לואי סרחאן נ. שירות בתי הסוהר | חיפוש פסקי דין ברשת בחינם - ישראקורט

לואי סרחאן נ. שירות בתי הסוהר

רע"ב 6131/20
תאריך: 17/09/2020

בבית המשפט העליון

 

רע"ב  6131/20

 

המבקש:

לואי סרחאן

 

 

נ  ג  ד

 

המשיב:

שירות בתי הסוהר

 

בקשת רשות ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי מרכז-לוד מיום 19.8.2020 (כבוד השופטת א' שטמר) ב-עת"א 17107-08-20

 

בשם המבקש:

עו"ד מיה רוזנפלד; עו"ד רועי לביא

 

החלטה

 

1.        בקשת רשות ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי מרכז-לוד מיום 19.8.2020 (כבוד השופטת א' שטמר, עת"א 17107-08-20), בגדרה נדחתה עתירתו של המבקש לצאת לחופשה מיוחדת על מנת להינשא לבת זוגו.

 

2.        המבקש הוא אסיר המרצה עונש מאסר של כ-9 שנים שעתיד להסתיים ביום 12.3.2021 (שחרור מלא), בגין הרשעתו ברשימה ארוכה של עבירות רכוש, אלימות ותעבורה (ת"פ 7323-01-12 מדינת ישראל נ' סרחאן ואח' (4.4.2013); ערעור על גזר הדין נדחה ביום 24.7.2013 (ע"פ 3852/13)); וזהו מאסרו השלישי. לפי המתואר בעתירה, המבקש "עשה כל הניתן לשיקום התנהלותו"; ובשנת 2017 שולב בסבב חופשות ואף יצא לחופשות מיוחדות – ואולם עם התפרצות מגפת הקורונה בחודש מרץ 2020 הוחלט כי תופסק יציאת אסירים מבתי הסוהר, ובהתאם הופסקו גם חופשותיו של המבקש.

 

           לדברי המבקש, עוד לפני פרוץ המגפה הוא ובת זוגו מזה כשנתיים החליטו להינשא, ואולם לנוכח "הגל הראשון" של הקורונה מועד החתונה נדחה מספר פעמים; וכעת בכוונתם לקיים את הטקס במהלך חודש אוקטובר. בהתאם, המבקש פנה למשיב על מנת שיאפשר לו לצאת לחופשה מיוחדת לצורך החתונה (שבזמנו נועדה להתקיים ביום 26.8.2020), תוך שצוין כי בשל גילם של בני הזוג הם מעוניינים להינשא בהקדם האפשרי. כן הודגש כי החתונה תהיה אירוע מצומצם ותתקיים בהתאם להוראות החלות על כלל הציבור, וכי המבקש מודע לכך שעם שובו ייערכו לו בדיקות רפואיות והוא ישהה באגף בידוד. לדברי המבקש, גורמי המשיב סירבו לקבל את בקשותיו בנושא; ורק לאחר הגשת העתירה, הבקשה נקלטה ונדחתה.

 

           בתגובתו לעתירה, המשיב עמד על כך שכדי להתמודד עם מגפת הקורונה, שירות בתי הסוהר נוקט בשורה של פעולות מנע על מנת לשמור על בריאות האסירים והסוהרים, ובתוך כך התקבלה החלטת גורפת כי אסירים לא ייצאו לחופשות מחוץ לכותלי בית הסוהר; ונכון לעכשיו, ניתן לאשר חופשה מיוחדת רק כאשר מדובר בברית מילה של בן האסיר או לצורך השתתפות בהלוויה של בן משפחה מדרגה ראשונה – אירועים בלתי מתוכננים שלא ניתן לשנות את מועדם. בהתאם, נטען כי ההחלטה שלא לאשר את בקשת המבקש היא סבירה ואין עילה להתערב בה, ובהקשר זה הודגש כי בנסיבות העניין יש חשיבות להנהיג מדיניות אחידה ושוויוניות ביחס לכלל אוכלוסיית האסירים.

 

3.        ביום 19.8.2020 בית המשפט המחוזי קיים דיון בעתירה, ובסיומו ניתנה החלטה שהורתה על דחייתה (להלן: ההחלטה). נקבע כי ההוראה שקבע המשיב בכל הנוגע לחופשות מיוחדות של אסירים היא סבירה; ובהקשר זה נאמר כי "בזמנים מיוחדים כגון הזמן הנוכחי, שבהם יש צורך בהיערכות מיוחדת של כל תושבי מדינת ישראל, וודאי יש צורך מיוחד בשמירה נגד התפשטות הנגיף במוסדות סגורים כגון בתי כלא". לנוכח האמור, נקבע כי חרף נסיבותיו האישיות של המבקש, ההחלטה שהתקבלה בענייננו היא סבירה ואין הצדקה להתערב בה.

