מדינת ישראל נ. עמותת א.ל.ע.ד – אל עיר דוד | חיפוש פסקי דין ברשת בחינם - ישראקורט

מדינת ישראל נ. עמותת א.ל.ע.ד - אל עיר דוד

רע"א 7681/15
תאריך: 24/09/2020

בבית המשפט העליון

 

רע"א  7681/15

 

לפני:  

כבוד המשנה לנשיאה ח' מלצר

 

כבוד השופט ע' פוגלמן

 

כבוד השופטת ע' ברון

 

המבקשת:

מדינת ישראל

                                          

 

נ  ג  ד

                                                                                                    

המשיבים:

1. עמותת א.ל.ע.ד – אל עיר דוד

 

2. החברה לשיקום ולפיתוח הרובע היהודי בעיר העתיקה בירושלים

 

3. פיתוח מזרח ירושלים בע"מ

                                          

הודעות מעדכנות מטעם המבקשת מתאריכים   07.03.2018 ו-06.08.2020

 

בשם המבקשת:

עו"ד רות גורדין

 

בשם המשיבה 1:

עו"ד אבי סגל; עו"ד רן ריף; עו"ד דוד סגל; עו"ד יוסף בן-דוד

 

 

בשם המשיבה 2:

עו"ד שגיא תירוש

 

בשם המשיבה 3:

עו"ד ניסן כוחי

 

 

 

 

פסק-דין

 

 

 

המשנה לנשיאה ח' מלצר:

 

1.      המבקשת הגישה בתאריך 07.03.2018 הודעה מעדכנת, שאליה צורף נוסח מוסכם של הסכם בין המשיבה 1 למשיבה 2, שנחתם בתאריך 21.08.2017 והנספחים לו מתאריך 30.10.2017 ו-29.11.2017 (להלן: ההסכם). ההסכם אושר בהחלטת ממשלה 3542 מתאריך 11.02.2018, בהתאם להוראות סעיף 11(א)(9א) לחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה-1975.

 

2.        בהתאם להסכמת בעלי הדין הנ"ל – בית המשפט התבקש, ליתן רשות ערעור ולקבל את הערעור, כך שיינתן תוקף של פסק-דין להסכם, אשר יבוא חלף פסקי הדין של הערכאות הקודמות שניתנו בעניין זה.

 

3.        לאחר עיון בתוכן ההסכם, התגלה לבית המשפט כי תשריט השטח הנזכר במבוא להסכם כנספח א' – לא צורף לו. התשריט הוגש לבסוף, בהודעה מטעם המבקשת הנזכרת בכותרת, ובה צוין כי בשל טעות – להסכם בין המשיבות 2-1 לא צורף תשריט כלל.

 

4.        לאחר עיון במכלול החומר שבתיק, לרבות ההסכם והתשריט שצורף עתה, ולנוכח הסכמת בעלי הדין (המבקשת והמשיבים 2-1) – ניתנת בזאת רשות ערעור (מכאן ואילך תכונה איפוא המבקשת – המערערת), בגדרה ניתן בזאת תוקף של פסק-דין להסכם שנחתם בין המשיבות 2-1 על נספחיו, המצורף ומסומן לצורך זיהוי כנספח "א" לפסק-דין זה.

 

5.        פסק הדין המוסכם בא חלף ההכרעות שניתנו על-ידי הערכאות הקודמות ב-ת"א (י-ם) 60379-03-14 מדינת ישראל נ' החברה לשיקום ולפיתוח הרובע היהודי בעיר העתיקה בירושלים; וב-ע"א (י-ם) 43931-10-14 עמותת א.ל.ע.ד אל עיר דוד נ' מדינת ישראל, וההסכם הנוכחי בא במקום ההסכם הקודם, שנכרת בין הצדדים מתאריך 26.02.2014.

 

6.        למען הסר ספק, מובהר בזאת כי אין בפסק דין זה – שתוקפו בין הצדדים לו בלבד – כדי להשליך על היבטים משפטיים במישור החוקתי והמינהלי הנוגעים למי שאינו צד לו, או על כל נושא אחר הכרוך במכלול, או נובע הימנו, אשר עשויים להתעורר מתוכן ההסכם גופו, או מאופן יישומו, ובהקשר זה זכויות הצדדים וטענותיהם שמורות להם.

 

7.        צו איסור הפרסום על כתבי הטענות והנספחים להם (הכוללים קטעים מעדותו של מזכיר הממשלה בפני בית משפט השלום מתאריך 07.07.2014) – ימשיך לעמוד בתוקפו.

 

 

 

 

 

8.        אין צו להוצאות בערעור שלפנינו. כמוסכם, ההוצאות ששולמו על ידי המערערת למשיבה 1 על-פי פסק דינו של בית המשפט המחוזי, נושא הערעור – לא  יוחזרו.

 

 

           ניתן היום, ‏ו' בתשרי התשפ"א (‏24.9.2020).

 

 

 

המשנה לנשיאה

ש ו פ ט

ש ו פ ט ת

_________________________

הסרת המסמך

מסמכים נוספים

הסרת כל המסמכים
טען מסמכים נוספים