מידע כנסים בע"מ נ. זיו גלסברג | חיפוש פסקי דין ברשת בחינם - ישראקורט

מידע כנסים בע"מ נ. זיו גלסברג

ע"א 8511/19
תאריך: 07/01/2020

 

 

בבית המשפט העליון

 

ע"א  8511/19

 

לפני:  

כבוד השופט מ' מזוז

 

המערערת:

מידע כנסים בע"מ

 

 

נ  ג  ד

 

המשיבים:

1. זיו גלסברג

 

2. איתי משה חי-נתנאל

 

בקשת המערערת לעיכוב ביצוע פסק דינו של בית המשפט המחוזי בחיפה (השופט מ' רניאל) בת"צ 14022-08-16 מיום 10.12.2019

 

בשם המערערת:                     עו"ד מוטי ארד

בשם המשיבים:                      עו"ד נדב אפלבאום

 

 

החלטה

 

1.        בקשה לעיכוב ביצוע פסק דינו של בית המשפט המחוזי בחיפה (השופט מ' רניאל) בת"צ 14022-08-16 מיום 10.12.2019 בו נקבע שהמבקשת, מידע כנסים בע"מ (להלן: החברה), שלחה מיליוני הודעות פרסומת למאות אלפי נמענים בניגוד להוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. בית המשפט המחוזי קבע שהחברה תשלם לכל אחד מחברי הקבוצה פיצויים בגין הודעות שנשלחו אליו ללא הסכמתו. החברה חויבה לפרסם את זכאות חברי הקבוצה לפיצויים והקים מוקד לקבלת תביעות לפיצוי מטעם חברי הקבוצה (להלן: מנגנון היישום). כן נקבע כי החברה תשלם למשיבים - התובעים המייצגים, גמול בסך 400,000 ₪ וכי החברה תשלם את שכר טרחת בא כוחם של המשיבים בסך 2,340,000, כאשר 20% משכר הטרחה ישולמו 21 יום לאחר השלמת תשלום הפיצוי לחברי הקבוצה. עוד נקבע כי החברה תישא בהוצאות התביעה כפי שייקבעו לפי בקשה שיגיש בא כוח המשיבים.

 

2.            החברה הגישה ערעור על פסק הדין וביקשה לעכב את ביצועו. בבקשתה טוענת החברה שיש להורות על עיכוב ביצוע פסק הדין שכן סיכויי הערעור הם טובים ומאזן הנוחות נוטע לטובתה. לענין מאזן הנוחות טוענת החברה כי קיים חשש שביצוע פסק הדין בעת הנוכחית יביא לקריסתה העסקית וכי אם יועברו כספי הפיצויים לחברי הקבוצה, לא תוכל החברה לגבות מהם את הכספים בחזרה במידה שערעורה יתקבל. המשיבים מתנגדים לבקשה במגוון טענות וביניהן שהחברה לא הוכיחה כי היא נמצאת בסכנת קריסה כלכלית וכי קיים חשש שהחברה תפעל להברחת נכסיה. כן נטען שאין מקום לעכב את הגמול ואת שכר הטרחה שכן אין חשש שהמשיבים ובא כוחם לא יוכלו להשיב את הסכומים האמורים. לצד זאת הסכימו המשיבים לעיכוב ביצוע פסק הדין בכל הנוגע לסעדים המופנים אל חברי הקבוצה נוכח הקושי בקבלת החזר מחברי הקבוצה במסגרת תובענה ייצוגית, וזאת בתנאי שהחברה תחויב בהפקדת ערובה בשווי 3.5 מיליון ₪ להבטחת פיצוי חלקי למקרה בו לא תוכל לעמוד בתשלום הסכומים שנקבעו בפסק הדין.

 

3.            לאחר עיון הגעתי למסקנה כי דין הבקשה להתקבל באופן חלקי. נוכח הסכמתם של המשיבים לעיכוב ביצוע הסעדים המופנים אל חברי הקבוצה הסוגיה המרכזית בה יש להכריע היא סוגיית הסעדים שנפסקו למשיבים ולבא כוחם. נכון אמנם שהכלל הקבוע בתקנה 466 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 הוא שלבעל דין עומדת הזכות ליהנות מפירות זכייתו בסמוך לאחר מתן פסק הדין לטובתו (וכן ראו למשל, ע"א 5906/16 שירותי בריאות כללית נ' מועצת הקהילה האורתודוכסית הלאומית בחיפה פסקה 16 (2.3.2017)), אך יש לזכור שפסק הדין שעיכובו התבקש ניתן במסגרת תובענה ייצוגית, והדעת איננה נוחה מכך שהתובעים המייצגים ובא כוחם יזכו ליהנות ממלוא הפירות שפסק הדין מקנה להם באופן מיידי, שעה ששאר חברי הקבוצה יאלצו להמתין להכרעה בערעור, בהתחשב בכך ששני הצדדים העלו טענות מהן משתמע כי עלול להיווצר מצב בו החברה לא תוכל לשלם את מלוא הפיצויים שנפסקו לחובתה בפסק הדין. במצב כזה, ישנה חשיבות יתרה לעמידה על המשמר מצד התובעים המייצגים ובא כוחם ולכך שישמר יחס סביר של שותפות אינטרסים בינם לבין חברי הקבוצה המיוצגת.

 

4.            נוכח האמור אני מורה על עיכוב ביצוע חלקי של פסק הדין כדלקמן: החברה תעביר באופן מיידי גמול בסך 200,000 ₪ למשיבים ושכר טרחה בסך 1,000,000 ₪ לבא כוחם. העברת שאר הסכומים שנפסקו לטובתם תעוכב עד להכרעה בערעור. לצד זאת, תשלום הוצאות התביעה לא יעוכב;

 

           הסעדים שנפסקו בפסק הדין לטובת חברי הקבוצה ובכללם הקמת מנגנון היישום, יעוכבו עד להכרעה בערעור. עיכוב הביצוע החלקי מותנה בכך שהחברה תפקיד סכום של 2 מיליון ₪, במזומן או בערבות בנקאית, בקופת בית המשפט להבטחת התשלום לחברי הקבוצה.

 

5.            הדיון בערעור ייקבע למועד קרוב, בהתאם לאילוצי יומן בית המשפט. אין צו להוצאות.

 

 

           ניתנה היום, ‏י' בטבת התש"פ (‏7.1.2020).

 

 

 

 

ש ו פ ט

 

_________________________

הסרת המסמך

מסמכים נוספים

הסרת כל המסמכים
טען מסמכים נוספים