מדינת ישראל נ. ארבל(אראל) אלוני | חיפוש פסקי דין ברשת בחינם - ישראקורט

מדינת ישראל נ. ארבל(אראל) אלוני

בש"פ 2078/20
תאריך: 26/03/2020

בבית המשפט העליון

 

בש"פ  2078/20

 

לפני:  

כבוד השופט נ' סולברג

 

המבקשת:

מדינת ישראל

 

 

נ  ג  ד

 

המשיב:

ארבל(אראל) אלוני

 

בקשה להארכת מעצר לפי סעיף 62 לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים), התשנ"ו-1996

 

בשם המבקשת:

עו"ד חיים שוויצר

 

בשם המשיב:

עו"ד בן ציון קבלר

 

 

החלטה

 

 

1.       בקשה ראשונה להארכת מעצרו של המשיב, ארבל אלוני, לפי סעיף 62 לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים), התשנ"ו-1996, בתשעים ימים, החל מיום 27.3.2020, או עד למתן פסק דין בעניינו בת"פ 62087-06-19 בבית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו, לפי המוקדם.

 

2.       כתב האישום שהוגש נגד אלוני ונגד שבעה נאשמים נוספים, מייחס לו עבירות של קשירת קשר לפשע, הלבנת הון, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, שימוש במסמך מזויף בנסיבות מחמירות, שיבוש מהלכי משפט ועבירות נוספות. על-פי המתואר בכתב האישום, עמד אלוני מאחורי קשר עברייני מסועף ומתוחכם של הונאה ומרמה. במסגרת הקשר, ניצלו הנאשמים את מצוקתם של אזרחים קשי-יום ומעוטי יכולת, הציגו להם מצגי שווא של תיווך להלוואות בתנאים אטרקטיביים, וגבו מהם תשלומי שווא. עם חלק מהקורבנות, נותקה התקשורת לאחר ששילמו תשלום ראשוני, ובלא שקיבלו הלוואה. חלק אחר הועבר בין המחלקות השונות בתוך החברה שבאמצעותה הופעל הקשר, תוך שהוצגו להם מצגי שווא, כאילו העבירום לגופים נפרדים וחיצוניים לחברה, אשר יספקו להם הלוואות בתנאים אטרקטיביים. מהקורבנות הללו נגבו תשלומי כזב נוספים בתואנות שונות. כפועל יוצא של תוכנית המרמה, גבו הנאשמים מאלפי קורבנות סכום כולל של למעלה מ-14 מיליון ₪.

 

3.       בד בבד עם הגשת כתב האישום, הגישה המבקשת ביום 27.6.2019, בקשה למעצרו של אלוני עד תום ההליכים המשפטיים נגדו. ביום 16.9.2019 קבע בית המשפט, בהסכמתו של אלוני, כי "קיימת תשתית לכאורית לבסיס כתב האישום", והורה לשירות המבחן להגיש תסקיר מעצר בעניינו. בתסקיר שהוגש עמד שירות המבחן על דפוסי התנהגותו של אלוני בהתייחס, בין היתר, לעברו הפלילי הכולל הרשעות ברצח, בשוד ובמרמה מהשנים 1994, 1998 ו-2012 בהתאמה. שירות המבחן התרשם, כי על רקע אופי התנהלותו של אלוני לאורך השנים, והחזרתיות שבה, קיימת "רמת סיכון משמעותית להישנות מעורבות בעבירות מרמה בפרט ולהתנהגות עבריינית ופורצת גבולות בכלל". נוכח האמור, לא בא שירות המבחן בהמלצה על שחרורו של אלוני לחלופת מעצר. אחר הדברים האלו, ביום 17.11.2019 הורה בית המשפט המחוזי על מעצרו של אלוני עד תום ההליכים המשפטיים נגדו, בקובעו כי "המסקנה הברורה והנחרצת, שלפנינו אדם אשר לכל אשר יפנה, עת יהיה משוחרר, יעבור עבירות ויפגע בציבור. מסוכנותו [...] מרקיעה שחקים. אני סבור כי אין חלופה שתסכון".

 

4.       ביום 16.3.2020 הגישה המבקשת את הבקשה שלפנַי, במסגרתה טענה כי מעשיו של אלוני מלמדים על מסוכנות שלא ניתן להפיג בדרך של חלופת מעצר, וכי קיים חשש ממשי שהוא ינסה לשבש את הליכי המשפט נגדו. הודגש, כי בין אלוני לבין יתר הנאשמים בתיק קיימת הבחנה, המתבטאת הן במיקומו של אלוני בראש תוכנית המרמה, הן בעברו הפלילי, הן בתסקיר המעצר השלילי שהוגש בעניינו. עוד ציינה המבקשת, כי עסקינן בתיק בהיקף משמעותי, שבבסיסו תוכנית עבריינית מתוחכמת ומסועפת ומספר קורבנות גדול. בנסיבות אלו, ברי שניהול ההליכים צפוי להימשך פרק זמן משמעותי, ואין בכך כדי להצדיק את שחרורו של אלוני ממעצר. עוד צוין, כי עד כה ניתנו מספר דחיות בתיק, רובן בשל בקשות של אלוני ושל הנאשמים הנוספים.

