מדינת ישראל נ. פלוני | חיפוש פסקי דין ברשת בחינם - ישראקורט

מדינת ישראל נ. פלוני

בש"פ 7147/20
תאריך: 25/10/2020

 

בבית המשפט העליון

בש"פ  7147/20

 

 

לפני:  

כבוד השופט ע' פוגלמן

 

המבקשת:

מדינת ישראל

 

 

נ  ג  ד

 

המשיב:

פלוני

 

בקשה רביעית להארכת מעצר לפי סעיף 62  לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים), התשנ"ו-1996, בצירוף סעיפים 10יב ו-10יג לחוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), התשל"א-1971

 

תאריך הישיבה:

ז' בחשון התשפ"א

(25.10.2020)

 

בשם המבקשת:

עו"ד יוסף קנפו

 

בשם המשיב:

עו"ד דוד יפתח ועו"ד יוסי זילברברג

 

 

החלטה

 

           לפניי בקשה רביעית להארכת מעצרו של המשיב מעבר לשישה חודשים לפי סעיף 62 לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים), התשנ"ו-1996, בצירוף סעיפים 10יב ו-10יג לחוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), התשל"א-1971.

 

           נציין בתחילת הדברים, שהמעשים המיוחסים למשיב בוצעו כשהיה קטין ובינתיים חצה את סף הבגירות.

 

1.        העובדות הצריכות לעניין פורטו בהחלטה קודמת של חברי השופט נ' הנדל מיום 3.9.2020 (בש"פ 5992/20 מדינת ישראל נ' פלוני (3.9.2020); להלן: ההחלטה הקודמת)) כמו גם בהחלטות נוספות של בית משפט זה שצורפו לבקשה, ואמנע אפוא מחזרה על הדברים שלא לצורך. ייאמר בתמצית, כי המשיב מואשם בביצוע עבירה של רצח בנסיבות מחמירות וכן בביצוע עבירות בנשק. בית משפט זה בהליך קודם (בש"פ 3144/20 פלוני נ' מדינת ישראל (7.6.2020), מפי השופט ע' גרוסקופף) עמד על מסוכנותו הגבוהה של המשיב שנלמדת מנסיבות ביצוע המעשים ומכך  שהוא המבצע בפועל של הרצח והוסיף וקבע כי התנהגותו של המשיב לאחר אירוע הירי מלמדת על קיומו של חשש של הימלטות מאימת הדין. השופט נ' הנדל בהחלטה הקודמת חזר על דברים אלה. אכן, כפי שנקבע באותה החלטה, והודגש על ידי באי כוח המשיב בדיון שלפניי, קצב התנהלות המשפט אינו משביע רצון. בהחלטה הקודמת עמד בית המשפט על כך שהערכת התביעה הינה כי במועדים שהיו קבועים באותה עת אמורה להסתיים פרשת התביעה. הוצע כי יוספו מועדים נוספים או לכל הפחות אחד במהלך התקופה האמורה. בסופו של יום נקבע כי נוכח מסוכנות המשיב אין מקום להורות על שחרורו בערובה או על מעצרו בפיקוח אלקטרוני.

 

2.        לפניי, כאמור, בקשה נוספת להארכת מעצרו של המשיב. במהלך התקופה שחלפה מאז ניתנה ההחלטה הקודמת, בדיון מיום 10.9.2020, הושלמה חקירתו הנגדית של אח המנוח, ולאחר הדיון נקבע מועד הוכחות נוסף ליום 20.12.2020. בשלב מאוחר יותר נקבעו ארבעה מועדי הוכחות נוספים לחודש אפריל 2021 ואילך, לצד מועדי הוכחות שנקבעו קודם לכן. דיון הוכחות שנקבע ליום 11.10.2020 בוטל עקב הארכת פגרת הסוכות, ומשלא הייתה נכונות מצד באי כוח הצדדים לקיים דיון זה. בבקשה שלפניי טוענת המדינה כי נוכח מסוכנותו של המשיב והחשש להימלטות, מתחייבת הארכת מעצרו של המשיב ב-45 ימים נוספים. באי כוח המשיב מצדם מתנגדים להארכת המעצר המבוקשת ולטענתם בהינתן עברו הנקי של המשיב ונוכח קצב התקדמות ההליך והמספר הזעום של העדים שנשמעו עד כה, מתחייבת בחינה נוספת של חלופת מעצר.

 

           עוד יצוין, כי בתסקיר מעצר משלים שהגיש שירות המבחן לבית המשפט המחוזי בחיפה ביום 15.10.2020 לקראת דיון מעקב שנערך ביום 22.10.2020, ציין שירות המבחן כי המשיב מתנגד לבחינת חלופת מעצר מוסדית. כאן המקום להזכיר כי באי כוח המשיב טוענים כי אין היתכנות לכך, משהמשיב אינו קטין בנקודת הזמן הנוכחית. שירות המבחן ציין כי בנסיבות האלו אין בידיו הצעה לחלופה אשר תאיין את מסוכנות המשיב זאת בהמשך לתסקירים קודמים, שאף הם לא המליצו על שחרור לחלופת מעצר.

 

4.        שקלתי את טיעוני הצדדים ואת תסקירי שירות המבחן, אכן משמדובר במי שהיה קטין בעת ביצוע העבירה מתחייבת בחינה עיתית בקבועי זמן קצרים של היכולת לנטרל את הסיכון הנשקף ממנו בדרך שאינה בהכרח מעצר מאחורי סורג ובריח. בנקודת הזמן הנוכחית, נוכח עוצמת הסיכון שנשקפת מהמשיב והחשש להימלטות, עליהם עמדו קודמיי בהחלטות קודמות; פעולת המותב והוספת מועדים בהתאם להנחיות בהחלטה הקודמת; וכן המלצתו העדכנית של שירות המבחן בתסקירו האחרון, לא מצאתי כי שונתה נקודת האיזון במידה המצדיקה מעצר בפיקוח אלקטרוני או בחינה של חלופת מעצר.

 

           אני נעתר אפוא לבקשה ומאריך את מעצרו של המשיב מיום 30.10.2020 ב-45 ימים או עד למתן פסק דין בתפ"ח 42757-12-19 בבית המשפט המחוזי בחיפה, לפי המוקדם.

 

           ניתנה היום, ‏ז' בחשון התשפ"א (‏25.10.2020).

 

 

 

 

ש ו פ ט

_________________________

הסרת המסמך
8
ע"א 8104/20
החלטה
26/11/2020
טען מסמכים נוספים