בין הצדדים לא התבררה לגופה, בכפוף להפקדת בטוחה לטובת סכום זכייתה של המשיבה.

 

4.          ביום 25.5.2020 הגישה המבקשת בקשה נוספת לביטול העיקולים שהוטלו על חשבונותיה, בטענה כי אלו מונעים ממנה הפקדת בטוחה כספית בסכום הנדרש.

 

5.        ביום 26.5.2020 קבע בית המשפט המחוזי, כי הבנקים בהם מנוהלים חשבונות המבקשת רשאים להוציא לה ערבות בנקאית בסך 50,000 ₪ לצורך הפקדת בטוחה כספית כנדרש, תוך שהותיר הוא את העיקולים על מכונם.

 

6.        ביום 22.6.2020 הגישה המבקשת בקשה להמרת הבטוחה הכספית במשכון על נכס שווה ערך - שני רכבים המשמשים את העסק שבבעלותה - ולהארכת המועד להמצאת חלופת הבטוחה האמורה, מן הטעם כי הבנקים סירבו לשחרר את הסכום הנדרש ללא הסרת העיקולים, ומשלא הצליחה המבקשת לגייס את הכספים כל עוד מוטלים העיקולים על חשבונותיה.

 

7.        עוד באותו היום ניתנה החלטה הדוחה את בקשת המרת הבטוחה הכספית במשכון האמור, משנקבע כי עיקול רכב לא יכול להחליף עירבון כספי, הן בשל ההבדל בצורך במימוש העיקול והן משום שעיקול הרכבים אינו מונע עיקולים נוספים בעתיד. לצד זאת ולפנים משורת הדין, ניתנה ארכה אחרונה להפקדת העירבון, עד ליום 15.7.2020.

 

8.        ביום 25.6.2020 ובעקבות הבהרה שהגישה המבקשת, קבע בית המשפט המחוזי כי אין מקום לשנות מהחלטתו מיום 22.6.2020.

 

9.        מכאן הבקשה לרשות ערעור שלפניי, בה נטען כי למבקשת נגרם עיוות דין כתוצאה מהפגיעה בזכות הגישה לערכאות אשר נתונה לה, בשל סירובו של בית המשפט המחוזי להסיר את העיקול מחשבונותיה או להתיר את משכון הרכבים כתחליף לבטוחה הכספית, והכל כאשר טענותיה לגוף הסכסוך מעולם לא נידונו לגופן.

 

10.       לאחר עיון בבקשה ובנספחיה החלטתי, בתוקף סמכותי לפי תקנה 407א לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, כי יש לדחות את הבקשה לרשות ערעור, וזאת לאחר שמצאתי כי החלטות בית המשפט המחוזי לא מעוררות כל שאלה משפטית עקרונית החורגת מעניינם של הצדדים, וכי מתן רשות ערעור אינו דרוש כדי למנוע עיוות דין.

 

11.      הבקשה לרשות ערעור נדחית אפוא וממילא נדחית הבקשה לעיכוב ביצוע שהוגשה לצדה. בנסיבות הענין ולפנים משורת הדין, אין צו להוצאות.

 

 

 

           ניתנה היום, ‏כ"א בתמוז התש"ף (‏13.7.2020).

 

 

 

ש ו פ ט

_________________________

הסרת המסמך
טען מסמכים נוספים