מדינת ישראל נ. פלוני | חיפוש פסקי דין ברשת בחינם - ישראקורט

מדינת ישראל נ. פלוני

בש"פ 1832/20
תאריך: 12/03/2020

 

בבית המשפט העליון

 

בש"פ  1832/20

 

לפני:  

כבוד השופט מ' מזוז

 

המבקשת:

מדינת ישראל

                                          

 

נ  ג  ד

 

המשיב:

סלמאן עאמר

                                                                                                         

בקשה להארכת מעצר לפי סעיף 62 לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים), התשנ"ו-1996

                                          

תאריך הישיבה:

ט"ז באדר התש"ף (12.3.2020)

 

בשם המבקשת:

עו"ד רוני זלושינסקי

 

בשם המשיבה:

עו"ד אדי אבינועם; עו"ד יוסי ליבנה

 

 

החלטה

 

1.       בקשה לפי סעיף 62 לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - מעצרים), התשנ"ו-1996 (להלן: חוק המעצרים), להארכה נוספת של מעצרו של המשיב בפיקוח אלקטרוני, ב-90 ימים החל מיום 17.3.2020, או עד למתן פסק דין בתפ"ח 612-10-16 בבית המשפט המחוזי בחיפה, לפי המוקדם.

 

2.       ביום 2.10.2016 הוגש נגד המשיב כתב אישום, אשר תוקן ביום 1.3.2017, בו מיוחסות למשיב עבירות של רצח בכוונה תחילה ושיבוש מהלכי משפט.

 

3.       עובדות כתב האישום וההליכים שננקטו בעניינו של המשיב פורטו בהחלטות קודמות (ראו החלטתי מיום 19.6.2019 בבש"פ 4030/19), ואין צורך לחזור ולפרטם. להשלמת הדברים אציין כי ביום 25.10.2018 הומר מעצרו של המשיב במעצר בפיקוח אלקטרוני, ובהחלטת בית המשפט מיום 21.7.2019 נקבעו גם הקלות שונות בתנאי מעצרו זה. כן אציין כי בהחלטת בית משפט זה מיום 17.12.2019 על הארכת מעצרו של המשיב בפיקוח אלקטרוני נקבע כי הוא יוכל לטעון בפני בית המשפט קמא להקלה נוספת בתנאי המעצר בפיקוח אלקטרוני.

 

4.       בבקשתה הנוכחית להארכת מעצרו של המשיב מציינת המדינה כי ביום 10.11.2019 הסתיימה שמיעת העדים בתיק, וכן כי נקבעו מועדים להגשת סיכומי הצדדים בכתב - סיכומי המדינה הוגשו ביום 2.2.2020 וסיכומי המשיב יוגשו עד ליום 30.3.2020, ובנוסף נקבע דיון להשלמת טיעון בעל פה ביום 26.4.2020. נטען כי בשלב זה הסיכון העיקרי הנשקף עדיין מהמשיב הוא הימלטות מן הדין, נוכח העובדה שהוא מואשם בעבירת רצח שבצידה עונש מאסר עולם חובה, ובהתחשב באזרחותו הארגנטינאית ובזיקתו למדינה זו עמה אין לישראל הסכם הסגרה.

 

5.       בדיון לפני הפנה בא כוח המדינה לנימוקי הבקשה כאמור תוך שהודגש כי אנו מצויים "בישורת אחרונה" של ההליך וכי המשיב לא מצוי במעצר מאחורי סורג ובריח אלא במעצר בפיקוח אלקטרוני. מנגד, בא כוח המשיב טען כי מדובר במקרה ובנאשם עם נסיבות חריגות, וכי מדובר בתקופת מעצר ממושכת והטענה בדבר חשש להימלטות נטענה באופן כללי. לענין זה צוין כי למשיב אושרו "חלונות" יציאה מרובים והוא לא נמלט.

 

6.       כידוע, במוקד הדיון בבקשה להארכת מעצר לפי סעיף 62 לחוק המעצרים עומדים קצב התקדמות ההליך והאיזון בין זכויות הנאשם, לבין הצורך בשמירת שלום הציבור ותקינות ההליך המשפטי. במסגרת זו על בית המשפט לתת דעתו, בין היתר, לאופי וחומרת העבירות המיוחסות לנאשם ולמידת המסוכנות הנשקפת ממנו, כמו גם לעוצמת עילות המעצר הסטטוטוריות המתקיימות בנאשם.

 

7.       בענייננו מואשם המשיב בעבירת רצח, לגביה נפסק לא פעם כי "רק במקרים נדירים ביותר ויוצאי דופן, ניתן יהיה להסתפק בחלופה למעצרו של מי שמואשם בעבירה של רצח בכוונה תחילה, שהיא החמורה שבעבירות" (בש"פ 2646/97 עודה נ' מדינת ישראל, פ"ד נא(1) 526, 528-527 (1997), כן ראו: בש"פ 4030/19 מדינת ישראל נ' עאמר, פסקה 12 (19.6.2019) והאסמכתאות הנוספות הנזכרות שם). 

          

8.       לכך יש להוסיף כי המשיב אינו מצוי במעצר מאחורי סורג ובריח אלא במעצר בית בתנאי פיקוח אלקטרוני, עם הקלות, מצב המהווה פגיעה מוגבלת יותר בחירותו (בש"פ 2051/19 מדינת ישראל נ' עדי, פסקה 11 (21.3.2019)).

 

9.       אכן, החשש להימלטות אינו מבוסס על פעולה בה נקט המשיב לענין זה אלא על הנסיבות האובייקטיביות נוכח העובדה שהוא מואשם בעבירת רצח שבצידה עונש מאסר עולם חובה, ובהתחשב באזרחותו הארגנטינאית, מדינה עמה אין לישראל הסכם הסגרה. אזכיר לענין זה כי המשיב מואשם גם בעבירה של שיבוש מהלכי משפט.

 

10.     אכן, התמשכות ההליכים במשפטו של המשיב היא מטרידה, אך כאמור שלב הראיות בתיק הסתיים ואף הגשת הסיכומים על ידי הצדדים מצויה בשלב מתקדם, וניתן לומר כי המשפט מצוי "בישורת אחרונה".

 

11.     בנסיבות אלה איני רואה מנוס מהארכת המעצר כמבוקש.

 

12.     אשר על כן, אני מורה על הארכת מעצר המשיב בתנאי פיקוח אלקטרוני ב-90 ימים החל מיום 17.3.2020, או עד למתן פסק דין בתפ"ח 612-10-16 בבית המשפט המחוזי בחיפה, לפי המוקדם.

 

           ניתנה היום, ‏ט"ז באדר התש"ף (‏12.3.2020).

 

 

 

 

ש ו פ ט

 

_________________________

הסרת המסמך
טען מסמכים נוספים