מחמוד עואודה עו"ד נ. בשיר חליל | חיפוש פסקי דין ברשת בחינם - ישראקורט

מחמוד עואודה עו"ד נ. בשיר חליל

בש"א 3364/20
תאריך: 02/06/2020

 

 

בבית המשפט העליון

 

בש"א  3364/20

 

לפני:  

כבוד השופט ד' מינץ

 

המערער:

עו"ד מחמוד עואודה

 

 

נ  ג  ד

 

המשיב:

בשיר חליל

 

ערעור על החלטת הרשמת ש' עבדיאן ברע"א 525/206 מיום 27.2.2020 ועל החלטותיה מיום 26.4.2020 ומיום 6.5.2020.

 

בשם המערער:

בעצמו

 

 

 

פסק דין

 

           לפנַי ערעור על החלטת הרשמת ש' עבדיאן ברע"א 525/206 מיום 27.2.2020 במסגרתה נדחתה בקשת המערער לפטור מהפקדת העירבון, וכן ערעור על ההחלטות מיום 26.4.2020 ומיום 6.5.2020 בגדרן נדחו בקשות לעיון חוזר בהחלטה האמורה.

 

1.            ביום 25.5.2020 הגיש המערער בקשת רשות ערעור לפני בית משפט זה על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בנצרת (כב' השופט ע' טאהא) מיום 22.12.2019 בע"א 12371-07-19, בגדרו נדחה ערעור על פסק דינו של בית משפט השלום בנצרת (כב' השופטת ר' נדאף) מיום 2.7.2019 בת"א 5210-06-18. ההליך העיקרי נוגע לביטול פסק דין בתביעה כספית שהוגשה נגד המערער, במסגרתו נפסק כי עליו להשיב כספים שהועברו לידיו כנאמן במסגרת עסקה לרכישת מקרקעין. 

 

2.            לצד בקשת רשות הערעור שהוגשה לבית משפט זה, ביום 9.2.2020 הגיש המערער בקשה לפטור מהפקדת עירבון ולחלופין להפחתתו, לאחר שזה נקבע על סך של 25,000 ש"ח. ביום 27.2.2020 דחתה הרשמת את הבקשה האמורה. בהחלטתה ציינה הרשמת כי לא הונחה תשתית עובדתית מלאה ומפורטת באשר למצבו הכלכלי הנטען של המערער, וכן כי בהתחשב באמת המידה המצומצמת לקבלת בקשות רשות ערעור ב"גלגול שלישי", סיכויי ההליך אינם נחזים להיות גבוהים.

 

3.            לאחר מתן ההחלטה האמורה, ביום 13.3.2020 וביום 27.4.2020 הגיש המערער שתי בקשות נוספות ל"עיון חוזר" בהחלטה. הרשמת דחתה בקשות אלו ביום 26.4.2020 וביום ו-6.5.2020 (בהתאמה) משום שהמערער לא צירף אליהן כל מידע מתועד חדש בנוגע למצבו הכלכלי. לבסוף, ביום 20.5.2020 הורתה הרשמת על מחיקת ההליך, משום שהמערער לא הפקיד את העירבון עד המועד שנקבע.

 

4.            מכאן הערעור שלפנַי, במסגרתו טוען המערער כי שגתה הרשמת בהחלטותיה שלא להעניק לו פטור מהפקדת העירבון. המערער טוען כי הוא הקים תשתית עובדתית המבססת את טענתו בדבר אי יכולתו הכלכלית אשר נתמכת במסמכים שונים. המערער מציין בפרט החלטה שניתנה ביום 18.4.2020 בעניינו בלשכת ההוצאה לפועל למתן צו תשלומים בתיק 08-093432-14-19, אשר מאששת לדבריו את טענתו לחוסר יכולת כלכלית. זאת ועוד, המערער טוען כי סיכויי הצלחת ההליך גבוהים דיו להצדקת פטור מהפקדת העירבון. את טענה זו תומך המערער בהחלטת נציב תלונות הציבור על שופטים שניתנה בעניינו ביום 17.11.2019, אשר ביקרה את התנהלותו הדיונית של בית משפט השלום.

 

5.            דין הערעור להידחות. עיון בערעורו של המבקש לא מגלה כל עילה להתערבות בהחלטת הרשמת שלא להעניק לו פטור מהפקדת עירבון. לרשם בית המשפט שיקול דעת רחב היקף בענייני פטור מהפקדת עירבון או הפחתה בסכומו, והתערבות בהחלטות מסוג זה תיעשה במשורה ובמקרים חריגים בלבד בהם בהחלטת הרשם נפל פגם או נמצאה טעות יסודית (ראו לעניין זה: בש"א 3310/20 קודיס נ' מדינת ישראל (27.5.2020); בש"א 1692/20 שוקר נ' מדינת ישראל (11.3.2020); בש"מ 1934/20 אבינרי נ' רשות מקרקעי ישראל (15.3.2020)). המקרה שלפנַי אינו נופל בגדרי אותם מקרים חריגים.

 

6.            על פניו גם לא נראה כי נפלה טעות בידי הרשמת. בבקשתו לפטור מלא או חלקי, נדרש בעל הדין להוכיח כי מצבו הכלכלי אינו מאפשר לו לעמוד בהפקדת העירבון שנקבע לו (וראו: בש"א 3405/20 המרכז לאקונומיה בישראל (חל"צ) נ' עיריית רחובות (27.5.2020); בש"א 5093/19 טלר נ' אטל (31.7.2019)). בענייננו המערער לא הניח תשתית עובדתית עדכנית ומלאה שיש בה כדי לתמוך את טענתו בדבר אי יכולתו הכלכלית. לא למותר לציין כי המערער לא צירף תדפיסי בנק של חשבון עו"ש שלו על אף שציינה זאת הרשמת בשלוש החלטותיה בנושא העירבון.

 

7.            כמו כן, בהתחשב באופיו של ההליך, שהוא ערעור ב"גלגול שלישי" בעניין ביטול פסק הדין שניתן בתביעה כספית נגד המערער, וכן מעיון בפסק דינו של בית המשפט המחוזי, נחזה על פני הדברים כי סיכויי הערעור אינם מן המשופרים.

 

8.            למעלה מן הצורך, יצוין כי החלטה בדבר מחיקת ההליך בשל אי הפקדת העירבון ניתנה כאמור ביום 20.5.2020 עובר להגשת ערעור זה. משום כך, בשלב דיוני זה היה על המערער להשיג תחילה על החלטת המחיקה לגופה ורק לאחר מכן, אם המחיקה תבוטל, להשיג על ההחלטות האחרות. ברם, את זאת הוא לא עשה ולו בשל כך, דין הערעור להידחות.

 

           ניתן היום, ‏י' בסיון התש"ף (‏2.6.2020).

 

 

 

 

 

ש ו פ ט

 

_________________________

הסרת המסמך
טען מסמכים נוספים