מדינת ישראל נ. פלוני | חיפוש פסקי דין ברשת בחינם - ישראקורט

מדינת ישראל נ. פלוני

בש"פ 5973/19
תאריך: 26/09/2019

 

 

בבית המשפט העליון

 

בש"פ  5973/19

 

לפני:  

כבוד השופט מ' מזוז

 

המבקשת:

מדינת ישראל

                                          

 

נ  ג  ד

 

המשיב:

פלוני

                                                                                                         

בקשה שלישית להארכת מעצר מעבר לתשעה חודשים לפי סעיף 62 לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה-מעצרים), התשנ"ו-1996.

                                          

תאריך הישיבה:

כ"ה באלול התשע"ט (25.09.19)

 

 

בשם המבקשת:

עו"ד מורן פולמן

                                 

בשם המשיב:

עו"ד אבי כהן

 

החלטה

 

1.           בקשה להארכת מעצרו של המשיב לפי סעיף 62 לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - מעצרים), התשנ"ו-1996 (להלן: חוק המעצרים) בתשעים ימים החל מיום 20.9.2019, או עד למתן פסק דין בתפ"ח 58056-06-18 בבית המשפט המחוזי מרכז-לוד, לפי המוקדם.

 

2.               ביום 25.6.2018 הוגש נגד המשיב כתב אישום הכולל שמונה אישומים בגין עבירות מין רבות שביצע במספר קטינות שטרם מלאו להן 14 שנים וביניהן נכדותיו. בהתאם למתואר בכתב האישום, המשיב נהג לאנוס, לבצע מעשי סדום ולבצע מעשים מגונים רבים בנכדתו (להלן: א'), בתדירות גבוהה, במשך 7 שנים, החל משנת 2011 כאשר א' הייתה בת 6. חלק מן המעשים נעשו בסמיכות לאחותה הקטנה ממנה בשנה  (להלן: ב'). החל משנת 2016 המעשים ב- א' בוצעו חרף התנגדותה. כן מיוחס למשיב כי בשנים 2018-2017 ביצע מעשים מגונים ב- ב'. עוד מיוחס למשיב ביצוע מעשים מגונים בשתי קטינות נוספות, חברותיה של א'.

 

3.           פרטי האישומים בכתב האישום, וכן התסקירים שניתנו בעניינו של המשיב והליכים וההחלטות השונות שניתנו בעניינו בבית המשפט המחוזי ובבית משפט זה, פורטו בהרחבה בהחלטותיי מיום 21.3.2019 ומיום 18.6.2019 (בש"פ 1972/19 ובש"פ 3960/19, וכן בהחלטות בבש"פ 1838/19 ובבש"פ 3220/19 (להלן ביחד: ההחלטות הקודמות)). על כן אסתפק בעיקרי הדברים הצריכים לענייננו.

 

4.               בד בבד עם הגשת כתב האישום הגישה המדינה בקשה לעצור את המשיב עד לתום ההליכים המשפטיים נגדו. בבקשתה טענה המדינה כי קיימות ראיות לכאורה להוכחת אשמתו וכי העבירות המיוחסות לו מקימות עילת מעצר סטטוטורית, בנוסף צוין החשש משיבוש הליכי משפט. ביום 15.8.2018 נקבע כי אכן קיימות ראיות לכאורה נגד המשיב והוחלט על מעצרו עד תום ההליכים המשפטיים נגדו.

 

5.               בתסקירים השונים שהוגשו בעניינו של המשיב עמד שירות המבחן בין היתר על כך  שנשקפת מהמשיב מסוכנות להישנות התנהגות מינית פוגענית הן למתלוננות והן לקטינות אחרות; על העדר הכרה מצד המשיב במעשיו; וכן על כך שלא ניתן לשלול סטייה מינית פדופילית אצל המשיב. בהחלטות הקודמות פורטו גם מספר בקשות לעיון חוזר שהוגשו מטעמו של המשיב, שכולן נדחו.

 

6.               לאחר ההליכים האמורים הוגשה ביום 25.6.2019, "בקשה דחופה להעברת המבקש 'למעצר באיזוק' וקביעת מועד דיון", במסגרתה נטען כי חלה הדרדרות במצבו הרפואי של המבקש המחייבת את העברתו לחלופת מעצר. דיון בבקשה נקבע ליום 30.6.2019 אולם המשיב חזר בו מבקשתו בטרם התקיים דיון בה. בהמשך הוגשה בקשה נוספת לעיון חוזר על-ידי המשיב, במסגרתה ביקש להורות על העברתו לחלופת מעצר בבית אבות "פלאס" בעיר נהריה בתנאים מגבילים ופיקוח, בה טרם ניתנה החלטה.

