מארק אדוארד שחר נ. כונס הנכסים הרשמי | חיפוש פסקי דין ברשת בחינם - ישראקורט

מארק אדוארד שחר נ. כונס הנכסים הרשמי

ע"א 4906/20
תאריך: 26/10/2020

 

 

בבית המשפט העליון

 

ע"א  4906/20

 

לפני:  

כבוד השופט א' שטיין

 

המבקש:

מארק אדוארד שחר

 

 

נ  ג  ד

 

המשיבים:

1. כונס הנכסים הרשמי

 

2. עו"ד שי סימון – מנהל מיוחד לנכסיי המערער

 

3. טרפה זאול

 

בקשה לסעד זמני בערעור

 

בשם המבקש:

עו"ד רונית זווילי

 

בשם המשיב 1:

עו"ד חיים זקס

 

בשם המשיב 2:

בעצמו

 

החלטה

 

1.            לפניי בקשה לסעד זמני בערעור בגדרה מבוקש להורות על עיכוב הליכים בתיקי ההוצאה לפועל ובתיקי גבייה שונים המתנהלים כנגד המבקש בעניין חובו במזונות ילדים, וזאת עד להכרעה בערעור – המונח לפנינו – על פסק דינו של בית המשפט המחוזי מרכז-לוד (השופטת מ' בן-ארי) אשר ניתן ביום 4.6.2020 בתיק פש"ר 52694-01-12 ובגדרו בוטל הליך פשיטת הרגל של המבקש מחמת מחדלים שנזקפו לחובתו.

 

2.            פסק הדין קמא התבסס, בעיקרו, על התנהלותו של המבקש בהליך פשיטת הרגל, על מחדליו הרבים לאורך ההליך ועל חוסר-תום ליבו עובר לפתיחת ההליך ובמהלכו. בית משפט קמא ציין בפסק הדין, כי בגדרי ההליך, אשר נפתח בשנת 2012, ניתנו למבקש הזדמנויות רבות לתקן את המחדלים השונים, תוך הקפאת ההליכים, התשלומים והארכת תוכנית הפירעון – וחרף זאת המבקש כשל בהתנהלותו תוך שהוא משאיר את נשותיו לשעבר בפני שוקת שבורה, כשהן ממתינות לקבל את דמי המזונות שיסייעו להן לגדל את ילדיהן, שהמבקש הוא אביהם. מטעמים אלה, קיבל בית משפט קמא את עמדת הנאמן לנכסי החייב, המשיב 1 בבקשה שלפניי, והורה על ביטול ההליך.

 

3.            המבקש טוען כי סיכויי ערעורו הינם גבוהים. לטענתו, שגה בית משפט קמא בכך שביטל את הליך פשיטת הרגל לאחר שמונה שנים ולאחר שהמבקש כמעט והשלים את תוכנית הפירעון. המבקש מוסיף וטוען כי שגה בית המשפט בכך שקבע כי הוא לא עשה מאמצים לשקם את מצבו הכלכלי במשך שנים ואינו עובד, שכן למעשה ההפך הוא הנכון. לדברי המבקש, הוא עבד במשך מרבית התקופה הרלבנטית ועשה מאמצים משמעותיים במטרה להגשים את תוכנית הפירעון. זאת ועוד: לטענת המבקש, בית משפט קמא התעלם ממצבו הנפשי הקשה ומכך שהוא אף ניסה לשלוח יד בנפשו פעמיים.

 

4.            גם באשר למאזן הנוחות סבור המבקש כי זה נוטה באופן מובהק לקבלת הבקשה. המבקש גורס כי אם הבקשה לא תתקבל ייגרם לו נזק בלתי הפיך שכן יפעלו נגדו במסגרת הליכי ההוצאה לפועל, בעודו מתקיים בקצבת ביטוח לאומי בלבד, דבר אשר יפגע באופן מובהק ביכולתו להתקיים, למצוא עבודה ולתמוך בילדיו הקטינים. קבלת הבקשה תביא למעשה לשמירה על המצב הקיים, שכן אם יחול בו שינוי עובר להכרעה בערעור, הערעור עלול להפוך לתיאורטי בלבד.

 

5.            המשיב 1, הנאמן לנכסי החייב, הודיע בתגובתו כי על אף שלדידו סיכויי הערעור נמוכים, ביחס למאזן הנוחות הוא סבור כי הצדק עם המבקש, והנזק שעלול להיגרם לו אם יפעלו נגדו בהליכי הוצאה לפועל ככל הנראה יהא גבוה יותר מהנזק אשר יגרם לנושים אם יעוכבו ההליכים עד להכרעה בערעור. לפיכך, ובשים לב למצבו הנפשי הרעוע של המבקש, המשיב 1 סבור כי יש מקום לעכב את הליכי ההוצאה לפועל עד להכרעה בערעור.

 

6.            המשיב 2, הכונס הרשמי (להלן: הכונס הרשמי), אף הוא סומך את ידיו על פסק הדין קמא וסבור כי סיכויי הערעור אינם גבוהים. הכונס הרשמי עמד בתגובתו על כך שהבקשה שהוגשה על ידי המבקש אינה ברורה דיה וביקש להבהיר שהמבקש עותר למעשה למספר סעדים שונים, אשר לשיטת הכונס ראויים להתייחסות נפרדת.

