י.מ.כ.א. בינוי ופיתוח בע"מ נ. עבד רב אשתייה | חיפוש פסקי דין ברשת בחינם - ישראקורט

י.מ.כ.א. בינוי ופיתוח בע"מ נ. עבד רב אשתייה

ע"א 7017/19
תאריך: 01/12/2019

 

 

בבית המשפט העליון

 

ע"א  7017/19

 

לפני:  

כבוד הרשם רון גולדשטיין

 

המערערת:

י.מ.כ.א. בינוי ופיתוח בע"מ

 

 

נ  ג  ד

 

המשיבים:

1. עבד רב אשתייה

 

2. כונס הנכסים הרשמי

 

בקשה מיום 28.10.2019 לצירוף משיבים; תשובת המדינה מיום 5.11.2019; תשובת המשיב 2 מיום 10.11.2019; תשובת המשיב 1 מיום 11.11.2019

 

 

 

 

החלטה

 

1.        לפניי בקשה מטעם המערערת לצירוף משיבים להליך שבכותרת כ"משיבים פורמאליים": המנהל המיוחד לבדיקת תביעות חוב עובדים וקופות גמל במסגרת הליך הפירוק המתנהל בעניינה של המערערת (להלן: המנהל המיוחד); משרד השיכון (רשם הקבלנים) (להלן: רשם הקבלנים); ורשות האוכלוסין וההגירה (מנהל שירות למעסיקים ולעובדים זרים) (להלן: רשות האוכלוסין). רשם הקבלנים ורשות האוכלוסין, המיוצגים על ידי פרקליטות המדינה, מתנגדים לבקשה. המשיב 2 מתנגד אף הוא לבקשה. המשיב 1 הודיע, לעומת זאת, כי אינו מתנגד לצירוף המבוקש.

 

2.        הרקע העובדתי הצריך לענייננו הוא כדלקמן: בחודש מאי 2018 הגיש המשיב 1 לבית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו בקשה למתן צו פירוק למערערת (פר"ק 44453-05-18). זאת, על רקע פסק-דין שניתן בבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב-יפו ביום 11.6.2014 (סע"ש 50556-06-12), במסגרת הליך שהתנהל בין המשיב 1 למערערת. ביום 14.11.2018 הורה בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו (כבוד הנשיא א' אורנשטיין) על מתן צו פירוק למערערת ועל מינוי המנהל המיוחד (להלן: צו הפירוק). ביום 25.9.2019 הגישה המערערת בקשה לביטול צו הפירוק ולמתן סעדים זמניים שונים נגד רשם הקבלנים ורשות האוכלוסין. בהחלטתו מאותו יום קבע בית המשפט המחוזי כי: "לא ניתן לכרוך [ב]בקשה לביטול פסק דין עם בקשה לסעדים זמניים..." וכי "ככל שהחברה [המערערת – ר'ג'] מעוניינת בסעדים זמניים עליה להגיש בקשה נפרדת". ואכן, למחרת היום הגישה המערערת בקשה נפרדת לסעדים זמניים. בתמצית, בקשה זו הוגשה על רקע רצונה של המערערת שרישיונה הקבלני וכן ההיתר שניתן לה להעסקת עובדים מהרשות הפלשתינאית, ימשיכו לעמוד על כנם. בהחלטתו מיום 26.9.2019 הורה בית המשפט המחוזי למערערת לצרף את רשם הקבלנים, שירות התעסוקה, והמנהל המיוחד – כמשיבים לבקשה לסעדים זמניים. במקביל דן בית המשפט המחוזי בבקשה לביטול צו הפירוק. ביום 7.10.2019 החליט בית המשפט לעכב את ביצוע צו הפירוק, כפוף להפקדת סכום מסוים בקופת בית המשפט עד ליום 27.10.2019. באשר לבקשת המערערת לסעדים זמניים, קבע בית המשפט המחוזי בהחלטה נוספת מיום 7.10.2019 כי נוכח החלטתו בבקשה לביטול צו הפירוק ספק אם הבקשה לסעדים זמניים עודנה רלוונטית ומכל מקום הובהר כי כל עוד לא יופקד הסכום שנקבע בהחלטה האמורה, ממילא צו הפירוק עומד בתוקפו.