 

           המבקש ממאן להשלים עם ההחלטה, ומכאן הבקשה לרשות ערעור שלפניי.

 

4.        המבקש, שמיוצג על ידי הסניגוריה הציבורית, טוען כי ההחלטה בעלת השלכות רוחב ופוגעת באופן משמעותי באוכלוסיית האסירים. לטענתו, אין כל הצדקה להבחין בין יציאה לאירוע של ברית מילה או הלוויה ובין יציאה לחתונה או אירוע מיוחד אחר – והמדיניות הגורפת של המשיב בהקשר זה איננה מידתית ואיננה סבירה, ומנוגדות לעקרונות שביסוד "פקודת הנציבות 04.40.00 – חופשת אסירים". המבקש עומד על כך כי בחלוף הזמן ולנוכח ההקלה במגבלות שהוחלו על הציבור ב"גל השני" של הקורונה, המשיב מחויב להקל ולעדכן את הנהלים כך שיימצא פתרון מידתי שיאפשר לאסירים לצאת לחופשה מיוחדת. ויצוין בנקודה זו, כי העתירה הוגשה ביום 3.9.2020 אולם הועברה לטיפולי רק אתמול, ביום 16.9.2020 – לאחר שהופקדה אגרה כנדרש.

 

5.        לאחר עיון בבקשה, על נספחיה, הגעתי לכלל מסקנה כי דינה להידחות אף מבלי להידרש לתשובת המשיבים. חרף הנופך העקרוני שהמבקש מנסה לשוות לבקשה, ניכר כי ההחלטה שלא לאפשר לו לצאת לחופשה נטועה בנסיבותיו הפרטניות. הבקשה לא מעוררת שאלה בעלת חשיבות משפטית או ציבורית החורגת מעניינו של המבקש, והיא איננה נמנית עם אותם מקרים חריגים המצדיקים מתן רשות ערעור (ראו והשוו: רע"ב 4721/20 פרחאת נ' שירות בתי הסוהר, פסקה 7 (14.7.2020); רע"ב 2432/19 ‏אבו ג'ומעה נ' מדינת ישראל, פסקה 5 (4.4.2019)); ומכל מקום, המבקש לא הצביע על פגם המצדיק התערבות בהחלטה. נוסף על כך, מאז שהוגשה הבקשה חל שינוי משמעותי במצב המגבלות שהוחלו על הציבור בישראל – ומחר בשעות הצהריים המדינה עתידה לעבור למתכונת של סגר למשך שלושה שבועות (ראו: תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת השהייה במרחב הציבורי והגבלת פעילות), התש"ף-2020). בנסיבות אלה נראה כי טענות המבקש שבשל "ההקלות" שהוחלו יש לערוך עדכון של הנהלים, אינן מתכתבות עם המציאות העדכנית בישראל, ואף מטעם זה אין הצדקה להתערב בהחלטה.

 

           עם זאת יוער, כי חרף אמות המידה המצומצמות שנקבעו ליציאה לחופשה חריגה בעת הנוכחית, ובלא להמעיט מן החשיבות הנודעת לניהול תקין ואחראי של בתי הסוהר ב"ימי קורונה", מצופה מן המשיב להפעיל את שיקול דעתו ביחס לכל בקשה לחופשה שאסיר מגיש, ולקבל החלטה בהתאם לנסיבות הקונקרטיות שעומדות לפניו – ומעיון בפרוטוקול הדיון שהתקיים לפני בית המשפט המחוזי הרושם הוא שכך אמנם נעשה (ראו בהקשר זה: רע"ב 4277/20 שירות בתי הסוהר נ' מרעי, פסקה 4 (24.6.2020) וכן: רע"ב 6436/20 סרור נ' שירות בתי הסוהר (14.9.2020)). ייאמר עוד המובן מאליו, כי בהינתן שמדובר במצב חירום בשל נגיף הקורונה, המשיב מחויב לבחון מעת לעת את מתכונת הפעלת בתי הסוהר ובכלל זאת את הנהלים הנוגעים ליציאה לחופשה, ולהתאימם לנסיבות המשתנות בהקשר זה; וכולנו תקווה שהשגרה תחזור במהרה למסלולה.

 

6.        התוצאה היא שהבקשה לרשות ערעור נדחית.

 

           ניתנה היום, ‏כ"ח באלול התש"ף (‏17.9.2020).

 

 

 

 

 

 

ש ו פ ט ת

 

_________________________

הסרת המסמך

מסמכים נוספים

הסרת כל המסמכים
טען מסמכים נוספים