 

7.               עתה מונחת לפניי בקשת המדינה להארכת מעצרו של המשיב, במסגרתה נטען כי מסוכנותו המופלגת של המשיב, הנלמדת מחומרת העבירות המיוחסות לו, כמו גם מריבוי המעשים ומשכם, מחייבת את הארכת מעצרו. נטען כי המשיב הפעיל מניפולציות שונות כדי שהקטינות, ובפרט א', לא תחשופנה את סודו, זאת על אף בקשותיה של א' כי יחדל ממעשיו. הובהר כי מעשיו של המשיב הופסקו רק בשל חשיפתם. עוד נטען כי מסוכנותו של המשיב מתחדדת נוכח תסקירי שירות המבחן המלמדים על חשד לסטייה מינית פדופילית ועל סיכון להישנות עבירות מין מצדו. באשר למהלך הדיונים בתיק העיקרי, צוין כי פרשת התביעה הסתיימה זה מכבר וכי במסגרת פרשת ההגנה, שהחלה בחודש יולי, הסתיימה חקירתו הנגדית של המשיב בתחילת חודש אוגוסט האחרון ובתיק נקבעו חמישה דיוני הוכחות במהלך החודשים ספטמבר-אוקטובר.

 

8.               בדיון שלפניי הפנתה באת כוח המדינה לנימוקי הבקשה כאמור. הודגש כי ההליך מתנהל בקצב משביע רצון, וכי בינתיים התקיימו דיונים נוספים בתיק, ופרשת ההגנה צפויה להסתיים כנראה בישיבת ההוכחות הקבועה ליום 6.10.2019. כן צוין כי במקביל התקיימו דיונים וניתנו תסקירים נוספים, שליליים, במסגרת בקשה לעיון חוזר שהגיש המשיב לגבי הצעת החלופה של בית האבות בנהריה, אך טרם התקבלה החלטה.

 

           בא כוח המשיב מצדו טען כי מדובר בנאשם בן 81 שנים, ללא עבר פלילי, עם בעיות רפואיות. נטען כי אמנם מיוחסות למשיב עבירות מאוד חמורות, אך הראיות בעייתיות. על כן מבוקש להמיר את המעצר במעצר בפיקוח אלקטרוני בבית אחותו, בהתאם לחלופה שנדונה ואושרה על ידי שירות המבחן בתסקיר מנובמבר 2018.

 

           בתגובה השיבה באת כוח המדינה כי החלופה מושא התסקיר האמור נבחנה על ידי בית משפט קמא ונדחתה על ידו בהחלטתו מינואר 2019, עליה לא הוגש ערר. כן צוין כי למרות גילו המתקדם של המשיב, העבירות בוצעו על ידו עד בסמוך לפני הגשת כתב האישום.

 

9.               דין הבקשה להתקבל. במוקד הדיון בבקשה להארכת מעצר לפי סעיף 62 לחוק המעצרים עומדים, כידוע, קצב התקדמות ההליך והאיזון בין זכויות הנאשם לבין הצורך בשמירת שלום הציבור ותקינות ההליך המשפטי. במסגרת זו יש ליתן את הדעת בין היתר לאופי העבירות המיוחסות לנאשם ולמידת המסוכנות הנשקפת ממנו, כמו גם לעוצמת עילות המעצר הסטטוטוריות המתקיימות בנאשם.

 

10.           המשיב מואשם כאמור בביצוע עבירות מין רבות וחמורות בנכדותיו הקטינות ובקטינות נוספות. מעשים אלה, מהותם ומשכם מצביעים על המסוכנות הגבוהה הנשקפת ממנו, כפי שגם נקבע בתסקירי המעצר הרבים שניתנו בעניינו. לענין זה על בית המשפט לתת דעתו גם לביטחונן ולשלומן הנפשי של נפגעות העבירה הקטינות. מסוכנותו של המשיב מתחדדת, כעולה מתסקירי המבחן בעניינו, גם נוכח החשד לסטייה מינית פדופילית, ולאור ההערכה בדבר סיכון להישנות עבירות מין על ידו.

 

           כן נקבע בהליכים קודמים כי קיים קושי רב לתת במשיב אמון, שהוא תנאי לשחרור לחלופת מעצר.

 

11.           בנסיבות אלה, ונוכח ההתקדמות המשמעותית בהליך העיקרי, המצוי למעשה "בישורת האחרונה", איני רואה מנוס מהארכת מעצרו של המשיב כמבוקש.

 

12.       אשר על כן אני מורה על הארכת מעצרו של המשיב בתשעים ימים החל מיום 20.9.2019, או עד למתן פסק דין בתפ"ח 58056-06-18 בבית המשפט המחוזי מרכז-לוד, לפי המוקדם.

 

          ניתנה היום, ‏כ"ו באלול התשע"ט (‏26.9.2019).

 

 

 

ש ו פ ט

 

_________________________

הסרת המסמך

מסמכים נוספים

הסרת כל המסמכים
3
בע"מ 3704/20
החלטה
26/10/2020
טען מסמכים נוספים