מדינת ישראל נ. פלוני | חיפוש פסקי דין ברשת בחינם - ישראקורט

מדינת ישראל נ. פלוני

בש"פ 7451/20
תאריך: 05/11/2020

בבית המשפט העליון

 

בש"פ 7451/20

 

לפני:  

כבוד השופטת ד' ברק-ארז

 

המבקשת:

מדינת ישראל

                                          

 

נ  ג  ד

                                                                                                    

המשיבים:

1. פלונית

 

2. פלוני

                                          

בקשה (שלישית) להארכת מעצרו של המשיב 2 מעבר לתשעה חודשים לפי סעיף 62 לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים), התשנ"ו-1996

                                          

תאריך הישיבה:                     ט"ז בחשון התשפ"א (3.11.20.20)

בשם המבקשת:                      עו"ד ענת גירנבאום

בשם המשיב 2:                      עו"ד ליאור אשכנזי

 

החלטה (בנוגע למשיב 2)

 

1.        בפני בקשה שלישית להארכת מעצרו של המשיב 2 (להלן: המשיב) בתשעים ימים החל מיום 2.11.2020 או עד למתן פסק דין בת"פ 60338-09-19 בבית המשפט המחוזי מרכז-לוד, לפי המוקדם.

 

2.        בתמצית ייאמר כי המשיב הוא נאשם מרכזי בגדרו של כתב אישום שהוגש ביום 25.9.2019 ושנסב על פרשה של ייבוא של סם מסוכן מסוג קוקאין מפרו לישראל. כתב האישום תוקן ביום 6.2.2020 והוא מייחס למשיב שלושה אישומים בגין ייבוא סם מסוכן בצוותא בשווי של מיליוני שקלים.

 

3.        בד בבד עם הגשת כתב האישום נגד הנאשמים בפרשה הוגשה בקשה למעצרם עד תום ההליכים נגדם. בהמשך לכך, ביום 22.12.2019, לאחר שהוגשו בעניינו של המשיב שני תסקירים מטעם שירות המבחן, הורה בית המשפט המחוזי על מעצרו עד תום ההליכים נגדו. די יהיה בכך שאציין כי בשלב זה משפטם של שלושה מן הנאשמים האחרים הסתיים בגדרו של הסדר טיעון. ההליך העיקרי מוסיף להתנהל בעניינם של המשיבים בבקשה דנן. לשם שלמות התמונה, יצוין כי ביום 29.10.2020 הוריתי על הארכת מעצרה בפעם השלישית של המשיבה 1, בהסכמתה, בארבעים ימים או עד למתן פסק דין בעניינה החל מיום 22.12.2020. המשך הדברים יתמקד אפוא בעניינו של המשיב בלבד.

 

4.        משלא הסתיים משפטו של המשיב בתוך התקופה של תשעה חודשים, הוארך המעצר פעמיים בהסכמתו בהחלטות שניתנו בבית משפט זה ביום 10.8.2020 (בש"פ 3910/20, השופט נ' סולברג) וביום 2.9.2020 (בש"פ 5855/20, השופט נ' הנדל). בגדרה של הארכת המעצר הראשונה הורה בית משפט זה על כך שיוגש תסקיר עדכני של שירות המבחן בעניינו של המשיב לבית המשפט המחוזי ונקבע כי ככל שהמלצות התסקיר תהיינה חיוביות, יוכל המשיב להגיש בקשה לעיון חוזר במעצרו. בהתאם לכך, ביום 14.9.2020, בעקבות הגשת תסקיר עדכני שהמליץ לשקול בחיוב את המשך מעצרו בפיקוח אלקטרוני, הגיש המשיב בקשה כאמור לבית המשפט המחוזי. ביום 25.10.2020 בית המשפט המחוזי קיים דיון בבקשה לאחר שהוגשה לו חוות דעת לפיה קיימת היתכנות לפיקוח אלקטרוני במקום שהוצע לכך.

 

5.        הבקשה שבפני להארכת מעצרו של המשיב בפעם השלישית הוגשה ביום 29.10.2020 לקראת תום תקופת מעצרו ביום 1.11.2020. בו ביום הוריתי, בהסכמתו של המשיב, על הארכת מעצרו החל מיום 2.11.2020 ועד למתן החלטה אחרת.

