ליכט ירון יצחק נ. הכונס הרשמי | חיפוש פסקי דין ברשת בחינם - ישראקורט

ליכט ירון יצחק נ. הכונס הרשמי

רע"א 5564/19
תאריך: 06/10/2019

 

 

בבית המשפט העליון

 

רע"א  5564/19

 

לפני:  

כבוד השופט נ' סולברג

 

המבקש:

ירון יצחק ליכט

 

 

נ  ג  ד

 

המשיבים:

1. הכונס הרשמי

 

2. ערן בר רבי, עו"ד

 

בקשת רשות ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי בנצרת מיום 22.7.2019 בפש"ר 20552-08-14 שניתנה על ידי כבוד השופט ג' צפריר

 

בשם המבקש:

עו"ד אלון ברוך

 

החלטה

 

1.        בקשת רשות ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי בנצרת מיום 22.7.2019 בפש"ר 20552-08-14 (השופט ג' צפריר) בגדרה נדחתה בקשת המבקש, יצחק ירון ליכט, לקבלת סכום של 65,900 ₪, המוחזק בחשבון נאמנות על-ידי בא כוחו.

 

2.        אלה בתמצית שבתמצית העובדות הצריכות לענייננו: בהחלטת בית המשפט המחוזי מיום 1.2.2017, הוכרז ליכט פושט רגל ונקבע הסדר פירעון, שלפיו עליו לשלם סכום של 16,000 ₪ ב-32 תשלומים חודשיים. מעט לאחר מכן, נפטר דודו של ליכט, והוא קיבל בירושה 83,000 ₪ ושני נכסי מקרקעין. בעקבות התפתחות זו, ביום 13.9.2018 נערך דיון שבסופו הורה בית המשפט המחוזי על קבלת חוות דעת שמאית באשר לשווי הקרקעות. כמו כן, הסכימו הצדדים, בהמלצת בית המשפט, כי יועברו לליכט 9,000 ₪ מכספי העיזבון, בשל מצבו הרפואי והכלכלי. בהמשך, התקבלה חוות דעת שמאית, לפיה שוויין של הקרקעות נאמד בסכום של 206,000 ₪. בעקבות זאת, בדיון שהתקיים ביום 28.4.2019, דרש הנאמן תשלום של כלל חובותיו המאושרים של ליכט, אשר עמדו בעת הדיון על סך של 160,000 ₪. בדיון הוסכם, כי הנאמן יפעל למכירת החלקות וכי הכסף שיתקבל ישמש לכיסוי החובות. אשר לכספי העיזבון, קיבלו הצדדים את המלצת בית המשפט לפיה 3,500 ₪ ישמשו לכיסוי חוב פיגורים שצבר ליכט; 5,000 ₪ יועברו לליכט עצמו; והסכום הנותר יוותר בחשבון הנאמנות בניהול בא-כוחו של ליכט. עוד באותו יום, ניתן תוקף של החלטה להסכמות הצדדים. עוד נקבע באותה החלטה, כי הנאמן יגיש עדכון בעניין מכירת המקרקעין עד יום 1.10.2019, וכי דיון נוסף, ככל שיידרש, יתקיים ביום 30.10.2019. לבסוף נקבע, כי "החל מחודש מאי 2019 ועד ליום 1.10.2019 יגיש החייב דו"חות ככל שבכוונתו לטעון ביחס למצבו הכלכלי בדיון הבא".

 

3.        ביום 3.6.2019 הגיש ליכט בקשה להעביר אליו את יתרת הכספים הנמצאים בחשבון הנאמנות. לטענתו, משהתקבלה חוות הדעת השמאית, לפיה שווי החלקות עולה על סך חובותיו, אין עוד הצדקה למנוע ממנו גישה לכספים. הנאמן התנגד לבקשה וטען, שיש להמתין לתוצאות מכירת החלקות על מנת להיווכח שאכן יש בכסף שיתקבל כדי לכסות את כלל חובותיו. עוד ציין הנאמן, כי סכומים נכבדים מתוך הכספים שבנאמנות כבר הועברו לליכט, ואין הצדקה לשוב ולדון בהעברת יתר הכספים אשר נדונה במסגרת הדיון ביום 28.4.2019. בהחלטת בית המשפט המחוזי מיום 22.7.2019, התקבלה עמדת הנאמן,  ונקבע כי אין הצדקה לשוב ולדון פעם נוספת בשאלת העברת הכספים על רקע ההחלטה מיום 28.4.2019.

 

4.        מכאן הבקשה לרשות ערעור שלפנַי, בגדרה חוזר ליכט על בקשתו לקבל לידיו את יתרת הכספים המוחזקים בחשבון הנאמנות. ליכט חוזר על טענתו, לפיה אין הצדקה למנוע ממנו לקבל את הכספים, מאחר ושווי החלקות עולה על סך חובותיו. עוד הוא טוען, כי הכספים נחוצים לו נוכח מצבו הרפואי המדרדר ונוכח חובות חדשים שהולכים ונצברים, בשל הוצאות מחייתו והכנסתו הנמוכה.

 

5.        לאחר שעיינתי בבקשה ובנספחיה ושקלתי את נימוקיה, באתי לכלל מסקנה כי דינה להידחות. טענותיו של ליכט באשר למצבו הכלכלי והרפואי נשמעו בבית המשפט המחוזי ובהתאם להן הוחלט להעביר לו בשני מועדים שונים סכום כולל של 14,000 ₪. דיון נוסף אשר במסגרתו תיבחן התקדמות ההליכים בעניינו, נקבע ליום 30.10.2019. בית המשפט המחוזי הדגיש בהחלטתו, כי "ככל שבכוונתו [של ליכט] לטעון ביחס למצבו הכלכלי בדיון הבא", עליו להגיש דו"חות כספיים. הנה כי כן, לא נסתם הגולל על בקשתו של ליכט. לאורך ההליך נתן בית המשפט את דעתו על מצבו של ליכט והורה על העברת כספים תוך שהוא מאזן בין מצבו הכלכלי והרפואי לבין האינטרסים של הנושים. לקראת הדיון הצפוי להתקיים בסוף החודש, יעדכן הנאמן את בית המשפט המחוזי על אודות ההצעות לרכישת המקרקעין, ובכך עשויים ההליכים להתכנס לקראת סיום. ככל שההליכים יוסיפו להתנהל, יוכל ליכט לשוב ולהעלות את טענותיו בנוגע למצבו בצירוף הדו"חות הרלבנטיים, ובית המשפט ישקול זאת כפי שעשה עד כה. משאלו הם פני הדברים, לא מצאתי להתערב בהחלטת בית המשפט המחוזי.

 

6.        אשר על כן, הבקשה לרשות ערעור נדחית.

 

           משלא נתבקשה תשובה, לא אעשה צו להוצאות.

 

           ניתנה היום, ז' בתשרי התש"פ (6.10.2019).

 

 

 

 

 

ש ו פ ט

 

_________________________

הסרת המסמך

מסמכים נוספים

הסרת כל המסמכים
טען מסמכים נוספים