 

5.       בדיון שהתקיים לפנַי שב ב"כ המבקשת על טענותיו, הדגיש את הטעון הדגשה, בהיבט הראייתי, בצפי לניהול המשך המשפט, ובמסוכנות הרבה שנשקפת מאלוני. מסוכנות זו נלמדת הן מאופי המעשים ומחומרתם, הן מתסקיר שירות המבחן, הן מעברו הפלילי המכביד. אשר לקצב התקדמות ההליך צוין, כי בקרוב צפויה המבקשת להגיש תשובה לטענות המקדמיות שהעלו הנאשמים, וכי דיוני ההוכחות יתקיימו, ככל הנראה, רק בתחילת שנת המשפט הבאה. ב"כ המבקשת הסביר את ההבחנה הראויה להעשות בין הנאשמים השונים בתיק, על-פי חלקם, עברם, ושאר שיקולים. בא-כוחו של אלוני טען מנגד, ביסודיות, על הראיות, על הרקע, על ניהול המשפט, והדגיש כי אין לזקוף לחובתו של אלוני את העיכוב בניהול ההליך עד כה. עוד טען, כי נאשמים אחרים בתיק שוחררו לחלופות מעצר זה מכבר, וזאת חרף תסקירים שליליים בעניינם. הודגש, כי בניגוד לאמור בבקשה, אין בכתב האישום כל אינדיקציה לכך שאלוני עמד "בראש תוכנית המרמה", ולמעשה חלקו במעשים קטן. נאשם 8, אשר חלקו בפרשה גדול מזה של אלוני, אינו במעצר והוא אף יוצא לעבודה. המשך מעצרו של אלוני נסמך אפוא על עברו הפלילי בלבד, ומהווה הלכה למעשה ענישה על עבירות שבגינן שילם כבר את חובו לחברה. לבסוף נטען, כי בניגוד לעולה מתסקיר המעצר, המפקחים שהציע אלוני ראויים ומתאימים למשימת הפיקוח.

 

6.       לאחר ששקלתי את טענות הצדדים מזה ומזה, אלו שבכתב ואלו שבעל-פה, באתי לכלל מסקנה כי דין הבקשה להתקבל. לא בלי לבטים הגעתי למסקנתי זו. אני מוכן לילך כברת דרך מסוימת עם בא-כוחו של אלוני באשר למיקומו בפירמידה העבריינית. מרבית המעשים המתוארים בכתב האישום מיוחסים לאלוני יחד עם נאשמים 4-2, מבלי שניכרת על פני הדברים הבחנה משמעותית ביניהם. מכתב האישום לא עולה באופן מובהק שאלוני הוא אשר עמד "בראש תוכנית המרמה". לבד מכך, הצפי להימשכות ההליכים – מעיק, ואין לזקוף לחובתו של אלוני את העיכובים שאירעו עד כה.

 

7.       דא עקא, שבנוגע למסוכנותו של אלוני – הדין עם המבקשת, ועניין זה מטה את הכף. תסקיר שירות המבחן אינו משתמע לשני פנים; באדם בעל דפוסים עברייניים מובהקים עסקינן. למקרא הדברים עולה חשש ממשי, ששחרורו מן המעצר צופן בחובו פוטנציאל של ממש להישנותה של פעילותו העבריינית ולפגיעה בשלום הציבור. אמנם, כפי שטען בא-כוחו של אלוני, תסקיר שירות המבחן נסמך, בין היתר, על עברו הפלילי המכביד של אלוני. אך בכך אין פסול. ההתייחסות לעברו של אלוני נעשתה במסגרת בחינת דפוסי התנהגותו ואישיותו, לצורך הערכת מסוכנותו. אין בהיזקקות לכך משום ענישה בגין מעשי העבר. משאלו הם פני הדברים, אין מנוס בשלב זה אלא להאריך את המעצר.

 

          אשר על כן, הבקשה מתקבלת. מעצרו של אלוני יוארך אפוא בתשעים ימים החל מיום 27.3.2020 או עד למתן פסק דין בעניינו בת"פ 62087-06-19, לפי המוקדם.

 

           ניתנה היום, ‏א' בניסן התש"ף (‏26.3.2020).

 

 

 

ש ו פ ט

_______________________

הסרת המסמך

מסמכים נוספים

הסרת כל המסמכים
טען מסמכים נוספים