 

6.        עוד בטרם התקיים בפני הדיון בבקשה דנן, ביום 31.10.2020 ניתנה החלטתו של בית המשפט המחוזי במסגרתה נדחתה בקשתו של המשיב לעיון חוזר בהחלטה לעצרו עד תום ההליכים. בית המשפט המחוזי הדגיש כי למשיב מיוחסות עבירות חמורות של יבוא סם מסוכן אשר ככלל מחייבות להורות על מעצר מאחורי סורג ובריח, וקבע כי לא מצא שמתקיימות בעניינו נסיבות חריגות המצדיקות סטייה מכלל זה. בהקשר זה בית המשפט המחוזי נתן דעתו לחזרתיות העולה מהמעשים המיוחסים למשיב בכתב האישום וכן לחלקו המרכזי לכאורה בפרשה בציינו כי המשיב "נטוע היטב בעולם הסמים". על כן, בית המשפט המחוזי קבע שלא ניתן לקבל את המלצתו של שירות המבחן והדגיש, בין היתר, כי התסקיר לא נתן משקל ראוי למסכת המרמה וההסתרה לכאורה בה נקט המשיב. עוד ציין בית המשפט המחוזי כי שמיעת הראיות בהליך העיקרי צפויה להתחיל בקרוב. יוער עוד כי בא-כוחו של המשיב הודיע על כוונתו להגיש ערר על החלטה זו.

 

7.        באשר להתקדמות ההליך העיקרי, יצוין כי בשלב זה קבועים שלושה דיוני הוכחות למהלך התקופה של החודש הקרוב, ובהם דיון ביום 1.12.2020 שבו תישמע באמצעות היוועדות חזותית עדותה של מעורבת בפרשה השוהה במעצר בית בפרו.

 

8.        הדיון בבקשה התקיים בפני ביום 3.11.2020. באת-כוח המדינה הדגישה בדיון את חלקו המרכזי של המשיב בפרשה החמורה, וזאת במתכונת המעידה על תחכום רב. באת-כוח המדינה הוסיפה כי המעשים המיוחסים למשיב מעידים לא רק על מסוכנות רבה הנשקפת ממנו, אלא גם אינם מאפשרים לתת בו אמון.

 

9.        מנגד, בא-כוחו של המשיב הדגיש את תקופת המעצר הממושכת יחסית בה הוא נתון עד כה וכן את הערכתו ביחס להתמשכות המשפט, בשים לב לכך שהראיות מתבססות, בין היתר, על חומרים משפטיים ובעלי תפקידים מפרו. כן הפנה בא-כוחו של המשיב לתסקיר העדכני שהוגש ולנסיבותיו האישיות והרפואיות של המשיב.

 

10.      לאחר שבחנתי את טענות הצדדים אני סבורה שדין הבקשה להתקבל.

 

11.      ההליך דנן ממוקד בשאלת ההצדקה להמשך מעצרו של המשיב בזיקה לקצב התקדמות המשפט. כידוע, הכרעה בבקשה להארכת מעצר נעשית על יסוד איזון בין האינטרס של שמירה על שלום הציבור וביטחונו לבין חירותו של הנאשם (ראו: בש"פ 5782/17 מדינת ישראל נ' אבו כשק, פסקה 12 (23.7.2017); בש"פ 752/19 מדינת ישראל נ' פלוני, פסקה 5 (6.2.2019)). בהקשר זה, אינני מתעלמת מחלוף הזמן בו מצוי המשיב במעצר, אך גם נותנת דעתי לעובדה שבתקופה זו התקיים, בין היתר, הליך גישור בין הצדדים וכן לכך שבשלב זה יש צפי להמשך קונקרטי של ההליך העיקרי כבר בעתיד הנראה לעין. הדברים אמורים גם בשים לב לכך שהעבירות המיוחסות למשיב, ובפרט נסיבות ביצוען כפי שעולות מכתב האישום, הן בעלות חומרה רבה ומעידות לכאורה על מסוכנות לא מבוטלת. על כן, אני סבורה כי בנקודת הזמן הנוכחית אין בחלוף הזמן לשנות את האיזון לטובתו של המשיב.

 

12.      זכויותיו של המשיב שמורות בכל הנוגע להליך הנוגע לבקשתו לעיון חוזר.

 

13.      סוף דבר: אני מורה על הארכת מעצרו של המשיב בתשעים ימים החל מיום 2.11.2020 או עד למתן פסק דין בת"פ 60338-09-19 בבית המשפט המחוזי מרכז-לוד, לפי המוקדם.

 

           ניתנה היום, ‏י"ח בחשון התשפ"א (‏5.11.2020).

 

 

 

                      ש ו פ ט ת

_________________________

הסרת המסמך

מסמכים נוספים

הסרת כל המסמכים
4
ע"א 4409/19
החלטה
24/11/2020
טען מסמכים נוספים