לאה מטלר נ. אריה רזון | חיפוש פסקי דין ברשת בחינם - ישראקורט

לאה מטלר נ. אריה רזון

ע"א 44/19
תאריך: 23/07/2019

 

 

בבית המשפט העליון

 

ע"א  44/19 - ח'

 

לפני:  

כבוד הרשם רון גולדשטיין

 

המערערים:

1. לאה מטלר

 

2. היינץ וולטר מטלר

 

 

נ  ג  ד

 

המשיב:

אריה רזון

 

בקשת המערערים מיום 20.6.2019 למחיקת סעיף בצו הסיכומים; תשובת המשיב מיום 4.7.2019; תגובת המערערים מיום 8.7.2019 לתשובת המשיב

 

 

החלטה

 

           לפניי בקשת המערערים למחיקת סעיף 19.2 מסיכומי המשיב. יצוין כי סעיף זה כולל שני רכיבים. ברכיב הראשון מפורטות טענות המשיב ביחס לסוגיה עובדתית מסוימת אשר שנויה במחלוקת בין הצדדים (להלן: הסוגיה העובדתית). ברכיב השני של הסעיף שולב "צילום מסך" של תכתובת דואר אלקטרוני מסוימת (להלן: תכתובת הדוא"ל). המשיב מסכים למחיקת תכתובת הדוא"ל, אך מתנגד למחיקת הרכיב הראשון של סעיף 19.2 לסיכומיו שבו מפורטות כאמור טענותיו באשר לסוגיה העובדתית.

 

           טוב עשה המשיב משהסכים למחיקת תכתובת הדוא"ל ודי אם אציין בהקשר זה כי צודקים המערערים בטענתם כי מדובר למעשה בניסיון לצרף בשלב הערעור ראיה חדשה וזאת מבלי שהוגשה בקשה להוספת ראיה בהתאם להוראות הדין (ראו תקנה 457 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984; כן ראו מבין רבים, עע"מ 4993/17 לויט נ' ועדת הערר לתכנון ובניה מחוז חיפה (25.11.2018) והאסמכתאות שם).

 

           אשר לרכיב הראשון של סעיף 19.2 שבו מפורטות טענות המשיב ביחס לסוגיה העובדתית: בשים לב לכך שיש להורות על מחיקת תכתובת הדוא"ל, ובהתחשב בעובדה שהטענות שנכללו ברכיב הראשון אינן מאזכרות או מפנות לתכתובת הדוא"ל (הטענות מפנות אך לפרוטוקול הדיון) הרי שבקשת המערערים למחיקת הרכיב הראשון של סעיף 19.2 הינה במהותה טענה להרחבת חזית (וכך אף הובהר על ידם בסעיף 19 לתגובתם מיום 8.7.2019). על פי סדרי העבודה הנוהגים בבית משפט זה, "מקומן הגיאומטרי" של טענות בדבר "הרחבת חזית" הוא בפני ההרכב אשר ידון בהליך (ראו והשוו למשל, ע"א 7318/18 מוליאן נ' ועדה מקומית לתכנון ולבניה אשקלון (20.11.2018) והאסמכתאות שם). המערערים רשאים אפוא להעלות טענותיהם בהקשר זה במסגרת הדיון על פה (בכפוף להנחיות ההרכב), או במסגרת סיכומי התשובה.

 

           התוצאה היא כי הבקשה מתקבלת בחלקה, במובן זה שתכתובת הדוא"ל תימחק מסעיף 19.2 לסיכומי המשיב.

 

           יובהר שוב למען הסר ספק כי למערערים שמורות טענותיהם ביחס לרכיב הראשון של סעיף 19.2 לסיכומי המשיב, ואין לראות בהחלטתי זו משום הבעת עמדה כלשהי בסוגיה.

 

           המזכירות תחזיר למשיב את סיכומי הטענות מטעמו והוא יגיש, עד ליום 4.8.2019, סיכומי טענות מתוקנים. המערערים רשאים להגיש סיכומי תשובה מתוקנים מטעמם (ככל שהם יחפצו בכך) עד ליום 8.9.2019.

 

           בנסיבות העניין לא ייעשה צו להוצאות.

 

           החלטה זו תתוייק בתיקי השופטים.

 

 

           ניתנה היום, ‏כ' בתמוז התשע"ט (‏23.7.2019).

 

 

 

רון גולדשטיין, שופט

 

 

ר ש ם

_________________________

הסרת המסמך

מסמכים נוספים

הסרת כל המסמכים
טען מסמכים נוספים