 

3.        הערעור שבכותרת הוגש ביום 28.10.2019 והוא מופנה כלפי צו הפירוק מיום 14.11.2018 (אשר לטענת המערערת הובא לידיעתה רק לאחרונה); כלפי החלטת בית המשפט המחוזי מיום 7.10.2019 (שעניינה כאמור עיכוב ביצוע צו הפירוק כפוף לביצוע ההפקדה); וכלפי החלטה נוספת של בית המשפט המחוזי מיום 23.10.2019 שבמסגרתה נדחתה בקשה לעיון חוזר בהחלטה מיום 7.10.2019. בד בבד עם הגשת הערעור הגישה המערערת את הבקשה שבכותרת לצירופם של המנהל המיוחד, רשם הקבלנים ורשות האוכלוסין לערעור, כ"משיבים פורמאליים" להליך.

 

4.        לאחר שעיינתי בטענות הצדדים, הגעתי לכלל מסקנה כי אין מקום לצרף את רשם הקבלנים ואת רשות האוכלוסין כמשיבים להליך. כפי העולה מהשתלשלות העניינים הדיונית המפורטת לעיל, רשם הקבלנים ורשות האוכלוסין צורפו להליך שהתברר בפני בית המשפט המחוזי אך ורק במסגרת "המקטע הדיוני" הנוגע לבקשה לסעדים זמניים (אשר הופרד מהדיון בבקשה לביטול צו הפירוק מכוח החלטה מפורשת של בית המשפט המחוזי). משהודעת הערעור מופנית אך כנגד החלטות שניתנו בעניין תוקפו של צו הפירוק. מדובר, אפוא, למעשה בבקשה לצירוף בעלי דין שלא היו צד למקטע הדיוני הרלוונטי בערכאה הדיונית. בהינתן האמור לעיל המערערת לא הרימה את הנטל להוכיח את נחיצות צירופם של משיבים אלה (למבחנים הנוגעים לצירוף משיב שלא היה בעל דין בערכאה הדיונית ראו, בש"א 3973/91 אליהו חברה לביטוח בע"מ נ' קרנית - קרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים, פ"ד מה(5) 457, 463 (1991); עע"ם 7926/06 אדרי-אל ישראל בע"מ נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבניה גליל עליון, פיסקה 10 (24.6.2009); ע"א 7863/12 ניו אימג' השקעות (ישראל) בע"מ נ' בנק לאומי לישראל בע"מ, פיסקה 4 (4.8.2013)). לא למותר לציין כי צירופו של בעל דין שלא היה צד להליך בערכאה הדיונית הוא מהלך השמור לנסיבות חריגות המצדיקות זאת (ראו רע"א 8565/10 עמאש נ' הועדה לתכנון ובניה השומרון, פיסקה 5 (3.5.2012)). לצד האמור, ובשים לב לכך שהמנהל המיוחד - אשר בחר שלא להשיב לבקשה שבכותרת - נטל חלק פעיל בהליך שהתנהל בערכאה הדיונית מתחילתו, עם מינויו לתפקיד במסגרת צו הפירוק, דומני כי יש הצדקה ומקום לצרפו כמשיב פורמאלי להליך (ראו והשוו, ע"א 3198/19 מטרי נ' פורר (26.11.2019), והאסמכתאות שם)).

 

5.       התוצאה היא שהבקשה לצירוף המנהל המיוחד כמשיב להליך מתקבלת, ואילו הבקשה לצירוף רשם הקבלנים ורשות האוכלוסין נדחית. המערערת תגיש "דף פתיחה" מתוקן להודעת הערעור עד ליום 8.12.2019 (הכוללת את פרטיו של המנהל המיוחד, כמשיב). עם הגשת "דף הפתיחה" המתוקן תעדכן המזכירות את רישומיה והטיפול בהליך יימשך כסדרו.

 

          החלטה זו תתויק בתיקי השופטים.

 

           ניתנה היום, ‏ג' בכסלו התש"ף (‏1.12.2019).

 

 

 

 

רון גולדשטיין, שופט

 

 

ר ש ם

_________________________

הסרת המסמך

מסמכים נוספים

הסרת כל המסמכים
טען מסמכים נוספים