יצחק סמדר נ. הרשות לזכויות ניצולי שואה | חיפוש פסקי דין ברשת בחינם - ישראקורט

יצחק סמדר נ. הרשות לזכויות ניצולי שואה

בשג"ץ 618/20
תאריך: 23/01/2020

 

 

בבית המשפט העליון

 

בשג"ץ  618/20

 

לפני:  

כבוד השופט ד' מינץ

 

המערער:

יצחק סמדר

 

 

נ  ג  ד

 

המשיבה:

הרשות לזכויות ניצולי שואה

 

ערעור על החלטת הרשמת ש' עבדיאן בבג"ץ 390/20 מיום 21.1.2020

 

בשם המערער:                       בעצמו

 

פסק-דין

 

 

           ביום 15.1.2020 הגיש המערער עתירה לבית משפט זה בעניין תגמולים המגיעים לו לטענתו לפי חוק נכי רדיפות הנאצים, התשי"ז-1957 (בג"ץ 390/20). בד בבד הוגשה בקשה למתן פטור מתשלום אגרת בית משפט. בהחלטת כב' הרשמת ש' עבדיאן מיום 21.1.2020, נקבע כי אף אם מצבו הכלכלי של העותר אינו מן המשופרים, אין מקום להורות על פטור מתשלום אגרה הואיל ועל פני הדברים העתירה אינה מגלה עילה להתערבות בית משפט זה. בנסיבות העניין ולפנים משורת הדין, האגרה הועמדה על סכום מופחת של 1,000 ש"ח. מכאן הערעור שלפנַי.

 

           לטענת המערער, על הרשמת היה לקבל את בקשתו, לאור התשתית העובדתית שהניח בדבר מצבו הכלכלי הקשה, בדומה להחלטות קודמות שניתנו בבית משפט זה בעניינו בהן פטרו אותו מתשלום אגרה.

 

           דין הערעור להידחות. כאמור בהחלטתי מהיום בהליך אחר בעניינו של המערער (בשג"ץ 571/20 סמדר נ' היועץ המשפטי לממשלה (23.1.2020)), אחד התנאים למתן פטור מתשלום אגרה הוא כי ההליך העיקרי יגלה עילה. מבלי לקבוע מסמרות ייאמר כי מעיון בעתירת המערער, ועד כמה שניתן להבין ממנה, עולה כי היא אינה מגלה עילה במידה המצדיקה מתן פטור מתשלום אגרה, וזאת אף מבלי להידרש למצבו הכלכלי. זאת גם נוכח חוסר פירוט העילה, השיהוי בהגשת העתירה ואי מיצוי ההליכים המתאימים. על כן, אין מקום להתערב בהחלטת הרשמת, בשים לב לכך שבית המשפט הלך לקראת המערער והפחית את סכום האגרה בה הוא חויב.

 

           הערעור נדחה אפוא. האגרה תשולם עד ליום 30.1.2020, אם לא כן יימחק ההליך ללא צורך בהודעה נוספת.

 

           ניתן היום, ‏כ"ו בטבת התש"ף (‏23.1.2020).

 

 

 

 

ש ו פ ט

 

_________________________

הסרת המסמך
3
בע"מ 6559/20
החלטה
28/10/2020
5
רע"א 6003/20
החלטה
28/10/2020
טען מסמכים נוספים