יצחק מקייטן נ. מדינת ישראל | חיפוש פסקי דין ברשת בחינם - ישראקורט

יצחק מקייטן נ. מדינת ישראל

בש"פ 5756/20
תאריך: 18/08/2020

 

 

בבית המשפט העליון

 

בש"פ  5756/20 - א'

 

לפני:  

כבוד הרשם רון גולדשטיין

 

המבקש:

יצחק מקייטן

 

 

נ  ג  ד

 

המשיבה:

מדינת ישראל

 

בקשה להארכת מועד לנקיטת הליך

 

 

החלטה

 

 

           לפניי בקשה להארכת מועד להגשת ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי בירושלים (כב' השופט מ' כדורי) מיום 4.8.2020 שלא לפסול עצמו מלדון בעפ"ת 33949-07-20 (להלן, בהתאמה: החלטת הפסלות ו- ערעור הפסלות).

 

           סעיף 147(ב) לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב-1982, קובע כי ערעור פסלות בפלילים יוגש תוך חמישה ימים מהיום שבו נמסרה לבעל הדין הודעה על אודות החלטת הפסלות. לנוכח הוראת דין זו, המועד האחרון להגשת ערעור הפסלות היה בענייננו ביום 9.8.2020. הבקשה להארכת מועד שלפניי, בצירוף ערעור הפסלות, הוגשה לבית משפט זה ביום 16.8.2020, היינו באיחור של שבוע ימים. בבקשה נטען כי הודעת הערעור שוגרה לבית משפט זה ב"דואר 24" עוד ביום 4.8.2020 אך "עקב תקלה ברשות הדואר, הודעת הערעור לא הגיעה במועד לבית המשפט העליון". לטענת המבקש בא כוחו שיגר את הודעת הערעור לבית משפט זה גם בפקסימיליה ואף ניסה לפנות למזכירה הראשית ולסגניתה באופן טלפוני, אך לא היה מענה במשרדן. עוד נטען כי בא-כוח המבקש ניסה לפנות גם ל"מרכז הפניות" של בית המשפט העליון במטרה לברר מדוע לא נפתח ההליך.

 

           עיינתי בבקשה ולא מצאתי להיעתר לה.

 

           הכלל הוא כי הארכת מועד בפלילים תינתן רק בהתקיים "טעם ממשי המניח את הדעת" ואמת מידה זו חלה גם כאשר מדובר בבקשה להארכת מועד להגשת ערעור פסלות. הבקשה דנן הוגשה באיחור של שבוע ימים. זאת, חרף החשיבות המוגברת של עמידה במועדים בהליכי פסלות אשר אמורים להתברר במהירות (ראו למשל, בש"פ 7268/16 פדאל נ' מדינת ישראל, פיסקאות 6-5 (21.9.2016); בש"פ 2074/17 גריב נ' מדינת ישראל (8.3.2017)). טענותיו של המבקש בנוגע לקשיים שעמדו בפניו בעת שניסה להגיש לבית משפט זה את ערעור הפסלות, ובאשר לניסיונותיו ליצור קשר עם המזכירות, הועלו באופן לקוני ולא נתמכו בתצהיר או באסמכתאות המעידות על מועד פניותיו הנטענות לבית משפט זה בפקסימיליה או בטלפון (ראו והשוו, בש"פ 529/11 סיטון נ' מדינת ישראל (30.1.2011)). יובהר כי לא נעלם מעיניי אישור המשלוח מטעם דואר ישראל אשר צורף לבקשה. ואולם אף שבבקשה נטען כי "הודעת הערעור שוגרה בדואר 24", נראה כי מדובר באישור של משלוח "דואר רשום" ולא של שירות "דואר 24". זאת ועוד, ואולי כאן עיקר – המבקש לא הסביר מדוע המתין שבוע ימים עד שהגיש את בקשת הארכה. בשים לב למועד הקצר להגשת ערעור פסלות מצופה היה מהמבקש להגיש את הבקשה להארכת מועד לאלתר.

 

           מטעמים מצטברים אלה לא שוכנעתי כי הוצג בפניי טעם ממשי המניח את הדעת המצדיק את הארכת המועד המבוקשת.

 

           הבקשה נדחית אפוא.

 

           ניתנה היום, ‏כ"ח באב התש"ף (‏18.8.2020).

 

 

 

 

רון גולדשטיין, שופט

 

 

ר ש ם

 

_________________________

הסרת המסמך
5
בע"מ 7455/20
החלטה
29/10/2020
טען מסמכים נוספים