 

7.            כך, הכונס הרשמי סבור כי יש להבחין בין חובות העבר של המבקש לבין חוב המזונות השוטף שלו שהצטבר במהלך ההליך של פשיטת רגל ולאחר ביטולו. לעניין חובות העבר, שהם אלו אשר עמדו בבסיסו של הליך פשיטת הרגל, עמדת הכונס הרשמי היא שיש מקום, ולו לפנים משורת הדין, לעכב את ביצוע הליכי ההוצאה לפועל עד להכרעה בערעור. לעומת זאת, אין מקום, לדעת הכונס הרשמי, לעכב את הליכי ההוצאה לפועל בנוגע לחוב המזונות השוטף; ובוודאי שאין מקום להורות על תשלום דמי-המזונות השוטפים מתוך הכספים שהצטברו בקופת הנשייה, כפי שביקש המבקש. עמדתו זו של הכונס הרשמי מבוססת בעיקרה על מאזן הנוחות: לעניין חובות העבר, מסכים הכונס כי לאור הנסיבות החריגות, ובמיוחד בשל מצבו הכלכלי והנפשי של המבקש, וההשלכות האפשריות של נקיטת הליכי גבייה נגדו, נראה שמאזן הנוחות נוטה לטובת קבלת הבקשה. יתירה מכך: בקופת הנשייה הצטבר סכום כסף משמעותי. במצב דברים זה, עיכוב הביצוע המבוקש לא יסב פגיעה קשה לנושים המבקשים להיפרע בגין חובות העבר, שביחס אליהם לא ננקטו נגד המבקש הליכי הוצאה לפועל מזה זמן רב.

 

8.            באשר לחוב המזונות השוטף, הכונס הרשמי סבור שאין מקום להיעתר לבקשה. לטענת הכונס הרשמי, לבקשת עיכוב-ביצוע אגב ערעור ישנה הצדקה כל אימת שהיא נועדה לשמור על המצב הקיים, ולא מעבר לכך; דהיינו: כל אימת שהיא באה לעצור גביית חובות שהליך פשיטת הרגל – אם היה מסתיים בהצלחה מבחינתו של המבקש – יכול היה להביא למחילתם. לדברי הכונס, חוב המזונות השוטף של המבקש איננו חלק מהחובות הללו.

 

9.            סבורני, כי דין הבקשה להתקבל באופן חלקי.

 

10.         הלכה היא עמנו כי בעל דין המבקש סעד זמני לתקופת הערעור נדרש להוכיח כי סיכויי הערעור שהגיש הינם גבוהים וכי מאזן הנוחות נוטה לטובתו במובן זה שאם תידחה הבקשה ייגרם לו נזק בלתי הפיך (ראו, למשל: ע"א 3978/15 אסולין נ' הכונס הרשמי (11.6.2015); ע"א 6552/18 עוואלי נ' הכונס הרשמי (28.5.2019)).

 

11.         מבלי לנקוט עמדה באשר לסיכויי הערעור, אשר על פניו אינם נראים גבוהים במיוחד, הגעתי למסקנה כי מאזן הנוחות תומך בקבלת הבקשה באופן חלקי, התואם את עמדתו של הכונס הרשמי.

 

12.         באשר לחובות העבר, אשר בעניינם התנהל הליך פשיטת הרגל מושא הערעור דנן, ובמסגרתו הצטבר בקופת הנשייה (כאמור בבקשה ובתגובתו של הכונס הרשמי) סכום של 140,000 ₪ מתוך 180,000 ₪ אשר נדרשו לצורך קבלת הפטר – סבורני שיש לקבל את הבקשה כדי להבטיח שלא יינקטו הליכי גבייה בהוצאה לפועל בגין החובות כאמור ושהכספים אשר הצטברו בקופת הנשייה יישארו בה עד להכרעה בערעור. בעניינם של חובות אלו, מאזן הנוחות נוטה לטובת קבלת הבקשה, שכן נראה כי הנזק אשר עלול להיגרם למבקש, אם הבקשה תידחה וערעורו לבסוף יתקבל, יהא גדול יותר מזה שייגרם לנושיו בעקבות הקפאה ארעית של הליכי הגבייה.

 

13.         לא כך הוא לגבי חוב המזונות השוטף של המבקש, אשר נצבר אחרי מתן צו הכינוס ואשר היה נשאר בגדר בר-מימוש בהליכי ההוצאה לפועל גם אם בית משפט קמא לא היה מחליט לבטל את הליך פשיטת הרגל (ראו בע"מ 2255/19 פלוני נ' פלונית (23.2.2020), פסקה 16 לפסק דינה של השופטת י' וילנר: "חוב מזונות לעתיד איננו חוב בר תביעה [בפשיטת רגל – א.ש.], ולכן, על פני הדברים, ניתן לפעול לגבייתו מחוץ להליך פשיטת הרגל – למשל באמצעות פנייה להוצאה לפועל בבקשה לביצוע פסק דין המזונות"). בניגוד לעמדת המבקש, חוב זה גם לא ניתן לפרוע מתוך קופת הנשייה. תשלום כאמור ממילא היה מנוגד להליך של פשיטת רגל שהמבקש חפץ להחיות במסגרת ערעורו, שכן הוא היה מדלל את הסכום הדרוש לקבלת ההפטר, במקום להביאו לסך של 180,000 ₪.

 

14.         הבקשה מתקבלת אפוא באופן חלקי: הנני מורה על הקפאת הליכי ההוצאה לפועל ביחס לחובות מושא ההליך של פשיטת רגל אשר בוטל בפסק הדין קמא – זאת, עד להכרעה בערעורו של המבקש או עד למתן החלטה אחרת על ידי המותב שידון בערעור. באשר לחוב המזונות השוטף של המבקש, הבקשה נדחית ללא צו להוצאות.

 

           ניתנה היום, ‏ח' בחשון התשפ"א (‏26.10.2020).

 

 

 

 

ש ו פ ט

 

_________________________

הסרת המסמך

מסמכים נוספים

הסרת כל המסמכים
10
רע"א 6745/20
החלטה
23/11/2020
טען מסמכים נוספים