יצחק סמדר נ. היועץ המשפטי לממשלה | חיפוש פסקי דין ברשת בחינם - ישראקורט

יצחק סמדר נ. היועץ המשפטי לממשלה

בשג"ץ 571/20
תאריך: 23/01/2020

 

 

בבית המשפט העליון

 

בשג"ץ  571/20

 

לפני:  

כבוד השופט ד' מינץ

 

המערער:

יצחק סמדר

 

 

נ  ג  ד

 

המשיב:

היועץ המשפטי לממשלה

 

ערעור על החלטת כב' הרשמת ש' עבדיאן בדנג"ץ 388/20 מיום 19.1.2020

 

בשם המערער:

בעצמו

 

 

 

פסק-דין

 

 

1.            ביום 15.1.2020 הגיש המערער בקשה לקיים דיון נוסף בעתירה שהגיש בעניין תגמולים המגיעים לו לטענתו לפי חוק נכי רדיפות הנאצים, התשי"ז-1957, אשר נדחתה בשל היעדר עילה ביום 6.1.2020 (בג"ץ 38/20). לצדה של הבקשה לקיום דיון נוסף, הגיש המערער בקשה למתן פטור מתשלום אגרת בית משפט. בהחלטה מיום 19.1.2020 דחתה הרשמת ש' עבדיאן את הבקשה, תוך קביעה שגם אם מצבו הכלכלי של המערער אינו מן המשופרים, על פני הדברים ההליך אינו מגלה עילה שכן פסק הדין בגינו מוגשת הבקשה אינו עומד באמות המידה הקפדניות לקביעת דיון נוסף.

 

2.            מכאן לערעור שלפנַי, במסגרתו טען המערער כי הרשמת טעתה בדחיית בקשתו לפטור מתשלום האגרה, לאור מצבו הכלכלי הקשה ובשים לב להחלטות בהליכים אחרים בבית משפט זה בהן הוענק לו פטור מתשלום אגרה מבלי להידרש כלל לסיכויי ההליך.

 

3.            דין הערעור להידחות. לרשם בית משפט שיקול דעת רחב בענייני אגרה וערכאת הערעור אינה מתערבת בו בנקל (ראו לאחרונה: בש"א 8371/19 סימון נ' מדינת ישראל (18.12.2019); בש"א 7465/19 פלונית נ' פלוני (18.11.2019)). במקרה דנא, לא נפל כל פגם בהחלטת הרשמת המצדיק התערבות. קיימים שני התנאים למתן פטור מתשלום אגרה: הוכחת היעדר יכולת כלכלית של מבקש הפטור; שההליך בעניינו הוגש הפטור מגלה עילה (בשג"ץ 5659/19 קט נ' משרד התחבורה בירושלים (4.9.2019); בשג"ץ 6455/17 מזרחי נ' מדינת ישראל (27.8.2017)). בקשת המערער לקיום דיון נוסף, בקשר לעתירה שנדחתה מחוסר עילה, אינה עומדת בתנאים המחמירים לקיומו של דיון נוסף (וראו: סעיף 30(ב) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984; בש"א 4985/19 לוי נ' לוי, פסקה 6 (28.7.2019)). בנסיבות אלו, בצדק קבעה הרשמת כי דין הבקשה להידחות אף בהנחה שמצבו הכלכלי של המערער אינו מן המשופרים.

 

           הערעור נדחה אפוא. המערער ישלם את האגרה עד ליום 29.1.2020, אחרת יימחק ההליך ללא צורך במתן החלטה נוספת.

 

           ניתן היום, ‏כ"ו בטבת התש"ף (‏23.1.2020).

 

 

 

 

 

ש ו פ ט

 

_________________________

הסרת המסמך
טען מסמכים נוספים