יפתח קלי נ. מכון תערובת נהלל בע"מ | חיפוש פסקי דין ברשת בחינם - ישראקורט

יפתח קלי נ. מכון תערובת נהלל בע"מ

רע"א 296/20
תאריך: 13/07/2020

 

 

בבית המשפט העליון

 

רע"א  296/20

 

לפני:  

כבוד הרשמת שרית עבדיאן

 

המבקש:

יפתח קלי

 

 

נ  ג  ד

 

המשיבים:

1. מכון תערובת נהלל בע"מ

 

2. עו"ד מיכל גלבוע

 

3. עו"ד נפתלי נשר

 

4. כונס הנכסים הרשמי

 

בקשה למתן פטור מתשלום אגרה והפקדת עירבון; תשובה מטעם המשיב 3; תשובה מטעם המשיבה 2; תשובה מטעם המשיב 1; תגובה מטעם המבקש 

 

 

 

 

החלטה

 

 

1.        ההליך שבכותרת מופנה נגד פסק דינו של בית המשפט המחוזי בנצרת (כב' השופטת ע' גולומב) מיום 11.11.2019 בפש"ר 63071-03-19. בד בבד עם הגשת בקשת רשות הערעור, הגיש המבקש בקשה למתן פטור מתשלום אגרה והפקדת עירבון. במסגרת התשובות שהוגשו לבקשת הפטור נטען כי ההליך שבכותרת הוגש באיחור, ומשכך יש להורות על דחייתו על הסף.

 

2.        על מנת לדון בטענות הצדדים יש לבחון תחילה מהי דרך ההשגה הנכונה על פסק דינו של בית המשפט המחוזי. בגדרי פסק הדין נדחה ערעור שהגיש המבקש, הוא החייב בהליך פשיטת הרגל, על הכרעת בעלת התפקיד, היא המשיבה 2, בתביעת חוב שהגיש הנושה, הוא המשיב 1. בהתאם לפסיקתו של בית משפט זה החלטה של בית משפט של פשיטת רגל בערעור על החלטת בעל תפקיד בתביעת חוב היא על דרך הגשת ערעור בזכות (ראו: ע"א 7829/04 הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ נ' פאן אל-א סחר בינלאומי פ.א. בע"מ (בפירוק), פיסקה 10 (13.7.2008)). אשר על כן, למבקש נתונה זכות ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי.

 

3.        כעת יש לבחון האם נפל איחור בהגשת ההליך שבכותרת. עיון במערכת "נט המשפט" מעלה כי פסק הדין הומצא למבקש עוד ביום 12.11.2019 באמצעות משלוח שלו לתיבת הדואר האלקטרוני של המבקש. עוד עולה כי כתובת הדואר האלקטרוני, אשר אליה הומצא פסק הדין, מופיעה במערכת "נט המשפט" ככתובת להמצאת כתבי בי-דין אל המבקש. אשר על כן, מדובר בהמצאה כדין לפי הוראות תקנה 497ג(א) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 (להלן: תקנות סדר הדין האזרחי) הקובעת כי "ניתן להמציא כתב בי-דין אלקטרוני לנמען שאינו בית המשפט, אל תיבת הדואר שבכתובת המאובטחת של הדואר האלקטרוני של הנמען, ובלבד שהנמען מסר את כתובת הדואר האלקטרוני שלו כאמור לבית המשפט" (ראו והשוו: ע"א 5857/18 ג'ואד נ' מנהל מקרקעי ישראל, פיסקה 5 (28.11.2019); ע"א 57/19 חואיטה נ' חביבאללה, פיסקה 4 (17.12.2019), ערעור על פסק דין זה נדחה בבש"א 187/20 חואיטה נ' חביבאללה (19.1.2020)). אכן, תקנה 497ג(ב) לתקנות סדר הדין האזרחי קובעת כי "כתב בי-דין אלקטרוני שנשלח אל כתובת מאובטחת של דואר אלקטרוני כאמור בתקנת משנה (א), יראוהו ככתב שהומצא במסירה אישית לנמען ביום ובשעה שצוינו באישור המסירה האלקטרוני, אם לא הוכח היפוכו של דבר" [ההדגשות לא במקור – ש.ע.]. היינו, בעל דין רשאי להפריך את החזקה הקבועה בתקנה 497ג(א) לתקנות סדר הדין האזרחי באשר להמצאת כתבי בי-דין באמצעות שליחה לתיבת הדואר האלקטרוני שנמסרה על-ידיו. בענייננו, המבקש לא התייחס כלל לטענות המשיבים באשר למשלוח פסק הדין אל תיבת הדואר האלקטרוני שלו ומכאן שלא עמד בנטל זה.

 

4.        משקבעתי שפסק הדין המוצא למבקש כדין ביום 12.11.2019, הרי שהמועד האחרון להגשת ערעור הוא יום 29.12.2019, ואילו ההליך שבכותרת הוגש ביום 12.1.2020, היינו באיחור של 14 ימים. בנסיבות העניין, חרף העובדה שמדובר באיחור ניכר, אני סבורה כי יש לראות בתגובת המבקש מיום 3.3.2020 כבקשה להארכת מועד להגשתו של ההליך שבכותרת וכן כי יש להאריך את המועד להגשת ההליך שבכותרת,  וזאת ממספר שיקולים מצטברים. ראשית, מעיון בתגובת המבקש והנספחים שצורפו לה עולה כי פסק הדין נמסר למבקש באמצעות דואר רשום ביום 9.12.2019. התרשמתי כי המבקש – שאינו מיוצג בהליך שבפני – סבר בטעות כי יש למנות את המועד להגשת ההליך הערעורי מיום 9.12.2019, היום בו נמסר לו פסק הדין בדואר רשום, וכי מדובר בטעות בתום-לב ולא מתוך זלזול בסדרי הדין, אשר הובילה להגשתו של ההליך באיחור (ראו והשוו: בש"א 7955/19 וגאדה נ' פקיד שומה פתח תקוה - רשות המיסים, פיסקה 7 (8.12.2019); רע"א 1273/15 מאירפלד השקעות וניהול בע"מ נ' סטרפלאסט תעשיות 1967 בע"מ, פיסקה 17 (21.4.2015)). שנית, עסקינן בהגשת ערעור בזכות; שלישית, המשיבים לא הצביעו על נזק קונקרטי שנגרם להם כתוצאה מההסתמכות על סופיות פסק הדין; רביעית, נתתי דעתי למהות ההליך, וכן כאמור לעובדה שהמבקש אינו מיוצג.

 

5.        נוכח כלל האמור לעיל, ראיתי להורות על הארכת המועד להגשת ערעור על פסק הדין. כמו כן, מכוח הוראת תקנה 410א לתקנות סדר הדין האזרחי, אני מורה על שינוי סיווג ההליך לערעור בזכות.

 

6.        עתה נותר להכריע בבקשת הפטור מתשלום אגרה והפקדת עירבון. כידוע, תנאי למתן פטור מתשלום אגרה והפקדת עירבון הוא הוכחת חוסר יכולת כלכלית. בענייננו, בהתחשב ביתרות החיוביות של המבקש בדפי חשבון הבנק שצורפו, אני סבורה כי לא עלה בידיו להוכיח כי אין באפשרותו לשלם אגרה או להפקיד עירבון, ולכן דינה של בקשת הפטור להידחות. יחד עם זאת, נוכח מהות ההליך, אני קובעת כי העירבון יעמוד על סך מתון של 6,000 ש"ח.

 

7.        סיכומו של דבר, אני מורה כדלקמן: המזכירות תסווג את ההליך שבכותרת כערעור בזכות. המבקש ישלם אגרה (כנדרש בערעור בזכות), יפקיד עירבון על סך של 6,000 ש"ח ויגיש שלושה עותקים של ערעור בזכות, וזאת עד ליום 27.7.2020.

 

           בנסיבות העניין אין צו להוצאות.

 

           ניתנה היום, ‏כ"א בתמוז התש"פ (‏13.7.2020).

 

 

 

שרית עבדיאן

 

 

ר ש מ ת

 

_________________________

הסרת המסמך

מסמכים נוספים

הסרת כל המסמכים
טען מסמכים נוספים